Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacyjna Wartość Dodana

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacyjna Wartość Dodana"— Zapis prezentacji:

1 Edukacyjna Wartość Dodana
Analiza dla Gimnazjum w Baranowie

2 Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Czym nie jest metoda EWD? Metoda EWD nie jest celem, a jedynie środkiem. W polskiej praktyce oświatowej widać skłonność do zacierania różnic między celami i środkami służącymi do ich osiągania. Metoda EWD nie dostarcza miary jakości edukacji. Edukacja to więcej niż nauczanie, jakość to więcej niż efektywność. Jakość nauczania można opisać przez formułę: jakość nauczania = wartość celów * efektywność w ich osiąganiu Nawet najwyższa efektywność nie zapewnia jakości. Jeżeli cele nauczania mają wątpliwą wartość (rozwojową, społeczną), to „efekt mnożnikowy” sprawia, że nawet przy wysokiej efektywności, jakość jest niska. Metoda EWD nie „dodaje wartości” wynikom testów egzaminacyjnych. Najbardziej wyrafinowane analizy nie zmienią faktu, że im rzetelniejsze i bardziej trafne testy, tym miary EWD zbudowane na ich wynikach są lepsze. Dlaczego wyniki egzaminów końcowych nie są wystarczającą miarą efektywności nauczania? Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Do czego może służyć metoda EWD? Można wskazać trzy podstawowe zastosowania metody EWD: Zachęcanie szkół do doskonalenia nauczania – ewaluacja wewnątrzszkolna Rozliczanie i wspieranie rozwoju szkół – ewaluacja zewnętrzna Dostarczanie informacji dla rodziców/uczniów przydatnych przy wyborze szkoły

3 Dlaczego w ewaluacji szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD?
Są to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszy obraz szkoły. Jednoczesne ich uwzględnienie pozwala wyróżnić 5 głównych typów gimnazjów: Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

4 Szkoła neutralna: EWD – w pobliżu „zera”, wyniki egz. - przeciętne

5 Szkoła wspierająca: EWD – dodatnia, wyniki egz. – poniżej przeciętnych

6 Szkoła sukcesu: EWD – dodatnia, wynik egz. – powyżej przeciętnej

7 Szkoła wymagająca pomocy: EWD – ujemna, Wyniki egz
Szkoła wymagająca pomocy: EWD – ujemna, Wyniki egz. – poniżej przeciętnych

8 Szkoła niewykorzystanych możliwości: EWD – ujemna, wyniki egzaminów – powyżej przeciętnych

9 Gimnazjum w Baranowie Część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

10 Gimnazjum w Baranowie Część matematyczno - przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

11 Wiecej szczegółów na stronie:
www. cke.scholaris.pl


Pobierz ppt "Edukacyjna Wartość Dodana"

Podobne prezentacje


Reklamy Google