Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków."— Zapis prezentacji:

1 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków w danym państwie

2 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Do źródeł prawa podatkowego zaliczamy: Konstytucję, Konstytucję, Ustawy, Ustawy, Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały rad gmin wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie podatkowej, Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały rad gmin wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie podatkowej, Akty prawa międzynarodowego. Akty prawa międzynarodowego.

3 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Konstytucja Normy konstytucyjne decydują o podstawowych kierunkach tworzenia prawa podatkowego oraz jego stosowania Normy konstytucyjne decydują o podstawowych kierunkach tworzenia prawa podatkowego oraz jego stosowania Zawiera podstawy prawne opodatkowania Zawiera podstawy prawne opodatkowania Art. 84 Konstytucji: Art. 84 Konstytucji: Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych (…) następuje w drodze ustawy Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych (…) następuje w drodze ustawy

4 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Ustawynp. O podatku dochodowym od osób fizycznych O podatku dochodowym od osób fizycznych O podatku dochodowym od osób prawnych O podatku dochodowym od osób prawnych O podatku od towarów i usług O podatku od towarów i usług O podatku od spadków i darowizn O podatku od spadków i darowizn O podatku od czynności cywilnoprawnych O podatku od czynności cywilnoprawnych i.t.d. i.t.d.

5 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały j.s.t. Podstawą ich wydawania może być tylko wyraźne upoważnienie ustawowe określające treść tych aktów, cel regulacji oraz jej zakres Podstawą ich wydawania może być tylko wyraźne upoważnienie ustawowe określające treść tych aktów, cel regulacji oraz jej zakres Mają jedynie na celu dopełnienie ustaw podatkowych w granicach ich treści Mają jedynie na celu dopełnienie ustaw podatkowych w granicach ich treści Podmiotami uprawnionymi bądź zobowiązanymi do wydawania rozporządzeń w polskim systemie podatkowym, są w zasadzie jedynie Rada Ministrów oraz Minister Finansów Podmiotami uprawnionymi bądź zobowiązanymi do wydawania rozporządzeń w polskim systemie podatkowym, są w zasadzie jedynie Rada Ministrów oraz Minister Finansów Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, przy czym tworzone przez nie normy prawa podatkowego mają ograniczony przestrzennie zakres obowiązywania wynikający z ich właściwości miejscowej Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, przy czym tworzone przez nie normy prawa podatkowego mają ograniczony przestrzennie zakres obowiązywania wynikający z ich właściwości miejscowej

6 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Akty prawa międzynarodowego Ratyfikowane umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stają się częścią wewnętrznego krajowego porządku prawnego i są stosowane bezpośrednio (przede wszystkim umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania) Ratyfikowane umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stają się częścią wewnętrznego krajowego porządku prawnego i są stosowane bezpośrednio (przede wszystkim umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania) Prawo wspólnotowe, głównie wtórne, w szczególności dyrektywy i decyzje (podlegają implementowaniu do wewnętrznego krajowego porządku prawnego) oraz rozporządzenia (obowiązują bezpośrednio w ramach polskiego systemu prawnego) Prawo wspólnotowe, głównie wtórne, w szczególności dyrektywy i decyzje (podlegają implementowaniu do wewnętrznego krajowego porządku prawnego) oraz rozporządzenia (obowiązują bezpośrednio w ramach polskiego systemu prawnego)

7 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego 1. Ogólne prawo podatkowe 2.Część szczegółowa prawa podatkowego

8 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Ogólne prawo podatkowe Są to przepisy, które stosuje się do wszystkich lub do większości podatków Są to przepisy, które stosuje się do wszystkich lub do większości podatków Zebrane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy Zebrane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy Regulują problematykę powstawania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, postępowania przed organami podatkowymi, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, odpowiedzialności osób trzecich i.t.p. Regulują problematykę powstawania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, postępowania przed organami podatkowymi, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, odpowiedzialności osób trzecich i.t.p.

9 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Część szczegółowa prawa podatkowego Przepisy regulujące problematykę z zakresu określonego podatku Przepisy regulujące problematykę z zakresu określonego podatkunp: Ustawy, rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych Ustawy, rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

10 opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowała: Małgorzata Gałkowska Źródła prawa podatkowego System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google