Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość 22.092 zł Wykonanie boisk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość 22.092 zł Wykonanie boisk."— Zapis prezentacji:

1

2 Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość 22.092 zł Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich – wartość 1.066.797,03 zł w tym ze środków: Budżet państwa 500 000,00 zł Budżet woj. kuj. - pom. 333 000,00 zł Środki własne - budżet gminy 233 797,03 Przebudowa obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich, Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość: 375.750,38 zł, wartość dofinansowania 202.178,00 zł

3 Budowa drogi gminnej w miejscowości GAJ odcinek od km 0+000 do km 0+191 długości 0,191 km – wartość 78.388,52 zł Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa odcinek od km 0+000 do km 1+326 długość 1,326 km – wartość 368.140,88 zł w tym dofinansowanie z UM – 120.000,00 zł Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie – wartość 67.650,00 zł Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatki schodowej w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie – wartość 73.728,82 zł Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość 28.428,50 zł Wymiana odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w Jeziorach Wielkich – wartość 87.948,69 zł Utwardzenie placu z kostki betonowej przy remizie OSP w Rzeszynku – wartość 14.824,07 zł Przystanek w miejscowości Golejewo – wartość 4.000 zł

4 Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb – wartość 489.591,67 zł w tym wysokość dofinansowania z UM w wysokości: 204.000,00 zł Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin – wartość 270.888,47 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi: 147.000,00 zł. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wójcinie – roboty dodatkowe – 34.769,36 zł Adaptacja w budynku szkoły w Jeziorach Wielkich pomieszczeń biblioteki z czytelnią, pom. dydaktycznego 2 oraz sali dydaktycznej 7 na sanitariaty dla dzieci z podziałem na damski i męski – wartość 65.296,94 zł Adaptacja w budynku dydaktycznym pomieszczeń gospodarczych 1 i 2 na pomieszczenie biblioteki z czytelnią w szkole w Jeziorach Wielkich – wartość 26.988,52 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj od km 0+000 do km 0+285 dł. 0,285 km – wartość 44.347,65 zł Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – wartość 54.000 zł Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2458C Kuśnierz – Wójcin – wartość 40.000 zł Budowa chodnika – cmentarz Kościeszki – wartość 14.274,00 zł Budowa chodnika – cmentarz Wójcin – wartość 9.139,00 zł Remont chodnika Jeziora Wielkie – bud. Wielofunkcyjny + apteka – wartość 9.200,00 zł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania jednego pomieszczenia lekcyjnego na mieszkanie socjalne w budynku mieszkalnym na działce nr 68/2 w Rzeszynie – wartość 29.054,93 zł. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszyn – wartość 26.000,00 zł Zakup i montaż garaży w miejscowości Gaj i Siedlimowo – wartość 6.000 zł Przystanek autobusowy w Lenartowie – 3.690 zł Lampy solarne w Lenartowie – 2 szt. – 14.200 zł

5 RokWartość inwestycji i remontów ogółem Ze środków budżetu gminy Ze środków UM WKP Ze środków budżetu państwa 2011 1.464.639,41429.461,41535.178,00500.000,00 2012 723.109,48603.109,48120.000,00- 2013 1.137.440,54786.440,54351.000,00- RAZEM:3.325.189,431.819.011,431.006.178,00500.000,00


Pobierz ppt "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość 22.092 zł Wykonanie boisk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google