Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda dla początkujących

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda dla początkujących"— Zapis prezentacji:

1 Giełda dla początkujących
Krzysztof Wróblewski Giełda dla początkujących

2 INSTYTUCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO
Komisja Nadzoru Finansowego – nadzór na rynkiem finansowym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - prowadzenie rynku giełdowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - prowadzenie depozytu i ewidencji transakcji Domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską w Polsce – uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

3 GPW - instrumenty Akcja – papier wartościowy świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej (uprawnia do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy) Obligacja – papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia Instrumenty pochodne (derywaty) – instrumenty, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego

4 GPW - zasady GPW jest rynkiem kierowanym zleceniami,
co oznacza, że o kursie (cenie) papieru wartościowego decydują zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Obrót instrumentami jest niematerialny (instrumenty istnieją jedynie w zapisie komputerowym).

5 GPW – systemy notowań System notowań Ciągłych SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO kurs ustalany jest w sposób ciągły, transakcje podczas danej sesji zawierane są po różnych cenach kurs ustalany jest podczas sesji, na podstawie złożonych (przed rozpoczęciem notowań) przez inwestorów zleceń kupna i zleceń sprzedaży (na GPW odbywa się to dwa razy dziennie)

6 GPW – harmonogram notowań
System notowań Ciągłych SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) 9.00 – Faza notowań ciągłych 16.10 – Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń nazamknięcie) 16.20 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) 16.20 – Dogrywka 16.30 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) 8.00 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) 11.00 – Faza interwencji 11.15 Otwarcie (określanie kursu jednolitego) 11.15 – Dogrywka 11.45 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na 14.45 – Interwencja 15.00 Otwarcie (określanie kursu jednolitego) 15.00 – Dogrywka 15.30 – Faza przed otwarciem

7 INDEKS - definicja Indeks giełdowy – wskaźnik ukazujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności, technologii, wielkości lub innych cech

8 INDEKSY - przykłady WIG – Warszawski Indeks Giełdowy – obejmuje wszystkie notowane spółki WIG20 – obejmuje 20 największych spółek na GPW („blue chips”) mWIG40 – obejmuje 40 średnich spółek sWIG80 – obejmuje 80 małych spółek NCIndex – obejmuje spółki notowane na rynku NewConnect

9 Notowania – jak czytać? Wartość obrotów – łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego lub na danym rynku, zazwyczaj liczona podwójnie (kupno i sprzedaż) Wolumen obrotów – łączna liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku

10 Rachunek maklerski rachunek papierów wartościowych rachunek pieniężny

11 Rodzaje zleceń z limitem ceny bez limitu ceny
- wykonanie po cenie rynkowej (PCR) -wykonanie po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO) -po każdej cenie (PKC)

12 Zlecenia – terminy ważności
Z określonym terminem Bez określonego terminu na bieżącą sesję bezterminowo (domyślnie) do pierwszego wykonania wykonaj lub anuluj

13 Rynek pierwotny zapisy lewarowanie redukcje debiut

14 Akcjonariusz – prawa prawo do dywidendy prawo poboru

15 Metody oceny spółek Analiza techniczna Analiza fundamentalna

16 Analiza techniczna Polega na przewidywaniu przyszłych cen instrumentów na podstawie danych historycznych Założenia: -rynek dyskontuje wszystko, -ceny podlegają trendom, -historia się powtarza.

17 Analiza fundamentalna
1. Analiza makroekonomiczna. 2. Analiza sektorowa. 3. Analiza sytuacyjna firmy. 4. Analiza finansowa spółki. 5. Wycena akcji.

18 Przydatne adresy www.gpw.com.pl
– Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – szkolenia giełdowe – rachunek demo – internetowa gra giełdowa dla studentów

19 Dziękuję.


Pobierz ppt "Giełda dla początkujących"

Podobne prezentacje


Reklamy Google