Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Przepisy dotyczące wprowadzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Przepisy dotyczące wprowadzania."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych Racibórz 17-18. X. 2011 r.

2 I. Nabycie wewnątrzwspólnotowe Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl II. Import Plan prezentacji: III. Współpraca i jej efekty

3 Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl I. Nabycie wewnątrzwspólnotowe

4 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 nr 3, poz. 11 ze zm.) Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

5 art. 100 ust. 1 pkt 2 – przedmiot opodatkowania Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Przedmiot opodatkowania: art. 100 ust. 4 – definicja samochodu osobowego

6 Prawo o ruchu drogowym: Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Pojęcie samochodu osobowego w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o ruchu drogowym – różnice! samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo - osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;

7 Ustawa o podatku akcyzowym: Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Pojęcie samochodu osobowego w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o ruchu drogowym – różnice! w rozumieniu pozycji 8703 - samochód osobowy - oznacza pojazdy przeznaczone do przewozu najwyżej 9 osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może być używane bez zmian konstrukcyjnych do przewozu zarówno osób jak i towarów tzw. osobowo-towarowy

8 art. 101 ust. 2 pkt 1 - przemieszczenie Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Obowiązek podatkowy: art. 101 ust. 2 pkt 2 nabycie art. 101 ust. 2 pkt 3 złożenie wniosku o rejestrację

9 złożenie deklaracji – termin 14 dni Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Obowiązki podatnika – art. 106 : obliczenie – zapłata 30 dni

10 dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Dokumenty wydawane przez Naczelnika Urzędu Celnego dla celów związanych z rejestracją samochodów osobowych – art. 109: dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodu osobowego na terytorium kraju zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od zapłaty akcyzy

11 Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl W przypadku samochodów osobowych, które zostały wcześniej dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanymi na terytorium innego państwa, przytoczone powyżej przepisy również mają zastosowanie!

12 Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Wzory dokumentów: Deklaracja AKC-U Deklaracja AKC-U Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju Zaświadczenie stwierdzające o zwolnieniu z zapłaty akcyzy Zaświadczenie stwierdzające o zwolnieniu z zapłaty akcyzy

13 Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl II. Import – podstawowe regulacje dotyczące przywozu samochodu osobowego spoza Unii Europejskiej

14 Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) – Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992r. z późn. zmian.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zmian.) Import – podstawowe regulacje dotyczące przywozu samochodu osobowego spoza UE Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Podstawy prawne : Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993r. str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne roz. 2, t.6, str.3) Wspólna Taryfa Celna (WTC) – Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7.09.1987r. z późn. zmian.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne Roz. 02, t. 2, str. 382)

15 art. 3 pkt 11 WKC - definicja Import – podstawowe regulacje dotyczące przywozu samochodu osobowego spoza UE Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Obszar celny Wspólnoty: Jednolity Dokument Administracyjny SAD wzór wzór

16 Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl III. Współpraca i jej efekty

17 Współpraca i jej efekty Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Właściwość miejscowa Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku mapa mapa

18 Współpraca i jej efekty Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Rok 2009: 101 spraw z okresu od 1.5.2004 do 31.12. 2009 pobrano podatek akcyzowy na kwotę 138 353 zł oraz 42 984 zł odsetek łącznie 181 337 zł. Efekty współpracy:

19 Współpraca i jej efekty Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Rok 2010 Wydano decyzje dotyczące około 360 000 zł uszczupleń w podatku akcyzowym Rok 2011 (do lipca): Wydano decyzje dotyczące około 377 000 zł uszczupleń w podatku akcyzowym Efekty współpracy:

20 Współpraca i jej efekty Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Jesteśmy otwarci na współpracę z Wydziałami Komunikacji i bardzo ją sobie cenimy. Liczymy, iż w przyszłości będzie ona przynosić równie konkretne jak dotychczas efekty w postaci zwiększenia wpływów budżetowych. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 43-200 Rybnik tel.: +48 32 439 01 00 fax :+48 32 439 01 10 www.ic.katowice.gov.pl Przepisy dotyczące wprowadzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google