Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r.

2 2 Uchwalenie budżetu Budżet Gminy Zabrodzie na 2007r. Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku DochodyWydatki Przed zmianami 11,9*12,5* Po zmianach 13,5*15,2* * mln. zł.

3 3 Budżet zrealizowany Budżet zrealizowany na dzień r: Dochody: tys. zł. 102% Wydatki: tys. zł. 93%

4 4 Dochody w 2007 r. (główne) 1/2 Subwencja ogólna zł. Dochody podatkowe zł. Dotacje zł. Środki pozyskane zł.

5 5 Dochody zrealizowane w 2007r. 2/2 Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych zł. Od działalności od osób fizycznych zł. Od nieruchomości zł. Podatku rolnego zł. Podatku leśnego zł. Podatku od środków transportowych zł.

6 6 Największe wydatki Oświata - 4 mln 853 tys. zł. Opieka społeczna - 2 mln 792 tys. zł.

7 7 Wydatki na oświatę Wydatki ogółem: tys. zł. w tym: subwencja:3 578 tys. zł. środki własne:1 275 tys. zł.

8 8 Wydatki inwestycyjne zł. Co stanowi 28,6 % wydatków ogółem

9 9 Wydatki inwestycyjne 1/6 Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lipiny – zł. Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy – zł.

10 10 Wydatki inwestycyjne 2/6 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Głuchy, Wysychy, Dębinki – zł. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gaj, Zazdrość – zł.

11 11 Wydatki inwestycyjne 3/6 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niegowie – ,13 zł. Modernizacja drogi powiatowej w miejscowościach Obrąb i Słopsk – zł.

12 12 Wydatki inwestycyjne 4/6 Budowa drogi w miejscowości Adelin o długości mb – zł. Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola – zł.

13 13 Wydatki inwestycyjne 5/6 Budowa boiska przy PSP w Dębinkach – zł.

14 14 Wydatki inwestycyjne 6/6 Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Gaj zł. Głuchy zł. Zabrodzie zł. Wysychy zł. Mostówka (ul. Zjazdowa, ul. Kolejowa) zł. Niegów (ul. Polna) zł. Dębinki (ul. Fabianowska, ul. Błękitna) zł. Lipiny zł.

15 15 Utrzymanie dróg Naprawy nawierzchni bitumicznych zł. Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych zł. Bieżące utrzymanie dróg (znaki drogowe, równanie, żwirowanie) zł.

16 16 Pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej 954,13 tys. zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego 565 tys. zł.

17 17 Dodatkowe środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niegowie zł. Realizacja programu Szkoła równych szans przez PSP w Zabrodziu zł.

18 18 Dodatkowe środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego 1/2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gaj, Zazdrość – 150 tys. zł. Budowa drogi w miejscowości Adelin – 200 tys. zł. Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - 75 tys. zł.

19 19 Dodatkowe środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego 2/2 Budowa boiska przy PSP w Dębinkach – 30 tys. zł. Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – 100 tys. zł. Wyposażenie dla OSP – 10 tys. zł.

20 20 Nadwyżka budżetowa zł.


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google