Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.09.2012 Warszawa

2 02 Zakres Funduszu KOMPONENT A: – na refundację wydatków wnioskodawców i podmiotów z krajów darczyńców poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; – wnioskodawca wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (osobna zakładka wniosku) może ubiegać się o refundację kosztów w powyższym zakresie. KOMPONENT B: – na finansowanie działań skierowanych na tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców; – działania o charakterze otwartym organizowane przez Operatora Programu.

3 03 Kwalifikowani Wnioskodawcy KOMPONENT A: Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są potencjalni beneficjenci utworzeni jako osoby prawne w Polsce. Podmioty z państw darczyńców mogą również korzystać z Funduszu za pośrednictwem kwalifikowalnych wnioskodawców. KOMPONENT B: Kwalifikowalni są beneficjenci oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców.

4 04 Dostępne środki 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu co równa się kwocie 168 432 euro, pojedyncza refundacja nie powinna przekroczyć kwoty 6 000 euro, poziom dofinansowania w ramach FWD uzależniony od przyznania dofinansowania na realizacje projektu w naborze otwartym: - dofinansowanie projektu przyznane: maksymalnie 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera; - brak dofinansowania projektu: maksymalnie 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera. Operator Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 05 Kwalifikowalność wydatków Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne: opłaty i koszty podróży (w tym diety) za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; koszty działań informacyjnych i promocyjnych

6 06 Konferencj a otwierająca realizację projektu predefinio wa nego Realizacja Fazy I projektu predefinio wanego Ogłoszenie i przeprowa dzenie przez Operatora konkursu otwartego Formalna i merytoryczn a ocena złożonych wniosków Ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej projektów wybranych przez Komitet ds. Wyboru Projektów czerwiec 2012 II – IV kw. 2012 IV kw. 2012/ I kw. 2013 II - III kw. 2013 IV kw. 2013

7 07 http://www.eeagrants.org/ www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/Program_regionalny Osoby do kontaktu: Magdalena Braniewska – magdalena.braniewska@mrr.gov.pl;magdalena.braniewska@mrr.gov.pl 22 461 33 54 Marcin Bogusz – marcin.bogusz@mrr.gov.pl; 22 461 31 29marcin.bogusz@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google