Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO P ODATKOWE Swoboda działalności gospodarczej w obszarze podatków Tomasz Napierała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO P ODATKOWE Swoboda działalności gospodarczej w obszarze podatków Tomasz Napierała."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO P ODATKOWE Swoboda działalności gospodarczej w obszarze podatków Tomasz Napierała

2 2 Zagadnienia: Prawo podatkowe – na ile ogranicza swobodę działalności gospodarczej, co wymaga zmian? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – teoria a praktyka –czy w istocie kontrole trwają krócej, a wymierzane kary i sankcje są proporcjonalne do zawinienia? Oczekiwane zmiany w prawie podatkowym – zwiększenie swobody działalności gospodarczej

3 3 Bariery dla działalności gospodarczej Zidentyfikowane barieryWażność problemu Zła jakość prawa. Niejasne, nieprecyzyjne ustawy i rozporządzenia 69% Niestabilny system prawny 58% System podatkowy 56% Niedostosowanie prawa pracy do warunków funkcjonowania firm 53,9% Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

4 4 Przykładowe bariery podatkowe Obowiązek zapłaty VAT importowego Konieczność wpłacenia kaucji gwarancyjnej przez podmioty zajmujące się obrotem wewnątrzunijnym Niedoskonałe przepisy dotyczące ulg na złe długi Biurokratyczne wymagania dokumentacyjne niezbędne do skorzystania ze stawki 0% przy wewątrzwspólnotowej dostawie towarów Definicja kosztów uzyskania przychodu

5 5 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - założenia uchwalona 2 lipca 2004 r., weszła w życie 6 sierpnia 2004 r. uznana przez ekspertów za „perłę legislacyjną” 2004 r. „konstytucja przedsiębiorcy” uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych związanych z założeniem i prowadzeniem firmy ograniczenie możliwości prowadzenia kilku kontroli jednocześnie u jednego przedsiębiorcy ograniczenie czasu trwania kontroli

6 6 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – w praktyce nieprzestrzeganie przez organy kontroli zakazu prowadzenia kilku kontroli jednocześnie w tej samej firmie omijanie przepisów ustawy i działanie w oparciu o ustawy, na podstawie których organ kontrolny został powołany kontrole wydłużane do kilku miesięcy

7 7 Kodeks karny skarbowy – wysokość sankcji kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym – 4 680 zł maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym – 1 872 zł maksymalna grzywna nałożona wyrokiem nakazowym – 9 360 zł za przestępstwa skarbowe może być orzeczona kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 5 dni do 5 lat

8 8 Jak uniknąć kary? Korekta – jeśli przestępstwo lub wykroczenie skarbowe polegało na wykazaniu błędnej kwoty w deklaracji, można skorygować deklarację podatkową i wpłacić brakującą kwotę. UWAGA! Prawo do korekty deklaracji wstrzymane zostaje m.in. na czas prowadzenia kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego. Czynny żal – jeśli czyn polegał np. na spóźnionym złożeniu deklaracji czy na nie prowadzeniu obowiązkowych ksiąg, można złożyć zawiadomienie o czynnym żalu. PODSTAWOWE WARUNKI: –złożenie pisemnego zawiadomienia –powiadomienie US zanim powziął on wiadomość o popełnieniu danego czynu –uiszczenie uszczuplonej kwoty Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – jeśli US już wykrył nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i nie można złożyć korekty deklaracji lub czynnego żalu, można dobrowolnie poddać się odpowiedzialności. PODSTAWOWE WARUNKI: –wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości –uiszczenie uszczuplonej kwoty lub przynajmniej najniższą grzywnę grożącą za dany czyn –przestępstwo skarbowe nie jest zagrożone karą ograniczenia lub pozbawienia wolności, czyli kwota uszczuplenia nie przekracza 187 200 zł –nie wchodzi w grę nadzwyczajne obostrzenie kary

9 9 Ile płaci fiskus za swoje błędy? kwota odszkodowań wypłaconych firmom i obywatelom w 2006 r. – 496 tysięcy zł liczba spraw zakończonych prawomocnymi wyrokami w 2006 r. – 84 wzrasta liczba procesów o odszkodowania wygranych przez podatników z fiskusem – w 2004 r. podatnicy wygrali 10 spraw na kwotę 481 tysięcy zł, w 2005 r. – 15 na kwotę 863 tysiące zł w 2006 r. organy skarbowe wypłaciły 157 mln zł odsetek (o 27 mln zł mniej niż w 2005 r.) aktualnie w sądach toczą się procesy w 50 sprawach o odszkodowanie w łącznej wysokości ok. 430 mln zł rekordowo wysokie roszczenia –130 mln zł żąda Marek Isański, szef Towarzystwa Finansowo-Leasingowego –92 mln zł żądają akcjonariusze JTT Computer –35 mln zł żąda Optimus Romana Kluski

10 10 Zmiany istotne dla przedsiębiorców w 2007 r. zlikwidowano 30-proc. odpis amortyzacyjny dla nowych środków trwałych i wprowadzono możliwość dokonania jednorazowego odpisu w wysokości 50.000 euro Konsekwencje: szybsza amortyzacja; z możliwości jednorazowego odpisu skorzystać mogą tylko mali podatnicy i nowo powstałe podmioty, nowy odpis rozszerzono jednak na środki transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych wprowadzono możliwość wyboru przy ustalaniu różnic kursowych Konsekwencje: podatnicy mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że sporządzane przez nich sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania wprowadzono zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, w zamian można zaliczyć w pełniej wysokości reklamę Konsekwencje: zakaz zaliczania do kosztów wydatków na reprezentację przy jednoczesnym braku ustawowej definicji reklamy i reprezentacji może w praktyce powodować problemy podatników z rozróżnieniem tych czynności

11 11 Zmiany istotne dla przedsiębiorców w 2007 r. - c.d. przekazanie uprawnień do wydawania wiążących interpretacji podatkowych dla Ministra Finansów (od 1 lipca 2007 r.) Konsekwencje: interpretacje będą jednolite w całym kraju, ale czas oczekiwania się wydłuży; interpretacja będzie mogła być zmieniona w razie stwierdzenia jej niezgodności z orzecznictwem likwidacja deklaracji miesięcznych Konsekwencje: zwolnienie przedsiębiorców z konieczności składania miesięcznych deklaracji powinno przyczynić się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych firm.

12 12 Pakiet Szejnfelda - rozwiązanie? Propozycje rozwiązań prawnych, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej Proponowane zmiany: Wprowadzenie zasady zapłaty podatku dopiero w przypadku, gdy decyzja stała się ostateczna lub prawomocna Umożliwienie przedsiębiorcom zawieszania działalności gospodarczej Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności niektórych kategorii osób trzecich za podatki zupełnie innych osób Skrócenie okresu obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych

13 13 Zmiany nadal oczekiwane pełna harmonizacja VAT z Dyrektywą 2006/112/WE –pełne prawo do odliczenia VAT przy zakupie samochodów osobowych oraz paliwa –prawo do odliczenia VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych –prawo do odliczenia VAT od wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu wg ustawy o CIT –opodatkowanie wniesienia do spółki aportu –zniesienie limitów czasowych warunkujących niepodleganie VAT w przypadku przeniesień wewnątrzwspólnotowych –możliwość tworzenia vatowskich grup podatkowych, –uproszczone rozliczanie w zakresie tzw. składów call-off stock wprowadzenie instytucji sprawdzonego podatnika ujednolicenie kompetencji organów kontrolnych (kontrole podatkowe i skarbowe)

14 © 2007 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Tomasz Napierała Menedżer Tel.: +61 856 2931 Fax: +61 856 3000 E-mail: Tomasz.Napierala@pl.ey.com


Pobierz ppt "D ORADZTWO P ODATKOWE Swoboda działalności gospodarczej w obszarze podatków Tomasz Napierała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google