Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO P ODATKOWE Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany Roman Namysłowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO P ODATKOWE Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany Roman Namysłowski."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO P ODATKOWE Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany Roman Namysłowski

2 D ORADZTWO P ODATKOWE Podatek od towarów i usług

3 3 Definicja samochodu n Kwota podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu do odliczenia zależy od klasyfikacji pojazdu n Podatek VAT naliczony przy zakupie samochodu zaklasyfikowanego jako ciężarowy może być odliczony w pełni n Podatek VAT naliczony przy zakupie samochodu osobowego może być odliczony w 60% (nie więcej niż 6.000 PLN) n Zaliczenie samochodu do kategorii samochodów ciężarowych zależy np.: Þ od stosunku długości przestrzeni bagażowej do całkowitej długości pojazdu, Þ od istnienia przegrody pomiędzy przestrzenią bagażową a osobową, lub też Þ od konstrukcyjnego wydzielenia kabiny kierowcy oraz przestrzeni ładunkowej.

4 4 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) n Preferencyjna stawka 0% VAT może być zastosowana w przypadku WDT, jeśli spełnione są pewne warunki określone w ustawie o VAT, np. odpowiednia dokumentacja potwierdzająca WDT n Nowe uregulowania łagodzą wymogi dokumentacyjne - dokument potwierdzający otrzymanie towarów przez odbiorcę przeniesiony do katalogu subsydiarnego

5 5 Faktury elektroniczne n Nowe przepisy w zakresie e-faktur – możliwość zastosowania e-faktur w praktyce n Konieczność wcześniejszej akceptacji takiej formy fakturowania przez odbiorcę n E-faktura może zostać wystawiona w dzień po otrzymaniu akceptacji odbiorcy faktury n Konieczność zastosowania podpisu elektronicznego – restrykcyjne wymogi techniczne (np. konieczność kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego)

6 6 Rozliczenie podatku w zakresie nieściągalnych należności (1) n Możliwość skorygowania podatku należnego o jego część przypadającą na należności odpisane jako nieściągalne n Konieczność spełnienia szeregu warunków dla dokonania korekty, m. in.: Þ Dostawa dokonywana na rzecz podatnika VAT czynnego, Þ W momencie dokonywania korekty dłużnik i wierzyciel są podatnikami VAT czynnymi, Þ Od daty wystawienia faktury nie upłynęło więcej niż 5 lat, Þ Wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu należności nieściągalnych oraz o dokonaniu korekty.

7 7 Rozliczenie podatku w zakresie nieściągalnych należności (2) n Przepisów nie stosuje się w przypadku istnienia powiązań o charakterze osobowym, rodzinnym lub kapitałowym pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem n Otrzymanie należności po dokonaniu korekty zobowiązuje podatnika do ponownego zwiększenia podatku należnego n Konieczność zmniejszenia podatku naliczonego u dłużnika w przypadku niespłacenia należności wierzycielowi

8 D ORADZTWO P ODATKOWE Podatek akcyzowy Planowane zmiany

9 9 Podatek akcyzowy od samochodów n Podatek akcyzowy płacony przy zakupie samochodów używanych sprowadzanych ze Wspólnoty pozostaje w niezgodności z regulacjami Unii Europejskiej n Planowane zmiany w polskich przepisach w zakresie podatku akcyzowego – zaniechanie opodatkowania akcyzą samochodów n Nowe regulacje mogą zostać wprowadzone w pierwszym kwartale 2006 roku

10 10 Podatek akcyzowy na używane samochody n Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie – podatek akcyzowy nakładany na używane samochody jest niezgodny z przepisami unijnymi i został pobrany bezprawnie n Możliwy wzrost ilości używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy n Ryzyko zwiększonej konkurencji na polskim rynku – używane samochody sprowadzane z zagranicy versus samochody nowe

11 11 Dane kontaktowe Arkadiusz Patryas Director Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Email: Arkadiusz.Patryas@pl.ey.com Tel. +48 32 760 7741 Jacek Jedrszczyk Manager Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Email: Jacek.Jedrszczyk@pl.ey.com Tel. +48 32 760 7709 Anna Strzelecka Partner Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Email: Anna.Strzelecka@pl.ey.com Tel. +48 12 424 3212 Roman Namysłowski Manager Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Email: Roman.Namyslowski@pl.ey.com Tel. +48 22 557 7304


Pobierz ppt "D ORADZTWO P ODATKOWE Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany Roman Namysłowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google