Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.

2 Plan dochodów wynosił zł Dochody_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Dochody wykonano w kwocie zł - czyli w 95,02% Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Dochody – źródła _______________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Plan wydatków budżetowych wynosił zł Został wykonany w 97,41% tj złWydatki_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Plan WYDATKÓW BIEŻĄCYCH wynosił zł Został wykonany w 97,12% tj zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Plan WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH wynosił zł Został wykonany w 98,06% tj zł

5 Wydatki bieżące _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r

6 Wydatki inwestycyjne ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r

7 Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac ul. Lubelska przed ułożeniem chodnika

8 Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Szosa Lubelska przed rozpoczęciem prac Szosa Lubelska po II etapie prac

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 30 kwietnia 2009 r Oświetlenie ___________________________________________________________________________________________________________________________ widok przed przystąpieniem do prac rozbudowa i modernizacja oświetlenia

10 Drogi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem Majdan przed remontem

11 Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r ul. Jeździecka po położeniu asfaltu i wykonaniu rowów odwadniających początek ul. Jeździeckiej przed remontem

12 Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r ul. Pęclińska przed remontem wyasfaltowany I odcinek ul. Pęclińskiej

13 Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r droga w Radiówku po modernizacji

14 Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r ul. Długa w Zakręcie po remoncie widok ul. Długiej w Zakręcie przed remontem

15 Kanalizacja _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r przepompownia w Wiązownie prace przy II i III etapie budowy kanalizacji

16 Wodociągi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r SUW Majdan w trakcie budowy SUW Lipowo

17 Boiska sportowe _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Wiązowna Glinianka

18 Zatoki przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r droga do Duchnowa przystanek nowej linii 730 do Duchnowa

19 Wiaty przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r nowa wiata na przystanku Ośrodek Zdrowia linii 720

20 Sala gimnastyczna _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r budowa sali gimnastycznej w Gliniance

21 Zakup samochodu _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych

22 Przedszkola _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r materiały do termomodernizacji przedszkola w Wiązownie po I etapie termomodernizacji przedszkola w Wiązownie

23 Policja _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r samochód i garaż dla policji w Wiązownie

24 Plac zabaw _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance)

25 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, spłat kredytów i pożyczek _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Zobowiązania na r. wynoszą zł tj. 35, 83% dochodów. Spłatę rat i odsetek – zł tj. 9,82% dochodów. Zobowiązania na r. wynoszą zł tj. 37, 07% dochodów. Spłatę rat i odsetek – zł tj. 10,29% dochodów.

26 Dotacje z UE – 21 mln zł ( r.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r mln zł - Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza 12,7 mln zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna 2,1 mln zł - Wzrost walorów turystycznych Gminy Wiązowna poprzez budowę dróg gminnych – wniosek złożono: r. (obejmuje: ul. Duchnowską, Sportową, Nadrzeczną i Parkingową w Wiązownie; ul. Długą w Zakręcie; drogę w Majdanie i Radiówku) – wniosek złożono: r. (obejmuje: drogę Wiązowna-Pęclin, ul. Jeździecką Malcanów-Kopki, Trakt Napoleoński) – wniosek złożono: r.

27 Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r tys. zł - Ministerstwo Kultury - remont Izby Regionalnej w Gliniance 229 tys. zł - Urząd Wojewódzki - doposażenie punktów żywieniowych oraz dożywianie dzieci w szkołach 100 tys. zł - Urząd Marszałkowski - budowa sali gimnastycznej w Gliniance (plus 400 tys. dotacji na 2009 r.) 133 tys. zł – Kuratorium Oświaty – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

28 Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r ,5 tys. zł - Kapitał Ludzki - Program Aktywizacji Społeczno- Zawodowej Osób Bezrobotnych z Gminy Wiązowna 80 tys. zł - Ministerstwo Sportu - zajęcia na basenie dla dzieci z Gminy Wiązowna 100 tys. zł - PFRON - zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych 49 tys. zł - PFRON – pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Wiązowna 35 tys. zł - WFOŚiGW - utylizacja eternitu

29 Dotacje otrzymane w 2008 r. - ponad 1 mln zł ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r tys. zł – Wojewoda Mazowiecki – stypendia dla uczniów 11 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – zakup podręczników dla uczniów 4 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki - zakup komputera dla GOPS 5 tys. zł - WFOŚiGW - konkurs ekologiczny 30 tys. zł - Marszałek Województwa Mazowieckiego - budowa boiska w Gliniance 36 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – nauka języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych

30 Dotacje ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r Łączna kwota uzyskanych dotacji: 1 031,5 tys. zł

31 Dziękuję za uwagę Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google