Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego
„Wspólnie na Zamojszczyźnie”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego

2 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego – cel utworzenia i funkcjonowania
Założeniem powstania Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego są: wzrost konkurencyjności organizacji pozarządowych jako partnera do współpracy poprzez stworzenie systemu wsparcia dla wszystkich organizacji z terenu powiatu zamojskiego, stworzenie jawnego i przejrzystego systemu, który zapewni partnerom współpracy równy dostęp do informacji, wsparcia merytorycznego, wymiany zasobów rzeczowych i ludzkich w celu współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy jakości życia społecznego i zawodowego mieszkańców powiatu zamojskiego, kształtowanie odpowiednich postaw pozytywnego postrzegania partnerów współpracy oraz budowa zaufania pomiędzy stronami współpracy.

3 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego – grupa odbiorców
organizacje pozarządowe z terenu powiatu zamojskiego, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego, samorządowe jednostki organizacyjne, powiatowa rada zatrudnienia, mieszkańcy powiatu zamojskiego zainteresowani działalnością społeczną.

4 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych. Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

5 Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy
Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego to instytucja działająca na rzecz organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, której działalność wpłynie na rozwój partnerstwa międzysektorowego oraz integrację członków partnerstwa (wspólne spotkania i debaty). Centrum wspiera partnerów współpracy poprzez budowanie ich zasobów merytorycznych, technicznych, promocję dobrych praktyk inicjowanych i realizowanych przez partnerstwo, co wpłynie na pozytywny wizerunek partnerów w środowisku lokalnym. Centrum wspiera współpracę międzysektorową poprzez tworzenie bazy działań i usług na rzecz mieszkańców powiatu zamojskiego prowadzonych przez uczestników projektu – członków partnerstwa. Centrum koordynuje współpracę partnerów w sferach, w których nie mogą działać samodzielnie, lub których działanie samodzielne byłoby nieefektywne.

6 Płaszczyzna III: tworzenie warunków do społecznej aktywności
Doradztwo indywidualne i grupowe dla organizacji pozarządowych w zakresie: formalno – prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, współpracy międzysektorowej, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową, wypracowania i wsparcia we wdrażaniu strategii rozwoju organizacji. Doradztwo indywidualne i grupowe dla JST i NGO w zakresie wypracowywania standardów współpracy i wdrażania modelu współpracy oraz wsparcie w realizacji inicjatyw oddolnych. Doradztwo dla lokalnych liderów, mieszkańców powiatu zamojskiego w zakresie formalno – prawnych aspektów tworzenia i zakładania organizacji pozarządowych.

7 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego – portal internetowy jako źródło informacji
Portal internetowy to wspólne miejsce JST i NGO służące komunikacji i wspierające integrację międzysektorową w postaci: Dostępu do bazy danych dostępnych źródeł finansowania działalności statutowych organizacji pozarządowych (granty, pożyczki, przetargi, konkursy). Dostępu do aktualnych informacji dotyczących szkoleń, spotkań dla przedstawicieli JST i NGO. Dostępu do artykułów dotyczących formalno – prawnych aspektów funkcjonowania organizacji. Wizytówek organizacji pozarządowych z terenu powiatu zamojskiego. Promocji działań wewnątrz i międzysektorowych.

8 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego – wsparcie techniczne organizacji pozarządowych
1. Bezpłatne wsparcie techniczne organizacji pozarządowych obejmuje: możliwość wydruku plakatów i ulotek na kserokopiarce A3, udostępnianie sprzętu technicznego w postaci projektora, komputera z oprogramowaniem. 2. Bezpłatne wsparcie techniczne organizacji pozarządowych pozwoli organizacjom pozarządowym promować swoją działalność poprzez pokonanie bariery dostępu do podstawowych sprzętów technicznych i materiałów biurowych. 3. Możliwość korzystania ze wsparcia technicznego Centrum podniesie jakość działań merytorycznych organizacji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie interaktywnych technik (pokazy multimedialne, promowanie działalności, dobre praktyki).

9 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego – miejsce promocji wypracowanych standardów współpracy
Promocja wypracowanych standardów w ramach Modelu Współpracy oraz inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz mieszkańców powiatu zamojskiego odbywać się będzie poprzez: spotkania, debaty, kampanie, zamieszczanie informacji o wspólnych działaniach JST i NGO na stronie internetowej projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”.

10 Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego – rezultaty działań
min. 20 organizacji pozarządowych, które skorzystają ze wsparcia Centrum, min. 200 godzin udzielonych porad indywidualnych i/lub grupowych dla organizacji pozarządowych i uczestników projektu, 1 portal internetowy zapewniający dostęp dla min. 60 organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, - min. 16 zorganizowanych debat, spotkań, lub kampanii promujących zorganizowane partnerskie działania lokalne oraz działania organizacji pozarządowych w Powiecie Zamojskim.

11 Zapraszam do współpracy
Barbara Kulczyńska – Kot Doradca Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego Tel. 530 614 507, (84) 


Pobierz ppt "Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google