Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Sylwia Talar Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Sylwia Talar Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych"— Zapis prezentacji:

1 Dr Sylwia Talar Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
RELACJE HANDLOWE UE Z USA W SEKTORZE USŁUG ICT (W ŚWIETLE NEGOCJACJI TTIP) Dr Sylwia Talar Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

2 Cel Ocena pozycji UE w wymianie handlowej usługami ICT z USA i określenie interesów UE w kształtowaniu warunków dla tej wymiany w ramach TTIP

3 Hipoteza Niska konkurencyjność UE przekłada się na niekorzystną pozycję w wymianie usług ICT z USA Określenie interesów UE w kształtowaniu warunków handlowych w sektorze ICT wymaga zastosowania ogólnogospodarczego a nie tylko handlowego podejścia

4 Specyfika sektora usług ICT i jego wpływ na gospodarkę
ułatwienie outsourcingu w sektorze przemysłu i usług oraz handlu usługami poprawa jakości i efektywności produkcji dotychczasowych produktów serwicyzacja towarów, oferty handlowej, łączenie produktu z usługami „product service system”

5 Problematyka analizy handlu usługami ICT
Zdefiniowanie sektora usług ICT MFW „Balance of Payments and International Investment Position Manual Sixth Edition (BPM6)” Kategoria: usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne (ICT) korzystanie z praw własności intelektualnej - reprodukcja i dystrybucja oprogramowania ogólnego użytku

6 Problematyka analizy handlu usługami ICT
2. Źródła i dostępność danych (zdegradowanych) - Bilanse płatnicze (BP) – usługi świadczone transgranicznie, zagraniczna konsumpcja, obecność osób fizycznych Foreign Affiliates Statistics (FATS) – obecność handlowa Brak w międzynarodowych bazach (WTO, UNCTAD) danych handlu bilateralnego usługami ICT

7 Saldo handlu usługami ICT dla UE i USA w latach 2006-2014 wg Eurostat (UE) i BEA (USA)

8 Obroty handlowe usługami ICT między UE i USA – dane BEA (USA)

9 Obroty handlowe USA usługami według sposobu świadczenia usług (BP i FATS) w latach (mln USD)

10 Wnioski dla polityki handlowej UE w sektorze ICT
Kluczowe znaczenie warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa międzynarodowe (bariery regulacyjne) Istotne znaczenie ochrony praw własności intelektualnej Relatywnie niewielkie znaczenie bezpośrednich instrumentów polityki handlowej

11 Chronić czy liberalizować rynek ICT?
Jeśli celem jest wzrost produkcji sektora usług ICT to: wspierać eksport – (bariera popytowa) wspierać eksport i import – (sytuacja zrównoważona) liberalizować dostęp do rynku zagranicznym filiom (sektor zagraniczny na krajowym rynku ICT)

12 Chronić czy liberalizować rynek ICT?
2. Jeśli celem jest wzrost wykorzystania usług ICT to: wspierać import – wpływ na ceny, dostępność, konkurencyjność oferty tworzyć wspólny rynek – wspólne standardy i regulacje

13


Pobierz ppt "Dr Sylwia Talar Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google