Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 21 lutego 2008 r. Przegląd budżetu UE a kierunki reformy polityki spójności Podsekretarz Stanu w Augustyn Kubik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 21 lutego 2008 r. Przegląd budżetu UE a kierunki reformy polityki spójności Podsekretarz Stanu w Augustyn Kubik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 21 lutego 2008 r. Przegląd budżetu UE a kierunki reformy polityki spójności Podsekretarz Stanu w Augustyn Kubik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

2 2 Debata nad polityką spójności po 2013 r. Kontekst debaty 4 raport kohezyjny konsultacje KE ws. przyszłości polityki spójności przegląd budżetu UE 2008/2009 i polityk wspólnotowych przegląd efektów reformy WPR

3 3 Prace nad przygotowaniem Stanowiska Rządu spotkania robocze i konsultacje spotkania robocze i konsultacje z przedstawicielami różnorodnych środowisk przyjęcie stanowiska przez KERM 30/01/2008 następne kroki dalsze spotkania robocze i konsultacje bilateralna wymiana poglądów budowa grup interesu ciągła aktualizacja stanowiska Rządu

4 4 Główne postulaty Stanowiska Rządu Główne postulaty Stanowiska Rządu Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE (1) 1. Wartość dodana polityki efekty w sferze gospodarczej i społecznej w skali regionów, państw członkowskich i całej UE zmniejszenie dystansu rozwojowego między słabiej a bardziej rozwiniętymi obszarami UE12 - wkład w konwergencję instytucjonalną kluczowy instrument osiągania celów Strategii Lizbońskiej

5 5 2. Kontynuacja polityki ale i potrzeba zmian Cele traktatowe & adaptacja do nowych wyzwań UE (spójność, konkurencyjność, globalizacja) 3. Najpierw dyskusja o celach politycznych 3. Najpierw dyskusja o celach politycznych i priorytetach rozwojowych UE, potem dyskusja o budżecie Silne powiązanie dyskusji nad przeglądem budżetu UE i rewizją polityk wspólnotowych Główne postulaty Stanowiska Rządu Główne postulaty Stanowiska Rządu Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE (2)

6 6 4. Polityka spójności - polityka realizująca główne cele całej Wspólnoty aktywna postawa UE wobec wyzwań globalnych Główne postulaty Stanowiska Rządu Główne postulaty Stanowiska Rządu Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE (3) 5. Wielkość środków umożliwiająca skuteczną realizację nowych zadań (co najmniej na obecnym poziomie)

7 7 6. Koncentracja na ograniczonej liczbie celów koncentracja tematyczna na obszarach pro-rozwojowych ważnych dla Polski i UE konieczność wykazania długofalowych ekonomicznych efektów realizacji polityki spójności w skali UE sieci transeuropejskie (TEN), sieci transeuropejskie (TEN), B+R, B+R, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, nauka i kapitał społeczny nauka i kapitał społeczny Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform (1)

8 8 7. Powrót polityki spójności do roli promotora zintegrowanego podejścia w realizacji celów rozwojowych UE określenie wzajemnych relacji między politykami UE, w tym instrumentów i zasad ich realizacji zintegrowane podejście wewnątrz polityki spójności 8. Wymiar terytorialny duża wartość dodana przełożenie nowych zapisów traktatowych na architekturę celów całej UE jednolite rozumienie pojęcia spójności terytorialnej, także w kontekście polityki spójności opracowanie wskaźników Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform (2)

9 9 8. Nowy model partnerstwa - potrzeba dyskusji o relacjach między wszystkimi aktorami zaangażowanymi w realizację polityki spójności nowi aktorzy rola KE ? rola regionów ? Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform (3)

10 10 11.Zwiększanie efektywności instrumentów realizacji polityki spójności oraz podniesienia jej skuteczności w kontekście osiągania celów Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform Główne postulaty Stanowiska Rządu Pożądane kierunki reform (4) 12.Dalszy rozwój współpracy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Polityki Sąsiedztwa wymiar europejski – wysoka wartość dodana 13.Kompleksowe zdefiniowanie wskaźników pomiaru rozwoju - 13.Kompleksowe zdefiniowanie wskaźników pomiaru rozwoju - obok aspektu ekonomicznego (PKB) również inne czynniki

11 11 Przyszłość budżetu, przyszłość polityki spójności Przyszłość budżetu, przyszłość polityki spójności Podsumowanie (1) największym beneficjentem i poligonem doświadczalnym Polska największym beneficjentem i poligonem doświadczalnym polityki spójności UE Sukcesy i porażki realizacji Sukcesy i porażki realizacji średnio- i długoterminowych celów rozwojowych Polski i UE argumentem dla jej być albo nie być po 2013 r.

12 12 Przyszłość budżetu, przyszłość polityki spójności Przyszłość budżetu, przyszłość polityki spójności Podsumowanie (2) Aspekt ekonomiczny (ekonomiczne uzasadnienie dla polityki spójności) Efektywność, skuteczność, Efektywność, skuteczność, wartość dodana koronne argumenty w dyskusji nad potrzebą kontynuacji oraz pożądanych kierunków zmian i reform Efektywność i skuteczność projektów

13 13 Przyszłość budżetu, przyszłość polityki spójności Przyszłość budżetu, przyszłość polityki spójności Podsumowanie (3) Aspekt polityczny (negocjacyjny) dyskusja nad kształtem polityki spójności w kontekście przeglądu budżetu odejście od logiki narodowego rachunku zysków i strat (pozycji netto) Polska aktywnym uczestnikiem debaty przedstawianie własnych propozycji zrozumienie stanowisk partnerów budowa koalicji wokół wspólnych obszarów zainteresowań

14 14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 http://www.mrr.gov.pl/Polityka+spojnosci/Polityka+spojnosci+po+2013+r/ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Warszawa, 21 lutego 2008 r. Przegląd budżetu UE a kierunki reformy polityki spójności Podsekretarz Stanu w Augustyn Kubik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google