Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

16 décembre 2013 Slide N° 1 5 mars 2009 Slide N° 1 Urbact Secretariat URBACT II 2007-2013 Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "16 décembre 2013 Slide N° 1 5 mars 2009 Slide N° 1 Urbact Secretariat URBACT II 2007-2013 Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego."— Zapis prezentacji:

1 16 décembre 2013 Slide N° 1 5 mars 2009 Slide N° 1 Urbact Secretariat URBACT II 2007-2013 Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego i Zintegrowanego Rozwoju Miast Seminarium szkoleniowe, Warszawa – 10 Marca 2009

2 16 décembre 2013 Slide N° 2 URBACT II – Główne cele Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się Kapitalizacja Rozpowszechnianie informacji Wsparcie dla osób formułujących kierunki polityki miejskiej 27 państw członkowskich, Norwegia i Szwajcaria Budżet 69 M ( 77% EFRR)

3 16 décembre 2013 Slide N° 3 5 głównych cech na poziomie projektów : Poprawa jakości projektów Phasing (faza rozwojowa/ faza wdrożeniowa) Wsparcie ze strony stałych ekspertów: Eksperci wiodący Zwiększenie wpływu na poziomie lokalnym Lokalne Plany Działania (LAP) Lokalne Grupy Wsparcia URBACT (ULSG) włączenie Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi w działanie sieci

4 16 décembre 2013 Slide N° 4 Lokalne Plany Działania Każdy partner projektu zobowązuje się do przygotowania Lokalnego Planu Działania w ramach projektu LPD powinien przedstawić konkretny rezultat wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się, powinien dążyć do rozwiązania specyficznego problemu LPD powinien być rezultatem procesu wspólnie organizowanego na poziomie lokalnym przez wszystkich partnerów Brak określonego szablonu, treść i format zależą od potrzeb/sytuacji każdego z partnerów Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

5 16 décembre 2013 Slide N° 5 Lokalne Grupy Wsparcia URBACT Każdy partner projektu zobowązuje się do utworzenia i animacji Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT(ULSG), skupiającej kluczowych interesariuszy na poziomie lokalnym ULSG są ustanawiane w fazie rozwojowej (lista będzie dołączona do Końcowego Wniosku) Lokalne Grupy Wsparcia URBACT będą śledzić działania sieci poprzez wspieranie ich wkładu w działania sieci, szczególnie w zakresie: –walidacji studiów przypadków –opracowywania Lokalnych Planów Działania W każdej sieci tematycznej należy przeznaczyć minimalny budżet 70.000 na funkcjonowanie ULSG

6 16 décembre 2013 Slide N° 6 Udział Instytucji Zarządzaj ących Zaleca się, by partnerzy sieci tematycznych włączali Instytucje Zarządzające Programow Operacyjnych w działania sieci w celu zwiększenia wpływu tych działań na politykę lokalną Powinno to umożliwić: -połączenie Lokalnego Planu Działania z potencjalnymi środkami dostępnymi w ramach Programów Operacyjnych -sprawną wymianę doświadczeń i wzajemnego uczenia się pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi z uwzględnieniem definicji i sposobu wdrażania polityki rozwoju miejskiego Instytucje Zarządzające mogą brać udział w projektach jako: -pełnoprawni partnerzy -partnerzy zaproszeni do uczestnictwa w sieci (minimalny budżet na uczestnictwo Instytucji Zarządzających 40.000)

7 16 décembre 2013 Slide N° 7 Na poziomie programu: Bieguny tematyczne Filary procesu Kapitalizacji i Rozpowszechniania 3 Bieguny tematyczne: –Miasta, motory rozwoju i miejsc pracy –Miasta a integracja społeczna –Zintegrowany i zrownoważony rozwój miast Złożone z wiodących partnerów i wiodących ekspertów Oparte na działaniach i rezultatach projektów

8 URBACT: proces typu wygrany-wygrany (a win-win process) Wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc Tworzenie nowych polityk lokalnych oraz ulepszanie polityk już istniejących Testowanie nowych metod rządzenia na poziomie horyzontalnym i wertykalnym Budowanie wiedzy opartej na rzeczywistości zastanej w terenie Rozpowszechnianie wiedzy opartej na konkretnych realizacjach Wkład do polityki regionalnej, narodowej i europejskiej

9 16 décembre 2013 Slide N° 9 Projekty URBACT II 21 sieci tematycznych i 5 grup roboczych 253 partnerów (50/50 Konwergencja-Konkurencyjność) 200 Instytucji Zarządzających

10 16 décembre 2013 Slide N° 10

11 16 décembre 2013 Slide N° 11 Kolejne kroki(1) Otwarty apel: utworzenie grupy roboczej pracującej nad wdrożeniem Karty Lipskiej Krajowe Seminaria Lokalnych Grup Wsparcia Otwarte seminarium: Miasta, obszary kryzysowe i kryzys ekonomiczny, Lyon, 15 maja 2009 Otwarte seminarium: Miasta i imigracja, Bruksela, 26 maja 2009

12 16 décembre 2013 Slide N° 12 Kolejne kroki (2) Składanie wniosków: Konsultacje tematyczne: marzec 2009 Składanie wniosków: czerwiec 2009 Coroczna konferencja Sztokholm 25-26 listopada 2009

13 16 décembre 2013 Slide N° 13 Dziękujemy za uwagę www.urbact.eu


Pobierz ppt "16 décembre 2013 Slide N° 1 5 mars 2009 Slide N° 1 Urbact Secretariat URBACT II 2007-2013 Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google