Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA"— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2 Zakres projektu : sieć wodno – kanalizacyjna
Sieć wodociągowa w rejonie ulic: Tetmajera, Polnej, Wielopolskiej, Spokojnej, Pogodnej,   Promiennej, Wiejskiej, Stromej, Górzystej, Rolniczej, Wilhelma Macha. Kanalizacja sanitarna wzdłuż ulic: Partyzantów, Kawęczyńskiej, Zielonej, Chopina, Młynarskiej, Gawrzyłowskiej, Polnej, Tetmajera, Wielopolskiej, Gajowej, Czwartaków. Kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Partyzantów, Kawęczyńskiej, Zielonej. Łącznie wykonano: 18 km kanalizacji sanitarnej, 13 nowych pompowni ścieków, 1 km nowej kanalizacji deszczowej, 22 km nowej sieci wodociągowej, 8 nowych hydroforni. Wartość zadania: PLN

3 Zakres projektu – oczyszczalnia i stacja uzdatniania wody
Modernizacja oczyszczalni ścieków: modernizacja systemu napowietrzania osadu, modernizacja systemu zagęszczania osadu, montaż wirówki dekantacyjnej. Wartość zadania: PLN Modernizacja stacji uzdatniania wody: budowa czwartej komory osadnika wstępnego, budowa nowego przesyłu wody surowej, wymiana pomp w pompowni wysokiego tłoczenia. Wartość zadania: PLN Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji: Wartość zadania: PLN

4 Źródła finansowania 22.005.000 Suma kosztów Źródła finansowania [PLN]
Fundusz Spójności (POIiŚ) Pożyczka z WFOŚiGW Środki własne przedsiębiorstwa Razem 4

5 Mapa – zakres projektu

6 HISTORIA PROJEKTU 20 marca 2009r. - podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie. 12 sierpnia 2009r. – rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie Umów z wykonawcami. 05 października 2009r. – uroczyste rozpoczęcie robót budowlanych.

7 05 października 2009 – 28 września 2011 - Roboty budowlane.

8 05 października 2009 – 28 września 2011 - modernizacja SUW i oczyszczalni ścieków .

9

10


Pobierz ppt "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google