Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Beata Klimala.  Omówienie potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi  Dotychczasowa działalność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Beata Klimala.  Omówienie potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi  Dotychczasowa działalność."— Zapis prezentacji:

1 mgr Beata Klimala

2  Omówienie potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi  Dotychczasowa działalność Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych  Możliwości dalszego działania jednostki organizacyjnej miasta jaką jest DNIR na rzecz osób niepełnosprawnych  Warunki przekształcenia DNIR w ŚDS

3 W celu zbadania potrzeb przeprowadzono anonimową ankietę, której celem było poznanie opinii mieszkańców miasta na temat celowości utworzenia ŚDS

4  Czas 13-17 maj 2015 roku  Miejsce siedziba DNIR, Park Zdrojowy, ZS nr 10 i 9, Podmiot leczniczy o profilu rehabilitacyjnym  Liczba respondentów: 83  Ankieta anonimowa  Warunki: stół, krzesło, ankieta, długopis  Zadanie ankietera: stworzenie dogodnych warunków do wypełnienia ankiety, pomoc osobom niepełnosprawnym w czytaniu pytań

5  Rodzice/prawni opiekunowie uczniów Szkół specjalnych, i inni mieszkańcy miasta po zakończeniu edukacji swoich dzieci widzą potrzebę utworzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych w formie Środowiskowego Domu Samopomocy  Rodzice/prawni opiekunowie i inni mieszkańcy miasta zainteresowani są różnorodnymi usługami wspomagającymi samodzielność, oraz formami terapii zajęciowej

6  Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów i mieszkańcy miasta widzą potrzebę utworzenia hostelu i mieszkań chronionych na terenie Jastrzębia-Zdroju

7

8 8,43% 27,7% 42,2% 15,6% 4,8%

9 Rozpatrzono pod kątem szczegółowości udzielanych odpowiedzi z podziałem na rodzaje niepełnosprawności. Odpowiedź na tak zadane pytanie pozwala na ocenę typu miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy. Brak odpowiedzi świadczy o wypełnianiu ankiety przez osoby, które nie opiekują się dzieckiem lub inną osobą niepełnosprawną.

10

11  Potencjalni klienci Środowiskowego Domu Samopomocy to osoby z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawni ruchowo, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

12  Sposób odpowiedzi związany z koniecznością podania roku urodzenia pozwoli na korzystanie z danych przez wiele lat.

13 20,48% 10.8% 55,42% 13,25%

14  Dzieci urodzone w 1998 i później są potencjalnymi uczestnikami pobytu w dziennym ośrodku wsparcia

15 69,8% 24,2% 6,0%

16  Osoby samotnie wychowujące dzieci a praca zarobkowa 65% 35%

17  Wszyscy respondenci: 55,4% 41,6% 3,6% 55,4% 41,6% 3,6%

18 48% 38%

19 Druga część ankiety dotyczy bezpośrednich potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój

20

21

22

23

24

25

26

27  Koreluje z zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy  Zajęcia: rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, zapewnienie pełnego wyżywienia, opieka pielęgniarska, transportu przystosowanym do niepełnosprawności autobusem prowadzone są do tej pory w DNIR i mogą być kontynuowane w ŚDS.  Poszerzenie oferty dla osób dorosłych

28  Uzyskanie przez Prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój Panią Annę Hetman zgody Wojewody na utworzenie ŚDS  Wygospodarowanie i dostosowanie pomieszczeń przy ulicy Szkolne 1 będącej siedzibą DNIR  Uchwała Rady Miasta o przekształceniu DNIR w ŚDS  Zmiana statutu


Pobierz ppt "Mgr Beata Klimala.  Omówienie potrzeb mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi  Dotychczasowa działalność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google