Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja nt. prac nad wprowadzeniem nowych form zabezpieczeń należytego wykonania umów. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja nt. prac nad wprowadzeniem nowych form zabezpieczeń należytego wykonania umów. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacja nt. prac nad wprowadzeniem nowych form zabezpieczeń należytego wykonania umów. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20 - 22 grudnia 2004r.

3 PSE-Operator S.A.: odpowiada za bezpieczeństwo KSE, w szczególności prowadzi oraz pośredniczy w rozliczeniach na Rynku Bilansującym. Rolą zabezpieczeń wymaganych jest: zapewnienie bezpieczeństwa KSE, w szczególności zapewnienie płynności regulowania zobowiązań PSE - Operator SA wobec uczestników Rynku Bilansującego. ROLA ZABEZPIECZEŃ

4 MOŻLIWE USPRAWNIENIA DOTYCHCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ Obecnie prowadzone są analizy prawno – podatkowe w zakresie: A. Zabezpieczenia transakcji w formie gwarancji bankowej: rozszerzenie listy akceptowanych banków - wystawców gwarancji; B. Zabezpieczenia transakcji w formie depozytu na rachunku PSE - Operator S.A.: usprawnienie procedur zwrotu zabezpieczeń, wypłata odsetek naliczonych od zdeponowanej kwoty w okresie obowiązywania zabezpieczenia.

5 ROZWAŻANE DODATKOWE FORMY ZABEZPIECZEŃ A. Zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym kontrahenta: możliwe do zastosowania tylko wobec kontrahentów w dobrej kondycji finansowej oraz regulujących terminowo zobowiązania wobec PSE-Operator SA. B.Zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie (cesji wierzytelności): możliwe do zastosowania tylko wobec kontrahentów posiadających solidnych dłużników (dłużnik i treść umowy, z której ma być dokonana cesja wierzytelności wymaga każdorazowej akceptacji PSE-Operator S.A.).

6 DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ Możliwe kierunki działań: A. Łagodzenie wymogów w zakresie zabezpieczeń przy jednoczesnym zaostrzeniu obowiązków informacyjnych kontrahentów wobec PSE-Operator S.A. B.Większe różnicowanie wymogów w zakresie zabezpieczeń pomiędzy Grupami Kontrahentów oraz w ramach Grup Kontrahentów. Stosowanie zabezpieczeń adekwatnych do skali podejmowanego ryzyka. C.Wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń lub włączenie dodatkowej instytucji finansowej zabezpieczającej płynność rozliczeń na Rynku Bilansującym.

7 WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ Założenia: Nie pogorszenie pozycji PSE-Operator S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo KSE, Poprawa warunków rozwoju konkurencyjnego Rynku Energii w Polsce, Atmosfera współpracy, Szczegółowe dopracowanie propozycji nowych rozwiązań, Zgodność z przepisami prawa, Brak przeciwwskazań ze strony URE. Warunki:

8


Pobierz ppt "Informacja nt. prac nad wprowadzeniem nowych form zabezpieczeń należytego wykonania umów. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20."

Podobne prezentacje


Reklamy Google