Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY NA LATA 2007 - 2020 Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY NA LATA 2007 - 2020 Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY NA LATA 2007 - 2020 Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009

2 Strategia została uchwalona 28 września 2007 r. Uchwałą Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

3 „Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny – miejsce, w którym możemy godnie żyć, pracować i odpoczywać, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, z dobrymi warunkami dla inwestorów w różnych dziedzinach działalności.” Misja RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

4 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE W RAPORTOWANYM OKRESIE RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

5 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

6 Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

7 Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem – „Słoneczny Plac” RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

8 „Słoneczny Plac”

9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczynach Starych RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

10 Renowacja rowu R w Czerwionce RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

11 Centrum kształcenia na odległość w Bełku RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

12 Inne ważne działania zrealizowane w raportowanym okresie RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

13  Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” i uzyskanie nagrody Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku 2007”  Przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta.  Zrealizowanie przez organizacje pozarządowe 20 projektów społecznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

14 Prowadzone były działania o charakterze ciągłym, których realizacja odbywa się co roku, m. in.: RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY  Modernizacja sieci wodociągowej,  Modernizacja kanalizacji sanitarnej,  Remonty i modernizacja dróg gminnych,  Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych,  Profilaktyka i terapia uzależnień

15 WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

16 Cel strategiczny Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w gminie, w oparciu o zasoby własne i zewnętrzne ROZWÓJ GOSPODARCZY

17 Liczba inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy rozpoczęcie działalności przez Spółkę Karbonia PL i Spółkę Łukosz ROZWÓJ GOSPODARCZY

18

19

20 Powierzchnie nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej przyrost o 2,8 % ROZWÓJ GOSPODARCZY

21 Powierzchnie wykorzystywane na działalność gospodarczą (m 2 ) ROZWÓJ GOSPODARCZY

22 Zatrudnienie w lokalnych firmach brak danych ROZWÓJ GOSPODARCZY

23 Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej ROZWÓJ SPOŁECZNY

24

25 Liczba środowisk korzystających z pomocy materialnej wzrost o 29,6 % ROZWÓJ SPOŁECZNY

26 Liczba przestępstw we wszystkich kategoriach  liczba przestępstw zmalała o 2,2 %  wzrosła wykrywalność przestępstw o 2,3 % ROZWÓJ SPOŁECZNY

27 Przestępczość ROZWÓJ SPOŁECZNY

28

29 Liczba osób oczekujących na samodzielne mieszkanie 2007 - 434 2008 - 454 ROZWÓJ SPOŁECZNY

30 Cel strategiczny Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych i poprawa ich atrakcyjności, tak, aby służyły dalszemu rozwojowi gminy GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM

31 Wskaźnik skanalizowania gminy (stosunek długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej) 5,27 GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM

32 Powierzchnia obiektów przyrodniczych i kulturowych uporządkowanych i zagospodarowanych brak danych GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM

33 Długość ścieżek, tras rowerowych i innych na terenie gminy Łączna długość wynosi ok. 85 km GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM

34 Liczba podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie turystyki i rekreacji brak danych GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM

35 Cel strategiczny Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie we współczesnym świecie ROZWÓJ CYWILIZACYJNY

36 Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy brak danych ROZWÓJ CYWILIZACYJNY

37 Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości wzrost o 1 Centrum ROZWÓJ CYWILIZACYJNY

38 Liczba osób korzystających z GCM brak pełnych danych do wyliczenia wskaźnika ROZWÓJ CYWILIZACYJNY

39 Liczba odwiedzin na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta ROZWÓJ CYWILIZACYJNY

40 Zaplanowane działania na najbliższe lata: RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY

41  zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne,  zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce,  budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”,  budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko,  budowa przedszkola w Bełku,

42 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY  budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w ramach projektu „Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce – Leszczynach”,  promocja inwestycyjna w ramach projektu „Czerwionka – Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”,  działania związane z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy i miasta,  wdrożenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2000.

43 Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny tel: (032) 429 59 11 (032) 431 17 60 e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl strona internetowa: www.czerwionka-leszczyny.pl


Pobierz ppt "RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY NA LATA 2007 - 2020 Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google