Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Całkowita wartość: ,38 zł, wartość dofinansowania ,00 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Całkowita wartość: ,38 zł, wartość dofinansowania ,00 zł"— Zapis prezentacji:

1

2 Całkowita wartość: 375.750,38 zł, wartość dofinansowania 202.178,00 zł
Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość zł Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik w Jeziorach Wielkich – wartość ,03 zł w tym ze środków: Budżet państwa 500 000,00 zł Budżet woj. kuj. - pom ,00 zł Środki własne - budżet gminy ,03 Przebudowa obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich, Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość: ,38 zł, wartość dofinansowania ,00 zł

3 Budowa drogi gminnej w miejscowości GAJ odcinek od km do km długości 0,191 km – wartość ,52 zł Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa odcinek od km do km długość 1,326 km – wartość ,88 zł w tym dofinansowanie z UM – ,00 zł Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie – wartość ,00 zł Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatki schodowej w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie – wartość ,82 zł Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie – wartość ,50 zł Wymiana odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w Jeziorach Wielkich – wartość ,69 zł Utwardzenie placu z kostki betonowej przy remizie OSP w Rzeszynku – wartość ,07 zł Przystanek w miejscowości Golejewo – wartość zł

4 Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb – wartość ,67 zł w tym wysokość dofinansowania z UM w wysokości: ,00 zł Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin – wartość ,47 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi: ,00 zł. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wójcinie – roboty dodatkowe – ,36 zł Adaptacja w budynku szkoły w Jeziorach Wielkich pomieszczeń biblioteki z czytelnią, pom. dydaktycznego 2 oraz sali dydaktycznej 7 na sanitariaty dla dzieci z podziałem na damski i męski – wartość ,94 zł Adaptacja w budynku dydaktycznym pomieszczeń gospodarczych 1 i 2 na pomieszczenie biblioteki z czytelnią w szkole w Jeziorach Wielkich – wartość ,52 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj od km do km dł. 0,285 km – wartość ,65 zł Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – wartość zł Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2458C Kuśnierz – Wójcin – wartość zł Budowa chodnika – cmentarz Kościeszki – wartość ,00 zł Budowa chodnika – cmentarz Wójcin – wartość 9.139,00 zł Remont chodnika Jeziora Wielkie – bud. Wielofunkcyjny + apteka – wartość 9.200,00 zł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania jednego pomieszczenia lekcyjnego na mieszkanie socjalne w budynku mieszkalnym na działce nr 68/2 w Rzeszynie – wartość ,93 zł. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszyn – wartość ,00 zł Zakup i montaż garaży w miejscowości Gaj i Siedlimowo – wartość zł Przystanek autobusowy w Lenartowie – zł Lampy solarne w Lenartowie – 2 szt. – zł

5 Rok Wartość inwestycji i remontów ogółem Ze środków budżetu gminy Ze środków UM WKP Ze środków budżetu państwa 2011 ,41 ,41 ,00 ,00 2012 ,48 ,48 ,00 - 2013 ,54 ,54 ,00 RAZEM: ,43 ,43 ,00


Pobierz ppt "Całkowita wartość: ,38 zł, wartość dofinansowania ,00 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google