Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej jest konieczność zapobiegania i minimalizowania zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej jest konieczność zapobiegania i minimalizowania zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej jest konieczność zapobiegania i minimalizowania zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz wyprowadzenie klientów pomocy społecznej z systemu opieki i wsparcia do życia w społeczeństwie i funkcjonowania na otwartym ryku pracy.

3 1)reintegrację zawodową i społeczną ; 2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego; 3) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym; 4) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury; 5) integrację działań lokalnej społeczności przy dokonywaniu wspólnych działań ; 6) opracowywanie i realizację projektów, programów pomocowych; 7) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu. 8) promowanie, organizowanie i koordynację wolontariatu.

4 Odbiorcami warsztatów są uczestnicy projektu systemowego Koszaliński Program Integracji Społecznej – START, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 W ramach warsztatów prowadzone są zajęcia z : - psychoedukacji- poprawa samopoczucia, samooceny, podniesienia wiary we własne możliwości, nabycie umiejętności interpersonalnych itp. - warsztatów aktywnego poszukiwania pracy-wykorzystanie internetu w poszukiwaniu pracy, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, kreowanie nowego wizerunku pracownika itp. - edukacji finansowej- rozwijanie umiejętności i kształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania pieniądzem we własnym gospodarstwie domowym, sposoby i możliwości oszczędzania, zasady racjonalnego pożyczania, tworzenie domowego planu finansowego itp. - prawnikiem – nabycie umiejętności poruszania się po literze prawa i różnych instytucjach w związku z załatwianiem spraw osobistych.

6 - psychologiczne - utrzymanie motywacji do udziału w projekcie i wsparcie w realizowanych przedsięwzięciach, - zawodowe – ustalenie przeciwwskazań do wykonywania czynności zawodowych, zainteresowań i zdolności, hierarchii wartości, cech osobowości, informacji o zawodzie i kształceniu, rekomendacji zawodu i miejsca pracy a przede wszystkim proponowanych form działania.

7 Odbiorcami projektu jest 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży pochodząca ze środowisk dotkniętych problemem alkoholizmu, bądź też zagrożonych alkoholizmem.

8 - prowadzone są zajęcia grupy wsparcia, - zrealizowano warsztaty psychoedukacyjne Komunikacja i integracja, - prowadzone jest indywidualne poradnictwo w zakresie informacji zawodowej, - propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, - realizowany jest kurs pierwszej pomocy medycznej z elementami edukacji prozdrowotnej, - realizowane jest szkolenie Jak zostać wolontariuszem.

9 W ramach realizowanego Programu prowadzone były dyżury prawnika, który świadczył swoje usługi nie tylko dla uczestników programu ale przede wszystkim dla mieszkańców Koszalina. Prawnik przeprowadził zajęcia tematyczne z zakresu działalności gospodarczej, ekonomi społecznej, spółdzielczości socjalnej, prawa pracy oraz przepisów bhp.

10 - zakup podstawowego wyposażenia i sprzętu komputerowego, - utworzenia swobodnego dostępu do komputera i internetu dla uczestników zajęć Klubu.

11 PPPW jest elementem wewnętrznej struktury KIS. Zadaniem PPPW jest: - promocja wolontariatu, - pozyskiwanie wolontariuszy, - tworzenie bazy danych wolontariuszy, - przygotowanie wolontariuszy do pracy i powierzenie im konkretnej pracy, - stałe monitorowanie, motywowanie i nagradzanie wolontariuszy, - współpraca z pracownikami Ośrodka oraz instytucjami i organizacjami zgłaszającymi zapotrzebowanie na usługi wolontarystyczne, - koordynacja działań wolontarystycznych w Ośrodku.

12

13

14

15

16

17

18 - realizacja Programu profilaktycznego dot. alkoholizmu, - realizacja warsztatów społeczno-zawodowych dla uczestników projektu systemowego Koszaliński Program Integracji Społecznej – START, - Program Aktywności Lokalnej dla ul. Przemysłowej w Koszalinie, - dalszy rozwój PPPW, - realizacja III edycji Lokalnego systemu powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych w Koszalinie RAZEM SKUTECZNI, RAZEM BEZPIECZNI.

19 Dziękuję za uwagę Sylwia Langner


Pobierz ppt "Celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej jest konieczność zapobiegania i minimalizowania zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google