Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz Planowanie – działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz Planowanie – działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby."— Zapis prezentacji:

1

2 Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz

3 Planowanie – działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby samoistnie

4 Kierunki planowania podatkowego 1/ oszczędności kwotowe 2/ wpływ na termin zapłaty podatku

5 Etapy procesu planowania podatkowego: ustalenie celów zidentyfikowanie problemów poszukiwanie alternatywnych rozwiązań ocenianie konsekwencji dokonanie wyboru wdrażanie planu kontrola realizacji

6 Pamiętajmy! Fiskus również stosuje planowanie podatkowe, a w przypadku niedoborów (tax gap) skutkiem może być zaostrzenie polityki fiskalnej.

7 Kierunek – oszczędności kwotowe

8 Planowanie podatkowe w sferze kosztów: -Ulgi i odliczenia -Amortyzacja -Pozapłacowe świadczenia dla pracowników -Monitorowanie zmian w przepisach, np. reprezentacja i reklama w 2007 roku, czy zaniechane inwestycje w roku Źródła finansowania inwestycji – kredyt, leasing, pożyczka od udziałowca

9 c.d. -Unikanie ponoszenia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, np. cienka kapitalizacja przy pożyczkach od udziałowców -Modelowanie wysokości straty -Dla osób fizycznych elementem planowania może być wybór formy opodatkowania lub podatek liniowy -Rezydencja podatkowa

10 c.d. -Miejsce prowadzenia działalności – w kraju, czy za granicą, w specjalnej strefie ekonomicznej czy poza nią -Transakcje z podmiotami powiązanymi

11 Strategie czasowe

12 Moment powstania przychodów z działalności gospodarczej -rola umów zawieranych przez podatnika, np. identyfikacja przychodów przy usługach ciągłych

13 Zmiana roku podatkowego – obowiązki: -Podjęcie uchwały -Zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego -Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS (art. 255ksh)

14 Wybór wpłat zaliczek w uproszczonej formie: -Neutralność ekonomiczna w odniesieniu do dochodu w trakcie roku -Bezpieczeństwo stosowania

15 Terminy c.d. -Wykorzystanie pomocy publicznej przy odraczaniu terminów wpłat -Orientacja na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego -Incydentalnie stosowany brak wpłaty w terminie bez powiadamiania organu

16 Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. (...) Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 czerwca 2003 r. sygn. akt I SA/Wr 1183/00

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz Planowanie – działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google