Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NewConnect – rynek akcji GPW Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Katowice, 6 lutego 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NewConnect – rynek akcji GPW Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Katowice, 6 lutego 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 NewConnect – rynek akcji GPW Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Katowice, 6 lutego 2008 r.

2 2 Główny Rynek (rynek regulowany) Rynek nieregulowany GPW RYNKI GPW 28 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

3 3 Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek innowacyjnych wzrost nakładów na działalność w obszarze Badań i Rozwoju (B+R); wdrażanie efektów badań w projektach biznesowych pełnienie funkcji inkubator przedsiębiorczości dla nowopowstałych firm rozwój zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierającego opracowywanie raportów branżowych i wycenę małych spółek wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi (m.in. Firmami Partnerskimi) w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – wzmocnienie pozycji GPW w regionie 2 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

4 4 Podstawowe założenia NewConnect Emitenci: małe spółki, we wczesnym etapie rozwoju, o przewidywanej kapitalizacji ok. 20 mln zł i wartości oferty od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu mln zł spółki działające na innowacyjnym (często niszowym) i mało konkurencyjnym rynku, prowadzące działalność badawczo-rozwojową, o wysokim potencjale rozwoju, krótkiej historii działalności oczekiwany przyspieszony rozwój firmy dzięki zasileniu kapitałowemu z NewConnect, a także efektowi marketingowemu status spółki publicznej (spółka, w której co najmniej jedna akcja została zdematerializowana) Inwestorzy: VC/PE wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management osoby prywatne posiadające znaczące kapitały inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko w zamian za wysokie stopy zwrotu Forma prawna platformy obrotu: spółki dopuszczone do obrotu notowane są w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym) 3 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

5 5 NewConnect Wprowadzenie do obrotu umowa z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku lub Market Makerem publiczny dokument informacyjny (prospekt lub memorandum informacyjne, zatwierdzany przez KNF) albo: dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPW wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 4 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

6 6 5 OFERTA PUBLICZNA PROSPEKT EMISYJNY MEMORANDUM INFORMACYJNE Ustawa o ofercie publicznej Rozporządzenie Komisji WE 809/2004 Rozporządzenie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne OFERTA PRYWATNA DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

7 7 Dokument informacyjny sporządzany w drodze oferty prywatnej (język polski lub angielski) powinien zawierać informacje prawdziwe, kompletne i rzetelne, przedstawione w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację emitenta zmniejszone wymagania regulacyjne w stosunku do rynku regulowanego – zliberalizowane zapisy w stosunku do memorandum dla akcji przy ofertach do 2,5 mln EUR zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPW udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora NewConnect – www.NewConnect.pl niższe koszty przygotowania emisji akcji spółek; oszczędność czasu i kosztów wprowadzenie do obrotu w ASO w ciągu 5 dni roboczych 14 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

8 8 Obowiązki informacyjne emitentów zliberalizowane wymogi w stosunku do rynku regulowanego  raporty bieżące  raporty okresowe brak raportów kwartalnych półroczne roczne standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta rygorystyczne przestrzeganie zasad corporate governance, ale uwzględniające specyfikę notowanych podmiotów 15 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

9 9 Komitet Doradczy Komitet Doradczy NewConnect to stałe ciało doradcze i opiniodawcze wobec Zarządu Giełdy w sprawach związanych z wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect. Komitet składa się z 3 do 10 członków, powoływanych przez Zarząd Giełdy Rolą Komitetu jest wyrażanie opinii w zakresie wszelkich istotnych problemów dotyczących rozwoju rynku NewConnect i ewolucji zasad jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwa obrotu, na tle specyfiki tego rynku w stosunku do innych rynków GPW Komitet Doradczy NewConnect nie ma kompetencji w zakresie procedury dotyczącej spółek ubiegających się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect Skład Komitetu: p. Tomasz Czechowicz p. Alojzy Nowak p. Krzysztof Opolski p. Adam Ruciński p. Paweł Wojciechowski 8 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

10 10

11 11

12 12 Wejście na NewConnect - argumenty pro promocja i efekt marketingowy prestiż spółki giełdowej  większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych (wyższy rating – mniejszy koszt kredytu)  większa wiarygodność przy zdobywaniu nowych kontraktów i kontrahentów rynkowa wycena akcji możliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego - emisja akcji pracowniczych możliwość oferowania akcji na terenie całej UE na podstawie prospektu zatwierdzonego w Polsce

13 13 NewConnect – podstawowe wskaźniki  W 5 miesięcy od uruchomienia rynku zadebiutowało na nim 30 spółek (trzecie miejsce w Europie pod względem liczby debiutów w 2007), pozyskały w sumie ponad 160 mln zł, działa grupa 104 Autoryzowanych Doradców i 23 członków rynku  Obroty przekroczyły poziom 400 mln zł, a inwestorzy zawarli ponad 81 tys. transakcji. Kapitalizacja NewConnect to ponad 1 mld zł

14 www.newconnect.pl


Pobierz ppt "NewConnect – rynek akcji GPW Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Katowice, 6 lutego 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google