Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Finanse publiczne i rynki finansowe Dr Andrzej Dębowski

2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku: o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

3 Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską. Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są: WIG oraz WIG20 i mWIG40. Według stanu na dzień 27 sierpnia 2009 na GPW notowanych jest 375 spółek, których kapitalizacja wynosi 673,1 mld złotych z czego 351,7 mld przypada na spółki krajowe a 321,5 mld na spółki zagraniczne.

4 Warszawski Indeks Giełdowy – indeks giełdowy najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony jest od 16 kwietnia 1991 Jest to indeks typu dochodowego, tzn. przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe spełniające minimalne kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Wpływ jednej spółki na WIG nie może przekroczyć 10%, a udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30%. Zmiany składu indeksu WIG przeprowadzane są cztery razy do roku (po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada). W skład WIG-u wchodzą notowania 376 spółek (stan na dzień ). WIG jest średnią ważoną ich notowań. Najwyższa wartość WIG-u: ,51 pkt, 6 lipca 2007. Najniższa wartość WIG-u: 635,3 pkt, 23 czerwca 1992.

5 WIG wykres za trzy lata

6 WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia zaś wartością bazową 1000 punktów[. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne. Najniższa wartość WIG20 odnotowana na zamknięciu - to 577,90 p. (28 marca 1995), a najwyższa – 3917,87 p. (29 października 2007.

7 WIG 20 wykres za trzy lata

8 mWIG40 – indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks MIDWIG. W jego skład wchodzi stała liczba 40 spółek. Spółki do indeksu mWIG40 wybierane są na postawie tego samego rankingu, co do WIG20 i sWIG80 jako 40 kolejnych po 20 zakwalifikowanych do WIG20. Jest to indeks cenowy. Najwyższa wartość mWIG40: 5.730,10 pkt, (26 czerwca 2007 r.)

9 Indeksy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych


Pobierz ppt "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google