Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIT-y Patryk Andrzejewski kl.I G MENU MENU. MENU:. Co to jest PIT?Co to jest PIT? Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznychZakres podmiotowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIT-y Patryk Andrzejewski kl.I G MENU MENU. MENU:. Co to jest PIT?Co to jest PIT? Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznychZakres podmiotowy."— Zapis prezentacji:

1 PIT-y Patryk Andrzejewski kl.I G MENU MENU

2 MENU:. Co to jest PIT?Co to jest PIT? Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznychZakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznychZakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych Podstawa opodatkowaniaPodstawa opodatkowania. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznychUlgi w podatku dochodowym od osób fizycznych Pity 2007Pity 2007 Koniec

3 Co to jest PIT? PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax), czyli podatek od dochodów osobistych Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych.PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax), czyli podatek od dochodów osobistych Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych."PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych. Powrót PPPP oooo wwww rrrr óóóó tttt

4 Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne. Przy ustalaniu definicji osoby fizycznej pomocnymi są uregulowania art. 8 kodeksu cywilnego, który mówi iż osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili narodzenia aż do śmierci.Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne. Przy ustalaniu definicji osoby fizycznej pomocnymi są uregulowania art. 8 kodeksu cywilnego, który mówi iż osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili narodzenia aż do śmierci. Powrót PPPP oooo wwww rrrr óóóó tttt

5 Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych Do zakresu przedmiotowego podatku od dochodów osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych.Do zakresu przedmiotowego podatku od dochodów osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych. Dochód jest rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym, z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatkowaniaDochód jest rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym, z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatkowania Powrót

6 Podstawa opodatkowania Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Powrót

7 Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych Państwo za pomocą odpowiedniej polityki finansowej może posłużyć się podatkami do realizacji celów innych niż fiskalne. Służyć temu mogą ulgi podatkowe, faworyzujące określone kierunki działalności, jej przejawy lub sytuacje, w których znaleźli się określeni podatnicy.Państwo za pomocą odpowiedniej polityki finansowej może posłużyć się podatkami do realizacji celów innych niż fiskalne. Służyć temu mogą ulgi podatkowe, faworyzujące określone kierunki działalności, jej przejawy lub sytuacje, w których znaleźli się określeni podatnicy. Przez ulgę podatkową należy rozumieć przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (taką definicję formułuje ordynacja podatkowa).Przez ulgę podatkową należy rozumieć przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (taką definicję formułuje ordynacja podatkowa). Dalej

8 O OO Od dochodu można odliczyć: składki na ubezpieczenia społeczneskładki na ubezpieczenia społeczne dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń,dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowychwydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku)wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) darowizny przekazanedarowizny przekazane faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytufaktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu od 1 stycznia 2007 r. podatnicy wychowujący dzieci własne lub przysposobione, rozliczający się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, mogą odliczyć od podatku kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł.od 1 stycznia 2007 r. podatnicy wychowujący dzieci własne lub przysposobione, rozliczający się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, mogą odliczyć od podatku kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł. Dalej

9 Od obliczonego już podatku, można odliczyć: kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego,wpłaty, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, Podatnicy mają też obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym.Podatnicy mają też obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym. Wróć do Wróć do menu menu Wróć do Wróć do menu menu

10 Pity 2007 Powrót

11 KONIEC :P:P XDXD

12 Od obliczonego już podatku, można odliczyć: kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego,wpłaty, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, Podatnicy mają też obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym.Podatnicy mają też obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym.


Pobierz ppt "PIT-y Patryk Andrzejewski kl.I G MENU MENU. MENU:. Co to jest PIT?Co to jest PIT? Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznychZakres podmiotowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google