Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Wróblewski. Komisja Nadzoru Finansowego – nadzór na rynkiem finansowym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - prowadzenie rynku giełdowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Wróblewski. Komisja Nadzoru Finansowego – nadzór na rynkiem finansowym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - prowadzenie rynku giełdowego."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Wróblewski

2 Komisja Nadzoru Finansowego – nadzór na rynkiem finansowym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - prowadzenie rynku giełdowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - prowadzenie depozytu i ewidencji transakcji Domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską w Polsce – uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

3 Akcja – papier wartościowy świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej (uprawnia do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy) Obligacja – papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia Instrumenty pochodne (derywaty) – instrumenty, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego

4 GPW jest rynkiem kierowanym zleceniami, co oznacza, że o kursie (cenie) papieru wartościowego decydują zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Obrót instrumentami jest niematerialny (instrumenty istnieją jedynie w zapisie komputerowym).

5 SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH kurs ustalany jest w sposób ciągły, transakcje podczas danej sesji zawierane są po różnych cenach SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO kurs ustalany jest podczas sesji, na podstawie złożonych (przed rozpoczęciem notowań) przez inwestorów zleceń kupna i zleceń sprzedaży (na GPW odbywa się to dwa razy dziennie)

6 SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) 9.00 – Faza notowań ciągłych – Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń nazamknięcie) Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) – Dogrywka – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO 8.00 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – Faza interwencji Otwarcie (określanie kursu jednolitego) – Dogrywka – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – Interwencja Otwarcie (określanie kursu jednolitego) – Dogrywka – Faza przed otwarciem

7 Indeks giełdowy – wskaźnik ukazujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności, technologii, wielkości lub innych cech

8 WIG – Warszawski Indeks Giełdowy – obejmuje wszystkie notowane spółki WIG20 – obejmuje 20 największych spółek na GPW (blue chips) mWIG40 – obejmuje 40 średnich spółek sWIG80 – obejmuje 80 małych spółek NCIndex – obejmuje spółki notowane na rynku NewConnect

9 Wartość obrotów – łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego lub na danym rynku, zazwyczaj liczona podwójnie (kupno i sprzedaż) Wolumen obrotów – łączna liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku

10 rachunek papierów wartościowych rachunek pieniężny

11 z limitem ceny bez limitu ceny - wykonanie po cenie rynkowej (PCR) -wykonanie po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO) -po każdej cenie (PKC)

12 Z OKREŚLONYM TERMINEM BEZ OKREŚLONEGO TERMINU na bieżącą sesję bezterminowo (domyślnie) do pierwszego wykonania wykonaj lub anuluj

13 zapisy lewarowanie redukcje debiut

14 prawo do dywidendy prawo poboru

15 Analiza techniczna Analiza fundamentalna

16 Polega na przewidywaniu przyszłych cen instrumentów na podstawie danych historycznych Założenia: -rynek dyskontuje wszystko, -ceny podlegają trendom, -historia się powtarza.

17 1. Analiza makroekonomiczna. 2. Analiza sektorowa. 3. Analiza sytuacyjna firmy. 4. Analiza finansowa spółki. 5. Wycena akcji.

18 – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – szkolenia giełdowe – rachunek demo – internetowa gra giełdowa dla studentów

19 Dziękuję.


Pobierz ppt "Krzysztof Wróblewski. Komisja Nadzoru Finansowego – nadzór na rynkiem finansowym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - prowadzenie rynku giełdowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google