Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Racibórz X r. Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Racibórz X r. Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.:"— Zapis prezentacji:

1 Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych
Racibórz X r. Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

2 I. Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych Plan prezentacji: I. Nabycie wewnątrzwspólnotowe II. Import III. Współpraca i jej efekty Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

3 I. Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych I. Nabycie wewnątrzwspólnotowe Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

4 art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 nr 3, poz. 11 ze zm.) art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

5 Przedmiot opodatkowania:
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Przedmiot opodatkowania: art. 100 ust. 1 pkt 2 – przedmiot opodatkowania art. 100 ust. 4 – definicja samochodu osobowego Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

6 Prawo o ruchu drogowym:
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Pojęcie samochodu osobowego w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o ruchu drogowym – różnice! Prawo o ruchu drogowym: samochód osobowy - „pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu”; samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo - osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą; Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

7 Ustawa o podatku akcyzowym:
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Pojęcie samochodu osobowego w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o ruchu drogowym – różnice! Ustawa o podatku akcyzowym: w rozumieniu pozycji samochód osobowy - oznacza pojazdy przeznaczone do przewozu najwyżej 9 osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może być używane bez zmian konstrukcyjnych do przewozu zarówno osób jak i towarów tzw. osobowo-towarowy Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

8 art. 101 ust. 2 pkt 1 - przemieszczenie
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Obowiązek podatkowy: art. 101 ust. 2 pkt 1 - przemieszczenie art. 101 ust. 2 pkt 2 nabycie art. 101 ust. 2 pkt 3 złożenie wniosku o rejestrację Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

9 Obowiązki podatnika – art. 106 :
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Obowiązki podatnika – art. 106 : złożenie deklaracji – termin 14 dni obliczenie – zapłata 30 dni Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

10 dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Dokumenty wydawane przez Naczelnika Urzędu Celnego dla celów związanych z rejestracją samochodów osobowych – art. 109: dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodu osobowego na terytorium kraju zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od zapłaty akcyzy Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

11 Nabycie wewnątrzwspólnotowe
W przypadku samochodów osobowych, które zostały wcześniej dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanymi na terytorium innego państwa, przytoczone powyżej przepisy również mają zastosowanie! Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

12 Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju
Nabycie wewnątrzwspólnotowe Wzory dokumentów: Deklaracja AKC-U Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju Zaświadczenie stwierdzające o zwolnieniu z zapłaty akcyzy Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

13 Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych
II. Import – podstawowe regulacje dotyczące przywozu samochodu osobowego spoza Unii Europejskiej Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

14 Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) –
Import – podstawowe regulacje dotyczące przywozu samochodu osobowego spoza UE Podstawy prawne : Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) – Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z r. z późn. zmian.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zmian.) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z r. str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne roz. 2, t.6, str.3) Wspólna Taryfa Celna (WTC) – Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z r. z późn. zmian.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne Roz. 02, t. 2, str. 382) Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

15 Obszar celny Wspólnoty:
Import – podstawowe regulacje dotyczące przywozu samochodu osobowego spoza UE Obszar celny Wspólnoty: art. 3 pkt 11 WKC - definicja Jednolity Dokument Administracyjny SAD wzór Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

16 III. Współpraca i jej efekty
Przepisy dotyczące wprowadzania na terytorium RP pojazdów samochodowych III. Współpraca i jej efekty Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

17 Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku
Współpraca i jej efekty Właściwość miejscowa Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku mapa Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

18 pobrano podatek akcyzowy na kwotę 138 353 zł oraz 42 984 zł odsetek
Współpraca i jej efekty Efekty współpracy: Rok 2009: 101 spraw z okresu od do pobrano podatek akcyzowy na kwotę zł oraz zł odsetek łącznie zł. Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

19 Efekty współpracy: Rok 2010
Współpraca i jej efekty Efekty współpracy: Rok 2010 Wydano decyzje dotyczące około zł uszczupleń w podatku akcyzowym Rok 2011 (do lipca): Wydano decyzje dotyczące około zł uszczupleń w podatku akcyzowym Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :

20 Współpraca i jej efekty
Jesteśmy otwarci na współpracę z Wydziałami Komunikacji i bardzo ją sobie cenimy. Liczymy, iż w przyszłości będzie ona przynosić równie konkretne jak dotychczas efekty w postaci zwiększenia wpływów budżetowych. Dziękuję za uwagę! Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.: fax :


Pobierz ppt "Racibórz X r. Urząd Celny w Rybniku Plac Armii Krajowej 3 Rybnik tel.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google