Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona uczestników rynku finansowego dr Mirosław Budzicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona uczestników rynku finansowego dr Mirosław Budzicki."— Zapis prezentacji:

1

2 Ochrona uczestników rynku finansowego dr Mirosław Budzicki

3 2 Struktura wykładu 1.Nieprawidłowości na rynku finansowym 2.System nadzoru nad rynkiem finansowym 3.Ład korporacyjny – corporate governance 4.Ochrona inwestorów instytucjonalnych 5.Ochrona inwestorów 6.Nielegalne zdobywanie i wykorzystywanie poufnych informacji

4 3 1. Nieprawidłowości na rynku finansowym Nieprawidłowości i zdarzenia nielegalne wynikają z działalności: emitentów: a)rynek pierwotny – pomijanie i ukrywanie informacji, świadome wprowadzenia w błąd kapitałodawców, błędne prezentacje wyników finansowych, fałszowanie prospektu emisyjnego b)rynek wtórny – błędne wypełnianie obowiązków informacyjnych, świadome wpływanie przez zarząd, radę nadzorczą lub akcjonariuszy na wycenę instrumentów finansowych, działanie na szkodę właścicieli/wierzycieli – wykorzystywanie poufnych informacji (insider trading), manipulacja kursem, przekazywanie fałszywych informacji, zmowa kilku uczestników uczestników obrotu – wykorzystywanie poufnych informacji (insider trading), manipulacja kursem, przekazywanie fałszywych informacji, zmowa kilku uczestników – brak profesjonalizmu, świadome wprowadzanie w błąd, niewłaściwa realizacja transakcji, manipulacja kursami poprzez rekomendacje, nieadekwatna wycena instrumentów na rynku pierwotnym, działalność bez zezwolenia, zarządzanie aktywami bez zgody, brak procedur bezpieczeństwa pośredników – brak profesjonalizmu, świadome wprowadzanie w błąd, niewłaściwa realizacja transakcji, manipulacja kursami poprzez rekomendacje, nieadekwatna wycena instrumentów na rynku pierwotnym, działalność bez zezwolenia, zarządzanie aktywami bez zgody, brak procedur bezpieczeństwa

5 4 2. System nadzoru nad rynkiem finansowym sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym (prowadzi procedurę dopuszczania do publicznego obrotu, zatwierdza prospekty emisyjne) Komisja Nadzoru Finansowego – sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym (prowadzi procedurę dopuszczania do publicznego obrotu, zatwierdza prospekty emisyjne) – interwencje, polityka pieniężna/fiskalna NBP i Ministerstwo Finansów – interwencje, polityka pieniężna/fiskalna rejestracja obrotu, zarządzanie Systemem Rekompensat (gwarantowanie aktywów znajdujących się na rachunkach inwestycyjnych w przypadku upadłości domów maklerskich i banków) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – rejestracja obrotu, zarządzanie Systemem Rekompensat (gwarantowanie aktywów znajdujących się na rachunkach inwestycyjnych w przypadku upadłości domów maklerskich i banków) tworzenie szczegółowych zasad obrotu, definicja instrumentów, w razie łamania ustalonych zasad usuwanie instrumentów z obrotu Giełda Papierów Wartościowych, MTS CeTO, New Connect – tworzenie szczegółowych zasad obrotu, definicja instrumentów, w razie łamania ustalonych zasad usuwanie instrumentów z obrotu nadzór nad zagranicznymi pośrednikami i uczestnikami rynku Zagraniczne organy kontrolne – nadzór nad zagranicznymi pośrednikami i uczestnikami rynku mechanizm wzajemnej samokontroli Uczestnicy rynku – mechanizm wzajemnej samokontroli

6 5 3. Zasady ładu korporacyjnego Zbiór zasad ładu korporacyjnego określa normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym.Zalecenia: - zapewnienie transparentności i pełnego dostępu do informacji - min. dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności - akcjonariusze powinni być równi w zakresie zawieranych umów - prowadzenie strony internetowej (podane najważniejsze dokumenty), również w języku angielskim - zarząd konsultuje z radą nadzorczą umowy z podmiotami zależnymi - w ramach rady powinien zostać utworzony komitet audytu - umożliwienie obecności przedstawicieli mediów na WZA - zapewnienie zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (przynajmniej raz na siedem lat)

7 6 4. Ochrona inwestorów indywidualnych Kodeks spółek handlowych: Kodeks spółek handlowych: a)Istotna zmiana działalności (2/3 głosów) b)Wniosek o zwołanie NWZA i określenie punktów obrad (min. 10%) c)Zarząd odpowiada za zobowiązania spółki d)Możliwość desygnowania kandydatów do rady nadzorczej e)Prawo zaskarżania decyzji do sądu f)Prawo zadawania pytań na WZA Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – pomaga inwestorom w konfliktowych sytuacjach (funkcja mediacyjno-doradcza), reprezentuje na WZA, oferuje pomoc prawną Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – pomaga inwestorom w konfliktowych sytuacjach (funkcja mediacyjno-doradcza), reprezentuje na WZA, oferuje pomoc prawną Sąd – egzekucje nieregulowanych należności i niezrealizowanych uprawnień Sąd – egzekucje nieregulowanych należności i niezrealizowanych uprawnień Bank reprezentant obligatariuszy Bank reprezentant obligatariuszy Zabezpieczenie zobowiązania (np. hipoteka) Zabezpieczenie zobowiązania (np. hipoteka) Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny

8 7 5. Ochrona inwestorów instytucjonalnych Zabezpieczanie pozycji poprzez kredytowe instrumenty pochodne Zabezpieczanie pozycji poprzez kredytowe instrumenty pochodne Podpisywanie umów w sprawie gwarancji emisji Podpisywanie umów w sprawie gwarancji emisji Arbitrażowe sądy gospodarcze Arbitrażowe sądy gospodarcze Dywersyfikacja aktywów i kontrahentów Dywersyfikacja aktywów i kontrahentów Wprowadzanie limitów zaangażowania Wprowadzanie limitów zaangażowania Podpisywanie umów z wybranymi i wiarygodnymi kontrahentami Podpisywanie umów z wybranymi i wiarygodnymi kontrahentami Wprowadzanie depozytów zabezpieczających Wprowadzanie depozytów zabezpieczających Prowadzenie monitoringu rynku i rozbudowa działów analitycznych Prowadzenie monitoringu rynku i rozbudowa działów analitycznych

9 8 6. Nielegalne zdobywanie informacji Insider trading – proces pozyskiwania i wykorzystywania nie opublikowanych informacji, w tym także poufnych, wpływających na wycenę instrumentów Insider trading – proces pozyskiwania i wykorzystywania nie opublikowanych informacji, w tym także poufnych, wpływających na wycenę instrumentów Przykładowe niepublikowane informacje będące przedmiotem insidingu: Przykładowe niepublikowane informacje będące przedmiotem insidingu: -dane finansowe kwartalne, półroczne i roczne -Informacje o wypłacie dywidendy, akwizycji, podpisanym kontrakcie, utworzonych rezerwach -Buy-back, wezwania do sprzedaży akcji Proces dystrybucji informacji niepublicznych zachodzi poprzez: Proces dystrybucji informacji niepublicznych zachodzi poprzez: -powiązania biznesowo-towarzyskie uczestników rynku -zatrudnienie w miejscu akumulacji informacji bądź kontakt z osobami zatrudnionymi w takim miejscu -kontakt z władzami spółki m.in. na spotkaniach z dziennikarzami, z analitykami/zarządzającymi, poprzez działy relacji inwestorskich


Pobierz ppt "Ochrona uczestników rynku finansowego dr Mirosław Budzicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google