Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię"— Zapis prezentacji:

1 NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

2 NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (FOP) Został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem FOP jest: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG; zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; rozwój współpracy między Polską a państwami-darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Budżet 37,8 mln euro jest przeznaczony na trzy komponenty: I. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie II. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój III. Równe szanse i integracja społeczna Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

3 NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Termin realizacji projektu: 1.02.2009r. – 31.10.2009r. Odbiorcami bezpośrednimi projektu są członkowie organizacji oraz kadra nauczycielska SOSW w Elblągu, a pośrednio społeczność lokalna.

4 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Całkowity koszt projektu: 61 126,00 zł Kwota dofinansowania z FOP – 49 000 zł (14991,59 EUR) Wkład własny – 12 126,00 zł

5 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Projekt polega na wzmocnieniu organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób z Upośledzeniem Umysłowym Drugi dom w Elblągu w działaniach na rzecz osób upośledzonych umysłowo, w oparciu o wdrażanie mechanizmów demokracji, z uwzględnieniem równości płci.

6 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Aspekty: Instytucjonalny wzbogacenie o profesjonalny sprzęt biurowy oraz dokonanie ewaluacji i długoterminowego planu strategicznego, co pozwoli na podniesienie jakości prowadzonych działań i objęcie większej grupy odbiorców w sposób planowy, systemowy i kompleksowy w obszarze wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym

7 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Edukacyjny aktywne uczestnictwo w procesie opracowywania autoewaluacji organizacji, strategii organizacji oraz wniosków aplikacyjnych o dotacje do zewnętrznych funduszy, co pozwoli na podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji w zakresie planowania i zarządzania oraz ich zintegruje.

8 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Funkcjonalny wykorzystanie opracowanych dokumentów (ewaluacja i plan strategiczny) do optymalizacji działań w zakresie zarządzania organizacją

9 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Promocyjny współpraca z innymi osobami, organizacjami i samorządem, co pozwoli na umocnienie rangi Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i jednocześnie stanie się podstawą do zbudowania trwałego partnerstwa na zasadach równorzędności.

10 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Cele projektu: nabycie wiedzy i umiejętności przez członków organizacji w zakresie opracowania i realizacji projektów; praktyczna edukacja członków organizacji w zakresie ewaluacji i budowania strategii; promocja dobrych praktyk; wzmocnienie instytucjonalne organizacji; profesjonalizacja działań promocyjnych organizacji; pozyskanie sprzymierzeńców w realizacji działań w najbliższym otoczeniu i w środowisku lokalnym;

11 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Działania I Seminarium przedstawienie genezy, założeń i działań projektu oraz informacji o FOP, przeprowadzenie badania ankietowego Szkolenie I opracowanie wieloletniego planu strategicznego pod kierunkiem eksperta do spraw konstruowania strategii Szkolenie II wizyta studyjna w wiosce tematycznej nabycie praktycznej umiejętności opracowania wniosku opracowanie 2 wniosków do wybranych funduszy II Seminarium prezentacja rezultatów projektu oraz informacji o FOP przeprowadzenie badania ankietowego Profesjonalizacja i podniesienie jakości pracy założenie i prowadzenie strony internetowej zakup sprzętu i wyposażenia komputerowo-biurowego

12 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Dziękuję za uwagę Wioletta Warda -koordynator projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób z Upośledzeniem Umysłowym Drugi dom ul. Chopina 30 82-300 Elbląg stowarzyszeniedrugidom@gmail.com


Pobierz ppt "NAWIGATOR-WIGOR NA TOR, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google