Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej

2 Cele główne: zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych, zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych, udzielenie podstawowych informacji o zamierzonych czynnościach kontrolnych, udzielenie podstawowych informacji o zamierzonych czynnościach kontrolnych, promowanie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, promowanie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, umożliwienie podatnikom właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą oraz zwiększenie możliwości ich czynnego udziału w kontroli oraz wpływu na czas prowadzenia czynności kontrolnych. umożliwienie podatnikom właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą oraz zwiększenie możliwości ich czynnego udziału w kontroli oraz wpływu na czas prowadzenia czynności kontrolnych.

3 Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej Cele dodatkowe: kreowanie pozytywnego wizerunku organów podatkowych, kreowanie pozytywnego wizerunku organów podatkowych, stworzenie podatnikom możliwości zgromadzenia w siedzibie firmy całej dokumentacji podatkowej i księgowej prowadzonej w różnych miejscach wykonywania działalności, stworzenie podatnikom możliwości zgromadzenia w siedzibie firmy całej dokumentacji podatkowej i księgowej prowadzonej w różnych miejscach wykonywania działalności, umożliwienie ewentualnej autokorekty rozliczeń podatkowych przez samego podatnika przed rozpoczęciem kontroli, umożliwienie ewentualnej autokorekty rozliczeń podatkowych przez samego podatnika przed rozpoczęciem kontroli, możliwość przygotowania się podatnika do kontroli w zakresie obowiązujących procedur kontroli oraz przepisów prawa podatkowego, możliwość przygotowania się podatnika do kontroli w zakresie obowiązujących procedur kontroli oraz przepisów prawa podatkowego, możliwość nieskrępowanego rozważenia decyzji o ustanowienie pełnomocnika, możliwość nieskrępowanego rozważenia decyzji o ustanowienie pełnomocnika, racjonalizacja planowania kontroli podatkowych. racjonalizacja planowania kontroli podatkowych.

4 Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej Wyłączenia podmiotowe: podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 24 miesiące, podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 24 miesiące, podatnicy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej raz zmienili właściwość naczelnika urzędu skarbowego, podatnicy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej raz zmienili właściwość naczelnika urzędu skarbowego, podatnicy nie posiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub z którymi dotychczasowy kontakt urzędu był utrudniony (co zostało udokumentowane), podatnicy nie posiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub z którymi dotychczasowy kontakt urzędu był utrudniony (co zostało udokumentowane), podatnicy posiadający zaległości podatkowe większe niż 3% zadeklarowanego podatku należnego za okres rozliczeniowy, którego dotyczy ta zaległość. podatnicy posiadający zaległości podatkowe większe niż 3% zadeklarowanego podatku należnego za okres rozliczeniowy, którego dotyczy ta zaległość.

5 Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej Wyłączenia przedmiotowe: kontrole prowadzone mają być w związku z prowadzonym przeciwko przedsiębiorcy śledztwem lub dochodzeniem, kontrole prowadzone mają być w związku z prowadzonym przeciwko przedsiębiorcy śledztwem lub dochodzeniem, kontrole w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, kontrole w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, kontrole podjęte w oparciu o informacje uzyskane od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej kontrole podjęte w oparciu o informacje uzyskane od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

6 Wyjaśnianie niezgodności pomiędzy danymi zadeklarowanymi w informacjach podsumowujących VAT-UE, a danymi otrzymanymi z Unii Europejskiej w ramach systemu VIES.


Pobierz ppt "Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Zawiadamianie podatników o planowanej kontroli podatkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google