Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona uczestników rynku finansowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona uczestników rynku finansowego"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona uczestników rynku finansowego
dr Mirosław Budzicki

2 Struktura wykładu Nieprawidłowości na rynku finansowym
System nadzoru nad rynkiem finansowym Ład korporacyjny – corporate governance Ochrona inwestorów instytucjonalnych Ochrona inwestorów Nielegalne zdobywanie i wykorzystywanie poufnych informacji

3 1. Nieprawidłowości na rynku finansowym
Nieprawidłowości i zdarzenia nielegalne wynikają z działalności: emitentów: rynek pierwotny – pomijanie i ukrywanie informacji, świadome wprowadzenia w błąd kapitałodawców, błędne prezentacje wyników finansowych, fałszowanie prospektu emisyjnego rynek wtórny – błędne wypełnianie obowiązków informacyjnych, świadome wpływanie przez zarząd, radę nadzorczą lub akcjonariuszy na wycenę instrumentów finansowych, działanie na szkodę właścicieli/wierzycieli uczestników obrotu – wykorzystywanie poufnych informacji (insider trading), manipulacja kursem, przekazywanie fałszywych informacji, zmowa kilku uczestników pośredników – brak profesjonalizmu, świadome wprowadzanie w błąd, niewłaściwa realizacja transakcji, manipulacja kursami poprzez rekomendacje, nieadekwatna wycena instrumentów na rynku pierwotnym, działalność bez zezwolenia, zarządzanie aktywami bez zgody, brak procedur bezpieczeństwa

4 2. System nadzoru nad rynkiem finansowym
Komisja Nadzoru Finansowego – sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym (prowadzi procedurę dopuszczania do publicznego obrotu, zatwierdza prospekty emisyjne) NBP i Ministerstwo Finansów – interwencje, polityka pieniężna/fiskalna Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – rejestracja obrotu, zarządzanie Systemem Rekompensat (gwarantowanie aktywów znajdujących się na rachunkach inwestycyjnych w przypadku upadłości domów maklerskich i banków) Giełda Papierów Wartościowych, MTS CeTO, New Connect –tworzenie szczegółowych zasad obrotu, definicja instrumentów, w razie łamania ustalonych zasad usuwanie instrumentów z obrotu Zagraniczne organy kontrolne – nadzór nad zagranicznymi pośrednikami i uczestnikami rynku Uczestnicy rynku – mechanizm wzajemnej samokontroli

5 3. Zasady ładu korporacyjnego
Zbiór zasad ładu korporacyjnego określa normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. Zalecenia: zapewnienie transparentności i pełnego dostępu do informacji min. dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności akcjonariusze powinni być równi w zakresie zawieranych umów prowadzenie strony internetowej (podane najważniejsze dokumenty), również w języku angielskim zarząd konsultuje z radą nadzorczą umowy z podmiotami zależnymi w ramach rady powinien zostać utworzony komitet audytu umożliwienie obecności przedstawicieli mediów na WZA zapewnienie zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (przynajmniej raz na siedem lat)

6 4. Ochrona inwestorów indywidualnych
Kodeks spółek handlowych: Istotna zmiana działalności (2/3 głosów) Wniosek o zwołanie NWZA i określenie punktów obrad (min. 10%) Zarząd odpowiada za zobowiązania spółki Możliwość desygnowania kandydatów do rady nadzorczej Prawo zaskarżania decyzji do sądu Prawo zadawania pytań na WZA Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – pomaga inwestorom w konfliktowych sytuacjach (funkcja mediacyjno-doradcza), reprezentuje na WZA, oferuje pomoc prawną Sąd – egzekucje nieregulowanych należności i niezrealizowanych uprawnień Bank reprezentant obligatariuszy Zabezpieczenie zobowiązania (np. hipoteka) Bankowy Fundusz Gwarancyjny

7 5. Ochrona inwestorów instytucjonalnych
Zabezpieczanie pozycji poprzez kredytowe instrumenty pochodne Podpisywanie umów w sprawie gwarancji emisji Arbitrażowe sądy gospodarcze Dywersyfikacja aktywów i kontrahentów Wprowadzanie limitów zaangażowania Podpisywanie umów z wybranymi i wiarygodnymi kontrahentami Wprowadzanie depozytów zabezpieczających Prowadzenie monitoringu rynku i rozbudowa działów analitycznych

8 6. Nielegalne zdobywanie informacji
Insider trading – proces pozyskiwania i wykorzystywania nie opublikowanych informacji, w tym także poufnych, wpływających na wycenę instrumentów Przykładowe niepublikowane informacje będące przedmiotem insidingu: dane finansowe kwartalne, półroczne i roczne Informacje o wypłacie dywidendy, akwizycji, podpisanym kontrakcie, utworzonych rezerwach Buy-back, wezwania do sprzedaży akcji Proces dystrybucji informacji niepublicznych zachodzi poprzez: powiązania biznesowo-towarzyskie uczestników rynku zatrudnienie w miejscu akumulacji informacji bądź kontakt z osobami zatrudnionymi w takim miejscu kontakt z władzami spółki m.in. na spotkaniach z dziennikarzami, z analitykami/zarządzającymi, poprzez działy relacji inwestorskich


Pobierz ppt "Ochrona uczestników rynku finansowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google