Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki PROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym Organizator konkursu: Departament Koordynacji Projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki PROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym Organizator konkursu: Departament Koordynacji Projektów."— Zapis prezentacji:

1

2 Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki PROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym Organizator konkursu: Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

3 Konkurs miał na celu prezentację dobrych projektów o charakterze komplementarnym i/lub innowacyjnym, zrealizowanych w ramach następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez: scalanie gruntów; gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; - Odnowa i rozwój wsi; - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: odnowa i rozwój wsi. Konkurs miał na celu prezentację dobrych projektów o charakterze komplementarnym i/lub innowacyjnym, zrealizowanych w ramach następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez: scalanie gruntów; gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; - Odnowa i rozwój wsi; - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: odnowa i rozwój wsi. Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym

4 Komplementarność - projekt spełniający kryteria komplementarności to taki, którego realizacja jest komplementarna w rozwiązaniu występujących na danym obszarze potrzeb np. projekt dotyczy inwestycji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej, co łącznie np. z remontem świetlicy i biblioteki poprawia warunki życia mieszkańców wsi i podnosi atrakcyjność turystyczną danej miejscowości. Innowacyjność - projekt spełniający kryteria innowacyjności to projekt, w ramach którego na danym obszarze zastosowana została nowa metoda (innowacyjna) - nowy lub znacząco udoskonalony produkt, wyrób, usługa, proces lub nowa metoda organizacyjna w miejscu pracy lub w stosunkach z otoczeniem, itp. Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym

5 I miejsce – Gmina Wierzbica Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica etap II, etap III Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym Przepompownia Święcica Ujęcie Wólka Tarnowska Budowa sieci wodociągowejUjęcie Wólka Tarnowska Przepompownia Święcica

6 I miejsce – Gmina Wierzbica Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica spełnia kryterium komplementarności z wnioskami: - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Busówno Kolonia -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem rekreacyjnym dla sołectw Chylin i Chylin Wielki - Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Pniówno - Odnowa i rozwój wsi - Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Wierzbica - Odnowa i rozwój wsi Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym Spotkania i warsztaty w rozbudowanej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy

7 II miejsce (ex aequo) – Gmina Werbkowice Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach komplementarny z wnioskiem: Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego, budową alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów: Innowacyjność: stadion i amfiteatr – obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych, lekka technologia zadaszeń

8 II miejsce (ex aequo) – Gmina Zwierzyniec Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II komplementarny z wnioskiem: Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i Wywłoczka:

9 III miejsce (ex aequo) – Gmina Chełm Centrum Kulturalno-Sportowe Gminy Chełm w Rożdżałowie - przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej komplementarny z wnioskiem: Poprawa infrastruktury kultury Gminy Chełm poprzez modernizację budynków świetlic: Parypse, Rożdżałów i Staw: Rożdżałów świetlica przy remizie Parypse - świetlica

10 III miejsce (ex aequo) – Gmina Kraśnik Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża Kolonia wraz z infrastruktura towarzyszącą komplementarny z wnioskiem: Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy Trójcy Świętej w Stróży:

11 Wyróżnienia: Gmina Końskowola Stara Wieś - bulwar nad stawami, miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku komplementarny z wnioskiem: Dni Końskowoli:

12 Wyróżnienia: Gmina Modliborzyce Przebudowa budynku OSP na potrzeby Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych Wyróżnienia: Gmina Modliborzyce Przebudowa budynku OSP na potrzeby Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych komplementarny z wnioskiem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Antolin, Pasieka, Węgliska:

13 Wyróżnienia: Gmina Radzyń Podlaski Zakup środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji iwywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski komplementarny z wnioskiem: Budowa zbiornika wyrównawczego i wymiana zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Branicy Radzyńskiej - Kolonii:

14 Wyróżnienia: Gmina Zalesie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie innowacyjność: przeprowadzono kapitalny remont stacji uzdatniania wody z zastosowaniem innowacyjnych technologii uzdatniania wody poprzez zamontowanie nowoczesnych urządzeń niewymagających ciągłej obsługi a wyłącznie dozoru konserwatora

15 Wyróżnienia: Powiat Włodawski Scalenie gruntów we wsiach Hańsk-Kolonia i Ujazdów w powiecie włodawskim Przed scaleniem Po scaleniu

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki PROW 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym Organizator konkursu: Departament Koordynacji Projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google