Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pt. "Przemóc Niemoc" W ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

2 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli po raz drugi samodzielnie realizował projekt systemowy pt. "Przemóc Niemoc" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Projektem objęto 11 osób z terenu gminy Turośl. Uczestnikami projektu były osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Wszyscy uczestnicy projektu korzystali z zajęć z zakresu: pomocy indywidualnej – doradcy zawodowego, pomocy grupowej - psychologa, kursów Opiekun osób starszych i Pomoc kucharza Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Osoby niepełnosprawne korzystały z rehabilitacji grupowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Projekt zapewnił uczestnikom ubezpieczenie, posiłek i catering na zajęciach oraz dowóz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Zapewnione zostały materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie finansowe, pomoc w postaci rzeczowej i pracy socjalnej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Zorganizowano wyjazd integracyjny do kina w Łomży w ramach działań o charakterze środowiskowym.. Realizator projektu dbał o miłą i przyjazną atmosferę podczas zajęć, z wykorzystaniem aktywnych form metodycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIĘKUJĘZAUWAGĘ


Pobierz ppt "PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google