Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowy Dom Samopomocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowy Dom Samopomocy"— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowy Dom Samopomocy
mgr Beata Klimala

2 Plan spotkania: Omówienie potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi Dotychczasowa działalność Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Możliwości dalszego działania jednostki organizacyjnej miasta jaką jest DNIR na rzecz osób niepełnosprawnych Warunki przekształcenia DNIR w ŚDS

3 Omówienie potrzeb mieszkańców miasta
W celu zbadania potrzeb przeprowadzono anonimową ankietę, której celem było poznanie opinii mieszkańców miasta na temat celowości utworzenia ŚDS

4 Opis warunków przeprowadzania badań:
Czas maj 2015 roku Miejsce siedziba DNIR, Park Zdrojowy, ZS nr 10 i 9, Podmiot leczniczy o profilu rehabilitacyjnym Liczba respondentów: 83 Ankieta anonimowa Warunki: stół, krzesło, ankieta, długopis Zadanie ankietera: stworzenie dogodnych warunków do wypełnienia ankiety, pomoc osobom niepełnosprawnym w czytaniu pytań

5 Hipotezy badawcze Rodzice/prawni opiekunowie uczniów Szkół specjalnych, i inni mieszkańcy miasta po zakończeniu edukacji swoich dzieci widzą potrzebę utworzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych w formie Środowiskowego Domu Samopomocy Rodzice/prawni opiekunowie i inni mieszkańcy miasta zainteresowani są różnorodnymi usługami wspomagającymi samodzielność, oraz formami terapii zajęciowej

6 Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów i mieszkańcy miasta widzą potrzebę utworzenia hostelu i mieszkań chronionych na terenie Jastrzębia-Zdroju

7 Analiza respondentów

8 Przedział wiekowy rodziców/prawnych opiekunów
4,8% 8,43% 15,6% 27,7% 42,2%

9 Pytanie nr 3 Rozpatrzono pod kątem szczegółowości udzielanych odpowiedzi z podziałem na rodzaje niepełnosprawności. Odpowiedź na tak zadane pytanie pozwala na ocenę typu miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy. Brak odpowiedzi świadczy o wypełnianiu ankiety przez osoby, które nie opiekują się dzieckiem lub inną osobą niepełnosprawną.

10 Rodzaj niepełnosprawności dziecka/podopiecznego

11 Wniosek: Potencjalni klienci Środowiskowego Domu Samopomocy to osoby z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawni ruchowo, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

12 Aktualny przedział wiekowy dzieci/podopiecznych
Sposób odpowiedzi związany z koniecznością podania roku urodzenia pozwoli na korzystanie z danych przez wiele lat.

13 Przedział wiekowy dzieci/podopiecznych
13,25% 20,48% 10.8% 55,42%

14 Wniosek: Dzieci urodzone w 1998 i później są potencjalnymi uczestnikami pobytu w dziennym ośrodku wsparcia

15 Stan rodziny: 6,0% 24,2% 69,8%

16 Aktywność zawodowa respondenta
Osoby samotnie wychowujące dzieci a praca zarobkowa 35% 65%

17 Aktywność zawodowa respondenta
Wszyscy respondenci: 3,6% 3,6% 41,6% 41,6% 55,4% 55,4%

18 Praca zmianowa 38% 48%

19 Wiedza na temat ŚDS Druga część ankiety dotyczy bezpośrednich potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój

20 Stan wiedzy na temat zadań ŚDS

21 Zainteresowani pobytem w ŚDS

22 Rodzaje terapii zajęciowej

23 Zainteresowania usługami w ŚDS

24 Potrzeba utworzenia hostelu

25 Potrzeba utworzenia mieszkań chronionych

26 Potrzeba utworzenia dziennego pobytu ŚDS po zakończeniu edukacji

27 Dotychczasowa działalność DNIR
Koreluje z zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy Zajęcia: rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, zapewnienie pełnego wyżywienia, opieka pielęgniarska, transportu przystosowanym do niepełnosprawności autobusem prowadzone są do tej pory w DNIR i mogą być kontynuowane w ŚDS. Poszerzenie oferty dla osób dorosłych

28 Warunki przekształcenia DNIR w ŚDS
Uzyskanie przez Prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój Panią Annę Hetman zgody Wojewody na utworzenie ŚDS Wygospodarowanie i dostosowanie pomieszczeń przy ulicy Szkolne 1 będącej siedzibą DNIR Uchwała Rady Miasta o przekształceniu DNIR w ŚDS Zmiana statutu


Pobierz ppt "Środowiskowy Dom Samopomocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google