Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 1,2,3,4,5.

2 1. Przygotowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy.
Ze strony (wyniki i analizy) pobieramy następujące informacje: średnie wyniki procentowe PP/PR dla okręgu, województwa, miasta. wyniki szkół: średni wynik zdających PP/PR. ogólne wskaźniki statystyczne dla okręgu, województwa, powiatu (średni wynik PP/PR). analiza wyników: współczynniki łatwości za zadania cząstkowe PP/PR. skale staninowe dla ucznia, dla szkoły PP/PR.

3 2. Przygotowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy.
Ze strony (raport) pobieramy następujące informacje: wyniki procentowe egzaminu pisemnego PP/PR – w zależności od typu szkoły. współczynnik łatwości zadań, łatwość zadania i łatwość obszaru dla sprawdzanych umiejętności PP/PR. wnioski – egzamin pisemny PP/PR.

4 3. Przygotowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy.
Przygotowujemy wyniki punktowe absolwentów za poszczególne zadania cząstkowe; osobno dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego.

5 4. OPRACOWANIE WYNIKÓW ANALIZA ILOŚCIOWA
Na bazie wyników punktowych uczniów obliczamy współczynniki łatwości zadań cząstkowych Na bazie wyników punktowych uczniów obliczamy współczynniki łatwości dla danego obszaru: *PP: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna. *PR: stosowanie struktur leksykalno-gramat., wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. Na bazie wyników punktowych uczniów obliczamy współczynniki łatwości dla całego zadania PP/PR.

6 5. OPRACOWANIE WYNIKÓW ANALIZA JAKOŚCIOWA
Porównujemy uzyskane wyniki zadań cząstkowych (i za dany obszar) naszych absolwentów z wynikami zdających w okręgu, województwie. Opracowujemy wyniki absolwentów w ujęciu staninowym PP/PR. Opracowujemy wnioski osobno dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego.


Pobierz ppt "ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google