Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości rozwoju gospodarstw opiekuńczych z wykorzystaniem funduszy unijnych Aleksandra Bielińska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości rozwoju gospodarstw opiekuńczych z wykorzystaniem funduszy unijnych Aleksandra Bielińska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Możliwości rozwoju gospodarstw opiekuńczych z wykorzystaniem funduszy unijnych Aleksandra Bielińska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

3 Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

4 Typ projektu Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym: -dziennych domów pobytu, -innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową.

5 Osoba niesamodzielna Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Weryfikacja – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

6 Osoba niesamodzielna Podstawowe czynności dnia codziennego (wg ADL): -Kąpiel całego ciała, -Ubieranie lub rozbieranie się, -Korzystanie z WC, -Przemieszczanie się z łóżka na fotel, -Spożywanie posiłków, -Kontrolowanie zwieraczy (moczu lub stolca).

7 Usługi Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi świadczone w sposób: -Zindywidualizowany i podobny do życia w środowisku domowym i rodzinnym, -Umożliwiający odbiorcom kontrolę nad swoim życiem, -Odbiorcy nie są odizolowani od ogółu społeczności -Indywidualne potrzeby są ważniejsze od wymagań organizacyjnych.

8 Okres realizacji 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r. Rezultaty Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Wskaźnik produktu Liczba osób niesamodzielnych objętych usługami opiekuńczymi

9 Planowane działania Spotkania informacyjno-rekrutacyjne Rekrutacja uczestników Kurs opiekuna osób starszych Opieka Zatrudnienie opiekuna Wynajem gospodarstwa Zapewnienie wyżywienia Poradnik oraz badania Konferencja podsumowująca

10 Działania rozpoczynające Spotkania informacyjno-rekrutacyjne 3 spotkania, z udziałem pielęgniarki środowiskowej, dietetyka i rehabilitanta Rekrutacja odbiorców (współpraca z OPS) Kurs opiekuna osób starszych

11 Działania podsumowujące Poradnik dla osób zainteresowanych założeniem gospodarstwa opiekuńczego (m.in. kwestie formalno-prawne, potrzeby osób starszych, propozycje zajęć w oparciu o gospodarstwo rolne) Badania Konferencja podsumowująca 2-dniowa z odwiedzinami w gospodarstwach

12 Opieka Osoby sprawujące opiekę zaangażowane na podstawie umów zlecenia – na czas trwania umowy ubezpieczenie w ZUS Wynajem gospodarstw Wyżywienie dla podopiecznych

13 Koszty opieki Wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę umowa zlecenia – ubezpieczenie w ZUS Koszt wynajmu gospodarstwa Koszt usług związanych z zapewnieniem wyżywienia dla podopiecznych Koszt zakupu sprzętu wspierająco- rehabilitacyjnego (np. balkonik, kijki do nordic walking) Koszty materiałów do zajęć

14 Opieka Zajęcia zapewniane podopiecznym gospodarstwa w ramach opieki choć w części powinny być powiązane z funkcjonowaniem tradycyjnego gospodarstwa rolnego Gospodarstwo zapewnia opiekę przez 5 dni (roboczych) w tygodniu min. 8 godzin dziennie Gospodarstwo świadczy opiekę dla grupy osób i określa ich liczbę (od 3 do 8) Gospodarstwo określa profil podopiecznych

15 Gospodarstwo zapewnia Podstawową opiekę Organizowanie czasu (zajęcia i materiały do nich) Min. 2 posiłki, w tym min. 1 gorący Dostęp do drobnych posiłków i napojów Apteczkę pierwszej pomocy Dostęp do książek i prasy

16 Założenia Wsparcie wolontariusza zaangażowany na podstawie umowy wolontariatu Podopieczni gospodarstwa zmieniają się co pół roku Wsparcie dla funkcjonującego gospodarstwa – doradcy KPODR Pomoc w przygotowaniu oferty zajęć, rozwiązaniu kwestii formalnych i prawnych, doradztwo, ?rozliczanie finansowe (prowadzenie książki przychodów i rozchodów)?

17 Infrastruktura Swobodny dostęp do budynku i otoczenia 1 pokój dziennego pobytu, zarazem jadalnia (ze stołem, krzesłami, kanapą) 1 pomieszczenie do odpoczynku i rozmów indywidualnych 1 toaleta oraz 1 łazienka z umywalką i prysznicem/wanną (mogą być połączone) Kuchnia lub aneks kuchenny Miejsce do przebywania na świeżym powietrzu

18 KWESTIE PROBLEMATYCZNE Trwałość rezultatów zobowiązanie do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych przez okres min. 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Trwałość to instytucjonalna gotowość do świadczenia usług. Osoby korzystające ze wsparcia W pierwszej kolejności wsparcie ma być skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego

19 Dziękuję! aleksandra.bielinska@kpodr.pl


Pobierz ppt "Możliwości rozwoju gospodarstw opiekuńczych z wykorzystaniem funduszy unijnych Aleksandra Bielińska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google