Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Gdańsk - PODR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Gdańsk - PODR"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 20.10.2015 Gdańsk - PODR
Krystyna Drąg Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ,, Gospodarstwa Gościnne ,, w kształtowaniu poziomu usług agroturystycznych i turystycznych na obszarze wiejskim Gospodarstwa opiekuńcze w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie. Konferencja Gdańsk - PODR

2 Głównym celem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ jest kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne obiekty oraz atrakcje o wysokiej jakości.

3 I OBIEKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE
PROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI SYSTEMU KATEGORYZACJI OBIEKTÓW AGROTURYSTYCZNYCH I OBIEKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE Przyjęty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2013 roku i ujęty w strategii 2015

4 PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
Dokument przyjęty w maju 2015 roku przez MRiRW

5 Dokument oprócz wizji i misji, określa cele strategiczne, a także operacyjne działania na tyle precyzyjne i konkretne, aby mogły być wdrażane w latach przez interesariuszy rynku turystyki wiejskiej.

6 1. Obszar I - Formalno-prawny – prowadzenie działalności na terenach
wiejskich, przepisy prawne, podatkowe, kwestie sanitarne, BHP, definicje. 2. Obszar II – Produkt turystyczny (PT) na obszarach wiejskich. 3. Obszar III – Jakość usług w turystyce wiejskiej – jakość usług, standard obsługi turystów, profesjonalizm kadr, standard infrastruktury. 4. Obszar IV – Marketing 5. Obszar V – Wsparcie instytucjonalne – system instytucjonalny bezpośrednio lub pośrednio powiązany z turystyką na obszarach wiejskich.

7 Jakość w turystyce wiejskiej jest niezwykle
wielowymiarowa i skomplikowana. Z punktu widzenia turysty : a) pod uwagę brana jest jakość - usługowo-techniczna, czyli to, co nabywca otrzymuje w ramach pakietu usługowego od kwaterodawcy, np. odpowiednio urządzona kwatera, miejsce do wypoczynku, urządzenia rekreacyjne, itp. Jest ona powiązana z systemem kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej wdrażanym przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. System jest instrumentem ujednolicenia standardów gwarantujących turystom takie same warunki w obiektach wiejskiej bazy noclegowej na terenie całego kraju oraz narzędziem podnoszenia oraz utrzymania jakości świadczonych usług w usługach świadczonych na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.

8 Elementy oceny -mierzalne
- Jakość usługowo-techniczna Elementy oceny -mierzalne Powierzchnia pokoju, wyposażenie, wielkość łóżek, ogrzewanie, łazienka, jakość sprzętu, pomieszczeń, czystość Krystyna Drąg - PFTW,,GG''

9 Jakość, oczekiwana przez klientów
- jakość abstrakcyjna, czyli emocjonalna wartość usługi. Jakość, oczekiwana przez klientów Sposób urządzenia kwatery - atmosfera, profesjonalizm obsługi - szkolenia, umiejętność rozwiązywania problemów - skarg, wprowadzane ulepszenia, uprzejmość, kultura osobista domowników

10 Czyli jakość jest tu ściśle powiązana z pojęciem produktu turystycznego określanego jako „sumę wrażeń i doświadczeń, jakich doznał turysta od momentu opuszczenia miejsca stałego zamieszkania do momentu powrotu do niego’’ Oznacza to, że na całkowite przeżycia turysty wpływają także takie elementy, jak sposób świadczenia usług, warunki rozwoju gospodarczego obszaru, atrybuty estetyczne, społeczne, organizacyjne i inne nie będące bezpośrednio w gestii kwaterodawcy.

11 Cel główny: Podniesienie jakości usług w turystyce wiejskiej.
Cele szczegółowe: Wykreowanie silnej marki systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej skutkującej powszechną rozpoznawalnością oraz kreującą wizerunek turystyki wiejskiej o wysokiej jakości. 2. Podniesienie jakości usług turystycznych świadczonych przez kwaterodawców 3. Włączenie społeczności lokalnej w podnoszenie jakości oferty turystyki wiejskiej

12 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,, Gospodarstwa Gościnne’’
dąży do osiągnięcia tych celów poprzez : szkolenia dla kwaterodawców, przygotowanie i realizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, szkolenia dla inspektorów, Współpracę z ośrodkami doradztwa, samorządami

13 Uczenie się przez całe życie, korzystanie z doświadczeń innych,
stałe doskonalenie oferty, obserwowanie trendów w turystyce to jedyna droga do sukcesu.

14 Turystyka nie lubi stagnacji.

15 „Sukces prowadzi do arogancji, a arogancja do porażki”
„Jeśli będziesz się starał być wszystkim dla wszystkich, to skończysz na niczym.”

16 „Sukces występuje przed wysiłkiem tylko w słowniku.” Vince Lombardi

17 W Polsce działania na rzecz poprawy jakości wypoczynku
w obiektach turystyki wiejskiej, w tym w obiektach agroturystycznych prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,, Gospodarstwa Gościnne’’, która zarządza systemem kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej ( WBN ). Informacje na stronie

18

19

20 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
KONTAKT Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”


Pobierz ppt "Konferencja Gdańsk - PODR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google