Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maszewo, 8 stycznia 2016 roku. Wartość inwestycji : 237.118,41 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maszewo, 8 stycznia 2016 roku. Wartość inwestycji : 237.118,41 zł."— Zapis prezentacji:

1 Maszewo, 8 stycznia 2016 roku

2

3

4

5 Wartość inwestycji : 237.118,41 zł

6

7 Wartość inwestycji : 68.867,75 zł

8 Wartość inwestycji : 78.440.59 zł

9 384.426,75 zł

10

11 Wartość inwestycji : 46.631,06 zł

12

13

14 Wartość inwestycji : 51.430.99 zł

15 Wartość inwestycji : 7.763,00 zł

16

17 Wartość inwestycji : 10.411,71 zł

18 116.236,76zł

19  Cyfryzacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Maszewo  Cyfryzacja bazy danych cmentarza gminnego  Opracowanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją  Opracowanie Programu Gospodarki Wodno- Ściekowej dla Gminy Maszewo  Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2015-2020

20 Wartość realizacji: 6765,00 zł

21 Wartość realizacji: 8.781,09 zł

22 Wartość realizacji: 9.000,00 zł

23 Wartość realizacji: 25.215,00 zł

24 49.761,09 zł

25  Naprawa awarii wodociągu na rz. Radomka w Radomicku  Wymiana pompy głębinowej ujęcia w Korczycowie  Wymiana złóż filtracyjnych na ujęciach wody w Lubogoszczy i w Gęstowicach  Usunięcie drzew przy placu zabaw w Korczycowie, na terenie ujęcia wody w Lubogoszczy, na cmentarzu w Maszewie, oraz w pasie dróg gminnych.  Naprawa oświetlenia skrzyżowania w rejonie DK 29 Lubogoszcz-Skórzyn

26  Program Funkcjonalno-Użytkowy dla drogi gminnej Gęstowice Chlebów  Dokumentacja projektowa chodnika w Gęstowicach  Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Korczycowie  Projekt kładki pieszej przez rz. Maszewka  Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola w Maszewie  Dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji fotowoltanicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Korczycowie

27  Bieżące naprawy nawierzchni dróg  Konserwacje i czyszczenie rowów melioracyjnych

28

29 Wartość prac przy utrzymaniu i konserwacji rowów i zbiorników melioracyjnych : 55.227,30 zł

30 Budowa magazynu obrony cywilnej w Połęcku Prace w zakresie zabudowy wiaty na drewno opałowe przy szkole w Rybakach Odwodnienie drogi w Lubogoszczy Ocieplenie elewacji sklepu w Lubogoszczy Wykonanie okładzin z płytek na schodach do przedszkola w Maszewie Remont pomieszczeń biura oświaty i księgowości oświaty w Urzędzie Gminy w Maszewie

31 Udrożnienie i uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej Sali wiejskiej w Korczycowie Wymiana ogrodzenia wokół ASUW w Trzebiechowie Wymiana podłogi na scenie w sali wiejskiej w Rybakach Montaż stolarki w szatni boiska w Rybakach Ocieplenie elewacji remizy OSP i Sali wiejskiej w Radomicku Remont pokrycia dachu na przystanku w Granicach Realizacja zadań bieżących,prace porządkowe, koszenie i karczowanie zieleni.

32 Połęcko Magazyn OC31 317,55 zł Skład drewna opałowego Szkoła Rybaki1 041,76 zł Lubogoszcz odwodnienie drogi przy sklepie393,94 zł Lubogoszcz ocieplenie sklepu3 226,75 zł Maszewo - przedszkole schody1 081,26 zł Maszewo UG Biuro oświaty517,82 zł Maszewo UG Biuro księg. oświaty1 244,00 zł Korczyców kanalizacja Sali wiejskiej1 021,95 zł Trzebiechów - ogrodzenie ASUW6 481,18 zł Rybaki podłoga w Sali wiejskiej5 804,81 zł Rybaki - Szatnia Boisko744,48 zł Radomicko - ocieplenie remiza i sala wiejska12 865,91 zł Granice - Przystanek1 208,50 zł Maszewo UG - biuro GN i podatków38,57 zł 66 988,48 zł

33 P ROMOCJA, K ULTURA, I NTEGRACJA

34 15 lecie współpracy gminy Maszewo i gminy Welzow w ramach obchodów 25-lecia samorządności.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bal Seniora w ramach obchodów 17 Lubuskiego Tygodnia Seniora

46

47

48

49 Wigilia 2015

50

51


Pobierz ppt "Maszewo, 8 stycznia 2016 roku. Wartość inwestycji : 237.118,41 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google