Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szósty Program Ramowy Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne Udział polskich zespołów w pierwszych konkursach Priorytetu 6.1 Szóstego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szósty Program Ramowy Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne Udział polskich zespołów w pierwszych konkursach Priorytetu 6.1 Szóstego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Szósty Program Ramowy Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne Udział polskich zespołów w pierwszych konkursach Priorytetu 6.1 Szóstego Programu Ramowego Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR UE Warszawaandrzej.slawinski@kpk.gov.pl

2 Harmonogram konkursów Priorytetu 6.1

3 Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne Pierwszy konkurs Data publikacji:17 Grudnia 2002 Data zakończenia:18 Marca 2003 Dwa konkursy: FP6-2002-TREN-1(DG TREN) 82 M FP6-2002-Energy-1(DG RTD)198 M Instrumenty: IP (Integrated Projects) NoE (Network of Excellence) STREP (Specific Targeted Research Projects) CA (Co-ordination Action) SSA (Specific Support Actions)

4 Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne Pierwszy konkurs Zakres tematyczny i instrumenty FP6-2002-TREN-1 FP6-2002-Energy-1

5 Priorytet 6.1. Pierwszy konkurs Ogólna statystyka wyników Liczba projektów

6 Liczba projektów (wszystkie kraje) EV - oceniane RL – lista rankingowa Priorytet 6.1. Pierwszy konkurs Ogólna statystyka wyników

7 Priorytet 6.1. FP6-2002-TREN-1 Obszary tematyczne (IP i STREP) Liczba projektów

8 Priorytet 6.1. FP6-2002-Energy-1 Obszary tematyczne (IP i STREP) Liczba projektów

9 Liczba partnerów Priorytet 6.1. Pierwszy konkurs Udział partnerów ze wszystkich krajów w projektach ocenianych i skierowanych do negocjacji

10 Liczba partnerów Priorytet 6.1. Pierwszy konkurs Udział partnerów z krajów kandydujących w projektach ocenianych i skierowanych do negocjacji

11 Polscy partnerzy w projektach EV - ocenianych RL – na liście rankingowej Priorytet 6.1. Pierwszy konkurs Udział polskich partnerów

12 Drugi konkurs Priorytetu 6.1.i. FP6-2003-TREN-2 Otwarcie konkursu 17 czerwca 2003 Data zakończenia składania wniosków: 17 grudnia 2003 Instrumenty: IP, STREP,CA, SSA Budżet: 107 mln euro Inicjatywa CONCERTO Inicjatywa CIVITAS II

13 Drugi konkurs Priorytetu 6.1.i. FP6-2003-TREN-2 Inicjatywa CONCERTO budowa zrównoważonej i wysokowydajnej energetyki, stworzenie całkowicie zintegrowanej polityki energetycznej, zharmonizowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z innowacyjnymi technologiami i systemami, minimalizacja konsumpcji energii, poprawa jakości życia mieszkańców, redukcja zużycia energii i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia do polityki energetycznej w ściśle określonych regionach geograficznych, Incjatywa CIVITAS II testowanie innowacyjnych strategii Czystego Transportu Miejskiego wdrażanie paliw alternatywnych w transporcie miejskim

14 Otwarcie konkursu 10 października 2003 Data zakończenia składania wniosków: 17 grudnia 2003 Instrumenty: CA, SSA Budżet: 3 mln euro Zakres tematyczny: Działania o perspektywie średnio- i długookresowej (DG RTD) Zakres działań: -budowa Europejskich Platform Technologicznych -wsparcie międzynarodowej współpracy w zakresie zrównoważonej energetyki Drugi konkurs Priorytetu 6.1.ii FP6-2003-Energy-2 Konkurs na działania koordynujące i wspomagające

15 Wypełnienie luki pomiędzy nauką i przemysłem - zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu Skupienie najważniejszych instytucji badawczych, przemysłowych, grup decyzyjnych i grup użytkowników wokół kluczowych technologii Zainicjowanie i wdrożenie spójnej strategii rozwoju tych technologii, wypracowanie regulacji prawnych i standardów technologicznych Pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych Istniejące inicjatywy: aeronautyka, transport kolejowy Inicjatywy planowane: genomika roślin, transport drogowy i morski, wodór, fotowoltaika, nanotechnologie, technologie informatyczne, technologie przemysłu stalowego Drugi konkurs Priorytetu 6.1.ii FP6-2003-Energy-2 Europejskie Platformy Technologiczne

16 Konkurs FP6-ACC-SSA-Energy Data publikacji:2 kwietnia 2003 Data zakończenia:26 czerwca 2003 Budżet 500 000 Instrument:SSA (Specific Support Actions) Działania: organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, budowa baz danych, pomoc w budowie konsorcjów

17 Konkurs FP6-ACC-SSA-Energy Udział partnerów z różnych krajów Liczba ocenianych projektów27 Lista rankingowa 6 Skierowane do negocjacji finansowych 2

18 Informacja DG RTD: http://europa.eu.int/comm/research/energy/index_en.html DG TREN: http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html CORDIS – Priorytet 6.1 http://www.cordis.lu/sustdev/ energy/home.html Krajowy Punkt Kontaktowy – Priorytet 6.1 http://www.6pr.pl/n/p/6a/index.html KPK IPPT PAN, Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-81 fax. 828-53-70


Pobierz ppt "Szósty Program Ramowy Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne Udział polskich zespołów w pierwszych konkursach Priorytetu 6.1 Szóstego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google