Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany"— Zapis prezentacji:

1 Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany
Roman Namysłowski

2 Podatek od towarów i usług

3 Definicja samochodu Kwota podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu do odliczenia zależy od klasyfikacji pojazdu Podatek VAT naliczony przy zakupie samochodu zaklasyfikowanego jako ciężarowy może być odliczony w pełni Podatek VAT naliczony przy zakupie samochodu osobowego może być odliczony w 60% (nie więcej niż PLN) Zaliczenie samochodu do kategorii samochodów ciężarowych zależy np.: od stosunku długości przestrzeni bagażowej do całkowitej długości pojazdu, od istnienia przegrody pomiędzy przestrzenią bagażową a osobową, lub też od konstrukcyjnego wydzielenia kabiny kierowcy oraz przestrzeni ładunkowej.

4 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
Preferencyjna stawka 0% VAT może być zastosowana w przypadku WDT, jeśli spełnione są pewne warunki określone w ustawie o VAT, np. odpowiednia dokumentacja potwierdzająca WDT Nowe uregulowania łagodzą wymogi dokumentacyjne - dokument potwierdzający otrzymanie towarów przez odbiorcę przeniesiony do katalogu subsydiarnego

5 Faktury elektroniczne
Nowe przepisy w zakresie e-faktur – możliwość zastosowania e-faktur w praktyce Konieczność wcześniejszej akceptacji takiej formy fakturowania przez odbiorcę E-faktura może zostać wystawiona w dzień po otrzymaniu akceptacji odbiorcy faktury Konieczność zastosowania podpisu elektronicznego – restrykcyjne wymogi techniczne (np. konieczność kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego)

6 Rozliczenie podatku w zakresie nieściągalnych należności (1)
Możliwość skorygowania podatku należnego o jego część przypadającą na należności odpisane jako nieściągalne Konieczność spełnienia szeregu warunków dla dokonania korekty, m. in.: Dostawa dokonywana na rzecz podatnika VAT czynnego, W momencie dokonywania korekty dłużnik i wierzyciel są podatnikami VAT czynnymi, Od daty wystawienia faktury nie upłynęło więcej niż 5 lat, Wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu należności nieściągalnych oraz o dokonaniu korekty.

7 Rozliczenie podatku w zakresie nieściągalnych należności (2)
Przepisów nie stosuje się w przypadku istnienia powiązań o charakterze osobowym, rodzinnym lub kapitałowym pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem Otrzymanie należności po dokonaniu korekty zobowiązuje podatnika do ponownego zwiększenia podatku należnego Konieczność zmniejszenia podatku naliczonego u dłużnika w przypadku niespłacenia należności wierzycielowi

8 Podatek akcyzowy Planowane zmiany

9 Podatek akcyzowy od samochodów
Podatek akcyzowy płacony przy zakupie samochodów używanych sprowadzanych ze Wspólnoty pozostaje w niezgodności z regulacjami Unii Europejskiej Planowane zmiany w polskich przepisach w zakresie podatku akcyzowego – zaniechanie opodatkowania akcyzą samochodów Nowe regulacje mogą zostać wprowadzone w pierwszym kwartale 2006 roku

10 Podatek akcyzowy na używane samochody
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie – podatek akcyzowy nakładany na używane samochody jest niezgodny z przepisami unijnymi i został pobrany bezprawnie Możliwy wzrost ilości używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy Ryzyko zwiększonej konkurencji na polskim rynku – używane samochody sprowadzane z zagranicy versus samochody nowe

11 Dane kontaktowe Anna Strzelecka Roman Namysłowski Arkadiusz Patryas
Partner Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Tel Roman Namysłowski Manager Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Tel Arkadiusz Patryas Director Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Tel Jacek Jedrszczyk Manager Doradztwo Podatkowe Ernst & Young, Poland Tel


Pobierz ppt "Podatek VAT i podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google