Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski Fazy zarządzania planowanie organizowanie decyzja koordynacja kontrolowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski Fazy zarządzania planowanie organizowanie decyzja koordynacja kontrolowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski

3 Fazy zarządzania planowanie organizowanie decyzja koordynacja kontrolowanie

4 Planowanie – jako element procesu zarządzania - działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby samoistnie

5 Typowe cele planowania podatkowego 1/ uzyskanie oszczędności kwotowych 2/ modelowanie terminu zapłaty podatku

6 Planowanie jest elementem optymalizacji podatkowej Etapy procesu planowania podatkowego: ustalenie celów zidentyfikowanie problemów poszukiwanie alternatywnych rozwiązań ocenianie konsekwencji dokonanie wyboru wdrażanie planu kontrola realizacji

7 UWAGA!!! Fiskus również stosuje planowanie podatkowe, a w przypadku niedoborów (tax gap) skutkiem może być zaostrzenie polityki fiskalnej.

8 Przykłady działań w celu osiągnięcia oszczędności kwotowych

9 Oszczędności przez planowanie kosztów: Ulgi i odliczenia Amortyzacja Pozapłacowe świadczenia dla pracowników Monitorowanie zmian w przepisach, np. reprezentacja i reklama w 2007 roku, czy zaniechane inwestycje w roku 2009 Źródła finansowania inwestycji – kredyt, leasing, pożyczka od udziałowca

10 c.d. Unikanie ponoszenia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, np. cienka kapitalizacja przy pożyczkach od udziałowców, wydatki reprezentacyjne Modelowanie wysokości straty Dla osób fizycznych elementem planowania może być wybór formy opodatkowania lub podatek liniowy

11 c.d. Wybór miejsca prowadzenia działalności – w kraju, czy za granicą, w specjalnej strefie ekonomicznej czy poza nią Transakcje z podmiotami powiązanymi

12 Planowanie przy uwzględnieniu możliwości uproszczonych zaliczek – CIT i liniowy PIT

13

14 Inne rozwiązania związane z planowaniem momentu powstania obowiązku podatkowego

15 Moment powstania przychodów z działalności gospodarczej -art. 199a Ordynacji podatkowej - rola umów zawieranych przez podatnika, np. identyfikacja przychodów przy usługach ciągłych

16 Zmiana roku podatkowego A.Podjęcie uchwały B.Zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego C.Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS (art. 255ksh) – zagrożenia dla planu

17 Terminy c.d. Wykorzystanie pomocy publicznej przy odraczaniu terminów wpłat Orientacja na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Czy można nie płacić podatków - incydentalnie stosowany brak wpłaty w terminie bez powiadamiania organu

18 Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. (...) Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 czerwca 2003 r. sygn. akt I SA/Wr 1183/00

19 Dziękuję za uwagę Dariusz M. Malinowski


Pobierz ppt "Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski Fazy zarządzania planowanie organizowanie decyzja koordynacja kontrolowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google