Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY
Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY NA LATA

2 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
Strategia została uchwalona 28 września 2007 r. Uchwałą Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

3 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
Misja „Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny – miejsce, w którym możemy godnie żyć, pracować i odpoczywać, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, z dobrymi warunkami dla inwestorów w różnych dziedzinach działalności.”

4 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE W RAPORTOWANYM OKRESIE
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE W RAPORTOWANYM OKRESIE

5 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach

6 Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap

7 Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem – „Słoneczny Plac”
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem – „Słoneczny Plac”

8 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
„Słoneczny Plac”

9 Budowa kanalizacji sanitarnej
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczynach Starych

10 Renowacja rowu R w Czerwionce
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Renowacja rowu R w Czerwionce

11 Centrum kształcenia na odległość w Bełku
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Centrum kształcenia na odległość w Bełku

12 Inne ważne działania zrealizowane w raportowanym okresie
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Inne ważne działania zrealizowane w raportowanym okresie

13 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” i uzyskanie nagrody Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku 2007” Przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta. Zrealizowanie przez organizacje pozarządowe 20 projektów społecznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

14 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
Prowadzone były działania o charakterze ciągłym, których realizacja odbywa się co roku, m. in.: Modernizacja sieci wodociągowej, Modernizacja kanalizacji sanitarnej, Remonty i modernizacja dróg gminnych, Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych, Profilaktyka i terapia uzależnień

15 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ

16 ROZWÓJ GOSPODARCZY Cel strategiczny Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w gminie, w oparciu o zasoby własne i zewnętrzne

17 Liczba inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy
ROZWÓJ GOSPODARCZY Liczba inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy rozpoczęcie działalności przez Spółkę Karbonia PL i Spółkę Łukosz

18 ROZWÓJ GOSPODARCZY

19 ROZWÓJ GOSPODARCZY

20 ROZWÓJ GOSPODARCZY Powierzchnie nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej przyrost o 2,8 %

21 Powierzchnie wykorzystywane na działalność gospodarczą (m2)
ROZWÓJ GOSPODARCZY Powierzchnie wykorzystywane na działalność gospodarczą (m2)

22 Zatrudnienie w lokalnych firmach
ROZWÓJ GOSPODARCZY Zatrudnienie w lokalnych firmach brak danych

23 Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej
ROZWÓJ SPOŁECZNY Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej

24 ROZWÓJ SPOŁECZNY

25 Liczba środowisk korzystających z pomocy materialnej
ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba środowisk korzystających z pomocy materialnej wzrost o 29,6 %

26 Liczba przestępstw we wszystkich kategoriach
ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba przestępstw we wszystkich kategoriach liczba przestępstw zmalała o 2,2 % wzrosła wykrywalność przestępstw o 2,3 %

27 ROZWÓJ SPOŁECZNY Przestępczość

28 ROZWÓJ SPOŁECZNY

29 Liczba osób oczekujących na samodzielne mieszkanie
ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba osób oczekujących na samodzielne mieszkanie

30 GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM
Cel strategiczny Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych i poprawa ich atrakcyjności, tak, aby służyły dalszemu rozwojowi gminy

31 GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM
Wskaźnik skanalizowania gminy (stosunek długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej) 5,27

32 GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM
Powierzchnia obiektów przyrodniczych i kulturowych uporządkowanych i zagospodarowanych brak danych

33 Długość ścieżek, tras rowerowych i innych na terenie gminy
GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Długość ścieżek, tras rowerowych i innych na terenie gminy Łączna długość wynosi ok. 85 km

34 GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM
Liczba podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie turystyki i rekreacji brak danych

35 ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Cel strategiczny Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie we współczesnym świecie

36 Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy
ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy brak danych

37 Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości
ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości wzrost o 1 Centrum

38 Liczba osób korzystających z GCM
ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba osób korzystających z GCM brak pełnych danych do wyliczenia wskaźnika

39 Liczba odwiedzin na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba odwiedzin na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta

40 Zaplanowane działania na najbliższe lata:
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Zaplanowane działania na najbliższe lata:

41 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce, budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”, budowa przedszkola w Bełku, budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko,

42 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY
budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w ramach projektu „Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce – Leszczynach”, promocja inwestycyjna w ramach projektu „Czerwionka – Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”, działania związane z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy i miasta, wdrożenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2000.

43 Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny
ul. Parkowa 9 Czerwionka-Leszczyny tel: (032) (032) strona internetowa:


Pobierz ppt "STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google