Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r.

2 2 Uchwalenie budżetu Budżet Gminy Zabrodzie na 2007r. Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku DochodyWydatki Przed zmianami 11,9*12,5* Po zmianach 13,5*15,2* * mln. zł.

3 3 Budżet zrealizowany Budżet zrealizowany na dzień 31.12.2007r: Dochody: 13 760 tys. zł. 102% Wydatki: 14 092 tys. zł. 93%

4 4 Dochody w 2007 r. (główne) 1/2 Subwencja ogólna 5 505 257 zł. Dochody podatkowe 3 360 769 zł. Dotacje 2 576 985 zł. Środki pozyskane 1 492 300 zł.

5 5 Dochody zrealizowane w 2007r. 2/2 Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych 1 654 372 zł. Od działalności od osób fizycznych25 755 zł. Od nieruchomości 766 666 zł. Podatku rolnego 83 716 zł. Podatku leśnego 20 069 zł. Podatku od środków transportowych50 114 zł.

6 6 Największe wydatki Oświata - 4 mln 853 tys. zł. Opieka społeczna - 2 mln 792 tys. zł.

7 7 Wydatki na oświatę Wydatki ogółem: 4 853 tys. zł. w tym: subwencja:3 578 tys. zł. środki własne:1 275 tys. zł.

8 8 Wydatki inwestycyjne 4 028 446 zł. Co stanowi 28,6 % wydatków ogółem

9 9 Wydatki inwestycyjne 1/6 Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lipiny – 71 980 zł. Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy – 249 477 zł.

10 10 Wydatki inwestycyjne 2/6 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Głuchy, Wysychy, Dębinki – 477 148 zł. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gaj, Zazdrość – 330 387 zł.

11 11 Wydatki inwestycyjne 3/6 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niegowie – 1 954 822,13 zł. Modernizacja drogi powiatowej w miejscowościach Obrąb i Słopsk – 155 341 zł.

12 12 Wydatki inwestycyjne 4/6 Budowa drogi w miejscowości Adelin o długości 1 680 mb – 443 713 zł. Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola – 209 199 zł.

13 13 Wydatki inwestycyjne 5/6 Budowa boiska przy PSP w Dębinkach – 77 432 zł.

14 14 Wydatki inwestycyjne 6/6 Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Gaj 3 916 zł. Głuchy 6 386 zł. Zabrodzie 3 904 zł. Wysychy 4 971 zł. Mostówka (ul. Zjazdowa, ul. Kolejowa) 6 928 zł. Niegów (ul. Polna) 11 012 zł. Dębinki (ul. Fabianowska, ul. Błękitna) 4 123 zł. Lipiny 3 361 zł.

15 15 Utrzymanie dróg Naprawy nawierzchni bitumicznych - 25 854 zł. Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych - 44 806 zł. Bieżące utrzymanie dróg (znaki drogowe, równanie, żwirowanie) - 205 976 zł.

16 16 Pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej 954,13 tys. zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego 565 tys. zł.

17 17 Dodatkowe środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niegowie - 877 946 zł. Realizacja programu Szkoła równych szans przez PSP w Zabrodziu - 76 184 zł.

18 18 Dodatkowe środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego 1/2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gaj, Zazdrość – 150 tys. zł. Budowa drogi w miejscowości Adelin – 200 tys. zł. Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - 75 tys. zł.

19 19 Dodatkowe środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego 2/2 Budowa boiska przy PSP w Dębinkach – 30 tys. zł. Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – 100 tys. zł. Wyposażenie dla OSP – 10 tys. zł.

20 20 Nadwyżka budżetowa 1 356 650 zł.


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google