Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole doraźne w roku szkolnym 2009-2010. Kontrole doraźne -71 na wniosek : organu prowadzącego szkołę lub placówkę - 4 Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole doraźne w roku szkolnym 2009-2010. Kontrole doraźne -71 na wniosek : organu prowadzącego szkołę lub placówkę - 4 Rzecznika Praw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole doraźne w roku szkolnym 2009-2010

2 Kontrole doraźne -71 na wniosek : organu prowadzącego szkołę lub placówkę - 4 Rzecznika Praw Obywatelskich – 1 rodziców – 21 nauczycieli - 2 innych podmiotów – 11 kuratora oświaty- 32 zalecenia otrzymały 23 szkoły/placówki

3 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

4 Wnioski z kontroli doraźnych Obszar: Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami: Należy: Zatrudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu nauczycieli (Dz.U, Nr 50,poz.400) Obszar: Przestrzeganie zapisów statutowych Należy: Na bieżąco w związku ze zmianami w prawie uaktualniać zapisy w statutach szkół i placówek. Statut szkoły/placówki powinien być dostosowany do specyfiki szkoły i zawierać zapisy odnoszące się do jej funkcjonowania. Wszystkie organy w szkole /placówce powinny bezwzględnie przestrzegać zapisów statutowych

5 Wnioski z kontroli doraźnych Obszar: Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania Należy: Zgodnie z ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły ustalać szkolny plan nauczania, uwzględniając wymiar godzin oraz wszystkie zajęcia edukacyjne określone w ramówce.

6 Wnioski z kontroli doraźnych Obszar: Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów Należy: Przestrzegać zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły poddawać kontroli doraźnej przestrzeganie zasad oceniania. Zasady oceniania przyjęte w szkole powinny być spójne z rozporządzeniem o ocenianiu. Odwołania ucznia lub rodziców od oceny powinny być rozpatrzone zgodnie z przepisami o ocenianiu (szczególnie ważne przestrzeganie terminów).

7 Wnioski z kontroli doraźnych Obszar: Przestrzeganie praw dziecka Należy: Informować rodziców o podejmowanych w odniesieniu do ich dzieci działaniach wychowawczych. W większym zakresie włączać rodziców w rozwiązywanie problemów wychowawczych.

8 Wnioski z kontroli doraźnych Obszar: Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Należy: Realizować szkolne programy wychowawcze, dokonując oceny skuteczności podejmowanych działań. W zakresie rozwiązywania konfliktów wewnątrzszkolnych przestrzegać procedur określonych w statutach.


Pobierz ppt "Kontrole doraźne w roku szkolnym 2009-2010. Kontrole doraźne -71 na wniosek : organu prowadzącego szkołę lub placówkę - 4 Rzecznika Praw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google