Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.

2 Plan dochodów wynosił 29 961 726 zł Dochody_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Dochody wykonano w kwocie 28 469 059 zł - czyli w 95,02% Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 2 -

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 3 - Dochody – źródła _______________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Plan wydatków budżetowych wynosił 35 744 853 zł Został wykonany w 97,41% tj. 34 818 363 złWydatki_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Plan WYDATKÓW BIEŻĄCYCH wynosił 24 729 685 zł Został wykonany w 97,12% tj. 24 016 519 zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 4 - Plan WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH wynosił 11 015 168 zł Został wykonany w 98,06% tj. 10 801 844 zł

5 Wydatki bieżące _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 5 -

6 Wydatki inwestycyjne ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 6 -

7 Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 7 - ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac ul. Lubelska przed ułożeniem chodnika

8 Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 8 - Szosa Lubelska przed rozpoczęciem prac Szosa Lubelska po II etapie prac

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 30 kwietnia 2009 r. - 9 - Oświetlenie ___________________________________________________________________________________________________________________________ widok przed przystąpieniem do prac rozbudowa i modernizacja oświetlenia

10 Drogi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 10 - Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem Majdan przed remontem

11 Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 11 - ul. Jeździecka po położeniu asfaltu i wykonaniu rowów odwadniających początek ul. Jeździeckiej przed remontem

12 Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 12 - ul. Pęclińska przed remontem wyasfaltowany I odcinek ul. Pęclińskiej

13 Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 13 - droga w Radiówku po modernizacji

14 Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 14 - ul. Długa w Zakręcie po remoncie widok ul. Długiej w Zakręcie przed remontem

15 Kanalizacja _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 15 - przepompownia w Wiązownie prace przy II i III etapie budowy kanalizacji

16 Wodociągi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 16 - SUW Majdan w trakcie budowy SUW Lipowo

17 Boiska sportowe _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 17 - Wiązowna Glinianka

18 Zatoki przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 18 - droga do Duchnowa przystanek nowej linii 730 do Duchnowa

19 Wiaty przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 19 - nowa wiata na przystanku Ośrodek Zdrowia linii 720

20 Sala gimnastyczna _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 20 - budowa sali gimnastycznej w Gliniance

21 Zakup samochodu _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 21 - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych

22 Przedszkola _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 22 - materiały do termomodernizacji przedszkola w Wiązownie po I etapie termomodernizacji przedszkola w Wiązownie

23 Policja _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 23 - samochód i garaż dla policji w Wiązownie

24 Plac zabaw _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 24 - Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance)

25 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, spłat kredytów i pożyczek _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 25 - Zobowiązania na 31.12.2008 r. wynoszą 10 201 749 zł tj. 35, 83% dochodów. Spłatę rat i odsetek – 2 756 638 zł tj. 9,82% dochodów. Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą 8 169 772 zł tj. 37, 07% dochodów. Spłatę rat i odsetek – 2 266 359 zł tj. 10,29% dochodów.

26 Dotacje z UE – 21 mln zł (2009-2010 r.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 26 - 6 mln zł - Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza 12,7 mln zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna 2,1 mln zł - Wzrost walorów turystycznych Gminy Wiązowna poprzez budowę dróg gminnych – wniosek złożono: 29.09.2008 r. (obejmuje: ul. Duchnowską, Sportową, Nadrzeczną i Parkingową w Wiązownie; ul. Długą w Zakręcie; drogę w Majdanie i Radiówku) – wniosek złożono: 13.10.2008 r. (obejmuje: drogę Wiązowna-Pęclin, ul. Jeździecką Malcanów-Kopki, Trakt Napoleoński) – wniosek złożono: 13.10.2008 r.

27 Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 27 - 100 tys. zł - Ministerstwo Kultury - remont Izby Regionalnej w Gliniance 229 tys. zł - Urząd Wojewódzki - doposażenie punktów żywieniowych oraz dożywianie dzieci w szkołach 100 tys. zł - Urząd Marszałkowski - budowa sali gimnastycznej w Gliniance (plus 400 tys. dotacji na 2009 r.) 133 tys. zł – Kuratorium Oświaty – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

28 Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 28 - 92,5 tys. zł - Kapitał Ludzki - Program Aktywizacji Społeczno- Zawodowej Osób Bezrobotnych z Gminy Wiązowna 80 tys. zł - Ministerstwo Sportu - zajęcia na basenie dla dzieci z Gminy Wiązowna 100 tys. zł - PFRON - zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych 49 tys. zł - PFRON – pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Wiązowna 35 tys. zł - WFOŚiGW - utylizacja eternitu

29 Dotacje otrzymane w 2008 r. - ponad 1 mln zł ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 29 - 27 tys. zł – Wojewoda Mazowiecki – stypendia dla uczniów 11 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – zakup podręczników dla uczniów 4 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki - zakup komputera dla GOPS 5 tys. zł - WFOŚiGW - konkurs ekologiczny 30 tys. zł - Marszałek Województwa Mazowieckiego - budowa boiska w Gliniance 36 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – nauka języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych

30 Dotacje ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 30 - Łączna kwota uzyskanych dotacji: 1 031,5 tys. zł

31 Dziękuję za uwagę Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google