Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty PRIORYTETY POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2008/2009 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty PRIORYTETY POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2008/2009 1."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty PRIORYTETY POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2008/2009 1. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego. 2. Efektywność działań szkoły podejmowanych w zakresie poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

2 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty SYSTEMY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW (regulowane aktami prawnymi w postaci rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej) SYSTEMY ŁĄCZY PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOLNY: skala ocen: 1,2,3,4,5,6, Oceny cząstkowe, semestralne i roczne wymagania na oceny określa nauczyciel na podstawie wybranego programu nauczania. ZEWNĘTRZNY: skala punktowa, sprawdzian/egzamin na zakończenie etapu edukacyjnego (1x na 3 lata), normalizacja wyników umożliwiająca porównanie osiągnięć uczniów.

3 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty Wynik egzaminu zewnętrznego zależy od trzech grup czynników: 1. Indywidualnych, takich jak zdolności – w znacznym stopniu wrodzonych; 2. Społecznych, takich jak wykształcenie rodziców, kapitał społeczny czy wpływ grupy rówieśniczej; 3. Szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli czy warunki nauczania.

4 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty STANDARDY WYMAGAŃ sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego egzaminu maturalnego

5 CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU STOSOWANIE TERMINÓW, POJĘĆ I PROCEDUR WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI WSKAZYWANIE I OPISYWANIE FAKTÓW I ZALEŻNOŚCI… STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONYPOZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY H U M A N I S T Y C Z N Y M A T. - P R Z Y R O D N I C Z Y CZYTANIE PISANIE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIE Z INFORMACJI TWORZENIE INFORMACJI EGZAMIN GIMNAZJALNYEGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNYEGZAMIN MATURALNY SPRAWDZIANSPRAWDZIAN

6 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty ZNORMALIZOWANA SKALA STANINOWA

7 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 STOPIEŃ OPANOWANIA STANDARDÓW WYMAGAŃ SPRAWDZIANU

8 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 STOPIEŃ OPANOWANIA STANDARDÓW WYMAGAŃ SPRAWDZIANU

9 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty GIMNAZJUM w LUBICHOWIE CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STOPIEŃ OPANOWANIA STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

10 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty GIMNAZJUM w LUBICHOWIE CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STOPIEŃ OPANOWANIA STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

11 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej Praca szkoły Wartość początkowa Wartość dodana Wartość oczekiwana Efekt końcowy

12 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty GIMNAZJUM WYNIK Sprawdzian 3 lata wcześniej Egzamin gimnazjalny EWD Wynik przewidywany Edukacyjna wartość dodana (EWD)

13 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty

14 Definicja edukacyjnej wartości dodanej Techniczna P rzeciętna dla danej szkoły różnica między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi jej uczniów Interpretacyjna Miara wpływu szkoły na wzrost wiedzy uczniów

15 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty

16 WSKAŹNIKI EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ W ROKU 2008 DLA GIMNAZJUM W LUBICHOWIE (opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku) HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 0,14 MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA CZĘŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2,6

17 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty Korzystne skutki wprowadzenia EWD Wyparcie z przestrzeni publicznej wyników surowych jako miary jakości nauczania Łagodzenie negatywnych skutków konkurencji między szkołami: - spijanie śmietanki - segregacje społeczne Zmniejszenie poczucia ciągłej frustracji dobrych nauczycieli pracujących w trudnych środowiskach

18 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty więcej informacji o edukacyjnej wartości dodanej oraz polskiej metodzie szacowania EWD możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych CKE www.cke.edu.pl

19 Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty OFERTA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W zakresie dydaktyki: opracowanie z każdą radą pedagogiczną: diagnozy na wejściu, planu badania postępów w opanowaniu przez uczniów wybranych standardów wymagań sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego, analizy wyników badań i projektowania zmian w indywidualnych planach dydaktycznych nauczycieli (rozkładach materiału), odpowiadających. W zakresie współpracy z rodzicami: krótkie wykłady wprowadzające (ok.30 min.) dla rodziców na tematy wychowawcze, przy okazji spotkań semestralnych, warsztaty doskonalące współpracę oraz proces komunikacji w relacjach rodzice-nauczyciele-uczniowie.


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana przez zespół badawczy przy CKE pod kierunkiem dr R.Dolaty PRIORYTETY POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2008/2009 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google