Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu w roku szkolnym /2009

2 Ewaluacji dokonał zespół powołany przez dyrektora OSW w składzie:
Elżbieta Olszak, Barbara Półrolniczak, Sylwester Warański.

3 Innowacja pedagogiczna adresowana jest do uczniów posiadających sprzężone niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i znaczną niepełnosprawnością ruchową, którzy jednocześnie posiadają przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodach dostępnych w edukacji osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uniemożliwiającym podjęcie nauki zawodu, potwierdzone przez badania wykonane w Centrum Medycyny Pracy.

4 Innowacją zostali objęci:
wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5 w roku szkolnym 2007/2008 z niepełnosprawnościami jak wyżej, uczniowie z innych szkół / placówek edukacyjnych o niepełnosprawnościach jak wyżej, z udokumentowanym przeciwwskazaniem zdrowotnym (z Poradni Medycyny Pracy) do nauki zawodów wymienionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, uczniowie, których wiek biologiczny nie przekroczy 24 roku życia przed planowanym ukończeniem szkoły.

5 Zakresem innowacji jest kształcenie zawodowe ( teoretyczne przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu) – w jego miejsce wprowadzony został moduł przysposobienia do pracy z komputerem.

6 Ewaluacji dokonano po zakończeniu klasyfikacji rocznej.

7 Sposoby ewaluacji: sprawdzenie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego: wyniki klasyfikacji, ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla uczniów.

8 Wyniki ewaluacji innowacji pedagogicznej

9 Rozwój intelektualny uczniów mierzony w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w Zasadniczej Szkole Zawodowej z wyników klasyfikacji rocznej: nauczania przedmiotowego przeznaczonego dla Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej

10 Rozwój intelektualny uczniów mierzony w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w Zasadniczej Szkole Zawodowej z wyników klasyfikacji rocznej: kształcenia zawodowego zastąpionego przysposobieniem do pracy przy komputerze wg własnego programu nauczania

11 Ocena korzyści odniesionych przez uczniów, rodzinę ucznia, nauczycieli z uczestnictwa w innowacji.

12 Ocena korzyści odniesionych przez uczniów, rodzinę ucznia, nauczycieli z uczestnictwa w innowacji.

13 Ocena korzyści odniesionych przez uczniów, rodzinę ucznia, nauczycieli z uczestnictwa w innowacji.

14 Ocena korzyści odniesionych przez uczniów, rodzinę ucznia, nauczycieli z uczestnictwa w innowacji.

15 Metody i formy aktywności stosowane przez nauczycieli w innowacji

16 Metody i formy aktywności stosowane przez nauczycieli w innowacji

17 Podsumowanie Uważamy, że uczniowie objęci innowacją pedagogiczną uzyskali pozytywne wyniki w nauce. Wszyscy otrzymali promocję do klasy drugiej. Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z przedmiotów: język angielski (średnia 4,9), wychowanie fizyczne (średnia 4,9), przysposobienie obronne (średnia 4,5). Średnia z pozostałych przedmiotów kształtuje się pomiędzy 2,6 a 3,6. Wyniki z przysposobienia do pracy na komputerze są dobre i wyrównane. Kształtują się pomiędzy średnią 3,6 a 4,4.

18 Podsumowanie Uczniowie są zadowoleni z udziału w innowacji. Wysoko oceniają pomoc nauczyciela, udzielanie i otrzymywanie pomocy od uczniów. Wysoko oceniają swoją pracowitość, efektywność i motywację, podkreślają trudności napotykane w nauce. Odczuwają sprawiedliwość oceniania ich wysiłków przez nauczycieli.

19 Podsumowanie Rodzice akceptują innowację i są zadowoleni z udziału w niej swoich dzieci. Podkreślili rozwój kompetencji komputerowych i pracowitość uczniów oraz pozytywnie oceniają nauczyli, ich sprawiedliwość i kompetencje. Dostrzegają pozytywne zmiany uczniów w domu. Nauczyciele akceptują innowację, podkreślają nowoczesność nauczania, dużą aktywność ucznia. Efekty przysposobienia do pracy oceniają na dobrym poziomie.

20 Podsumowanie W sferze umiejętności uczniów nauczyciele najwyżej oceniają obsługę komputera, skuteczne komunikowanie się i współdziałanie w grupie. Większość nauczycieli odczuwa zadowolenie z pracy z uczniem i osiąganych wyników. Nauczyciele przygotowują swoje zajęcia dostosowując formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Stosują metody aktywizujące.

21 Wnioski Zespół dokonujący ewaluacji formułuje następujące wnioski:
Innowacja pedagogiczna spotkała się z akceptacją wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. W związku z tym wnioskujemy o dalsze kontynuowanie działań organizacyjnych i programowych w klasach 1ai i 1bi oraz uważamy za zasadne otworzenie kolejnych oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej z innowacją.


Pobierz ppt "Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google