Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.

2 Plan dochodów wynosił 29 961 726 zł
Dochody _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Plan dochodów wynosił zł Dochody wykonano w kwocie zł - czyli w 95,02% Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 2 -

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Dochody – źródła _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 3 -

4 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Wydatki _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Plan wydatków budżetowych wynosił zł Został wykonany w 97,41% tj zł Plan WYDATKÓW BIEŻĄCYCH wynosił Został wykonany w 97,12% tj zł Plan WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH wynosił zł Został wykonany w 98,06% tj zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 4 -

5 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Wydatki bieżące _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 5 -

6 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Wydatki inwestycyjne ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 6 -

7 przed ułożeniem chodnika ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac
Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ul. Lubelska przed ułożeniem chodnika ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 7 -

8 Szosa Lubelska po II etapie prac przed rozpoczęciem prac
Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Szosa Lubelska po II etapie prac Szosa Lubelska przed rozpoczęciem prac Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 8 -

9 Oświetlenie ___________________________________________________________________________________________________________________________ widok przed przystąpieniem do prac rozbudowa i modernizacja oświetlenia Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 30 kwietnia 2009 r. - 9 -

10 Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem
Drogi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem Majdan przed remontem Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 10 -

11 Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ul. Jeździecka po położeniu asfaltu i wykonaniu rowów odwadniających początek ul. Jeździeckiej przed remontem Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 11 -

12 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ul. Pęclińska przed remontem wyasfaltowany I odcinek ul. Pęclińskiej Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 12 -

13 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ droga w Radiówku po modernizacji Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 13 -

14 widok ul. Długiej w Zakręcie ul. Długa w Zakręcie po remoncie
Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ widok ul. Długiej w Zakręcie przed remontem ul. Długa w Zakręcie po remoncie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 14 -

15 Kanalizacja przepompownia w Wiązownie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ przepompownia w Wiązownie prace przy II i III etapie budowy kanalizacji Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 15 -

16 SUW Majdan w trakcie budowy
Wodociągi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ SUW Lipowo SUW Majdan w trakcie budowy Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 16 -

17 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Boiska sportowe _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Glinianka Wiązowna Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 17 -

18 przystanek nowej linii 730 do Duchnowa
Zatoki przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ droga do Duchnowa przystanek nowej linii 730 do Duchnowa Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 18 -

19 wiata na przystanku „Ośrodek Zdrowia” linii 720
Wiaty przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ nowa wiata na przystanku „Ośrodek Zdrowia” linii 720 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 19 -

20 budowa sali gimnastycznej w Gliniance
Sala gimnastyczna _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ budowa sali gimnastycznej w Gliniance Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 20 -

21 zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 21 -

22 Przedszkola materiały do termomodernizacji przedszkola w Wiązownie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ materiały do termomodernizacji przedszkola w Wiązownie po I etapie termomodernizacji przedszkola w Wiązownie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 22 -

23 samochód i garaż dla policji w Wiązownie
Policja _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ samochód i garaż dla policji w Wiązownie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 23 -

24 Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 24 -

25 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, spłat kredytów i pożyczek _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zobowiązania na r. wynoszą zł tj. 35, 83% dochodów. Spłatę rat i odsetek – zł tj. 9,82% dochodów. Zobowiązania na r. wynoszą zł tj. 37, 07% dochodów. Spłatę rat i odsetek – zł tj. 10,29% dochodów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 25 -

26 Dotacje z UE – 21 mln zł ( r.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12,7 mln zł - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna” (obejmuje: ul. Duchnowską, Sportową, Nadrzeczną i Parkingową w Wiązownie; ul. Długą w Zakręcie; drogę w Majdanie i Radiówku) – wniosek złożono: r. 6 mln zł - „Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza” – wniosek złożono: r. 2,1 mln zł - „Wzrost walorów turystycznych Gminy Wiązowna poprzez budowę dróg gminnych” (obejmuje: drogę Wiązowna-Pęclin, ul. Jeździecką Malcanów-Kopki, Trakt Napoleoński) – wniosek złożono: r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 26 -

27 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 229 tys. zł - Urząd Wojewódzki - doposażenie punktów żywieniowych oraz dożywianie dzieci w szkołach 133 tys. zł – Kuratorium Oświaty – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 100 tys. zł - Urząd Marszałkowski - budowa sali gimnastycznej w Gliniance (plus 400 tys. dotacji na 2009 r.) 100 tys. zł - Ministerstwo Kultury - remont Izby Regionalnej w Gliniance Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 27 -

28 Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 100 tys. zł - PFRON - zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych 80 tys. zł - Ministerstwo Sportu - zajęcia na basenie dla dzieci z Gminy Wiązowna 92,5 tys. zł - Kapitał Ludzki - „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych” z Gminy Wiązowna 49 tys. zł - PFRON – pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Wiązowna 35 tys. zł - WFOŚiGW - utylizacja eternitu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 28 -

29 Dotacje otrzymane w 2008 r. - ponad 1 mln zł ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – nauka języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych 30 tys. zł - Marszałek Województwa Mazowieckiego - budowa boiska w Gliniance 27 tys. zł – Wojewoda Mazowiecki – stypendia dla uczniów 11 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – zakup podręczników dla uczniów 5 tys. zł - WFOŚiGW - konkurs ekologiczny 4 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki - zakup komputera dla GOPS Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 29 -

30 Łączna kwota uzyskanych dotacji: 1 031,5 tys. zł
Dotacje ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Łączna kwota uzyskanych dotacji: ,5 tys. zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 30 -

31 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
Dziękuję za uwagę Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google