Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013

2 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY motto Innowacje są kluczem do zapewnienia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, kreowania miejsc pracy. Potencjał innowacyjny społeczeństw w coraz większym stopniu determinuje ich zdolność szybkiej adaptacji do rozwijającego się otoczenia, wyprzedzenia o przysłowiowy jeden krok konkurencji w oferowanych produktach i usługach spełniających ich wymagania i marzenia. 21 czerwca,

3 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Czy polska gospodarka jest innowacyjna ?? Ostatni ranking innowacyjności państw UE opublikowany przez Komisję Europejską – raczej pesymizm 21 czerwca,

4 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Nakłady na działalność B+R oraz % małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w innowacje pozostają w ścisłej korelacji z naszą pozycją w rankingu. 21 czerwca,

5 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Jedną z szans na zmianę tej niekorzystnej sytuacji Jedną z szans na zmianę tej niekorzystnej sytuacji jest wykorzystanie potencjału innowacyjnego jest wykorzystanie potencjału innowacyjnego polskiej nauki polskiej nauki Bariery w tym procesie występują zarówno po Bariery w tym procesie występują zarówno po stronie przedsiębiorców jak i samej nauki stronie przedsiębiorców jak i samej nauki 21 czerwca,

6 Badania podstawowe Innowacja Rynek Przepływ wiedzy – w procesie innowacji 21 czerwca,

7

8 CRL 4 many customers would buy CRL 3 at least one customer would buy CRL 2 need within 1-5 yrs CRL 1 future > 5 yrs need TRL 1-3 basic observations & concepts TRL 4-5 R&D phase, laboratory development TRL 6-7 pilot or type test validation TRL st commercial project in operation Technology Readiness Level Customer Readiness Level FP 7 KICs Market Technology Science KETs EERA Fundusze Europejskie 21 czerwca,

9 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Bariery transferu – przedsiębiorcy Bariery transferu – przedsiębiorcy  niedorozwój i słabość sektora innowacyjnych MŚP  ograniczona możliwość podejmowania przez MŚP ryzyka inwestycji w innowacje wobec braku zasobów pozwalających uniknąć klęski w razie niepowodzenia  duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie posiadają niezbędne zasoby, jednak dla zarządów inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia oznacza ryzyko niezadowolenia ze strony akcjonariuszy  przedsiębiorstwa o zagranicznych korzeniach, w przypadku konieczności transferu, preferują wykorzystanie własnych zasobów intelektualnych 21 czerwca,

10 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Bariery transferu – nauka (1/2) Bariery transferu – nauka (1/2)  niedojrzałość komercyjna wyników prac badawczych  trudny dostęp do finansowania kosztów doprowadzenia wyników badań do fazy powalającej na podjęcie przez potencjalnego odbiorcę innowacji decyzji o transferze  potencjał tworzenia innowacji, dostępna infrastruktura badawcza, finansowanie badań  transfer jest tylko jednym z wielu kryteriów oceny pracownika naukowego o stosunkowo ograniczonym znaczeniu 21 czerwca,

11 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Bariery transferu – nauka (2/2) Bariery transferu – nauka (2/2)  brak doświadczenia i umiejętności menedżerskich naukowców, również zamiaru przejścia od nauki do biznesu, przy braku na rynku osób którym z można powierzyć budowę i prowadzenie takich spółek  brak kultury i tradycji innowacyjnej przedsiębiorczości  częsty brak infrastruktury pozwalającej na lokowanie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych 21 czerwca,

12 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Konieczne działania wspierające – środowisko naukowe Konieczne działania wspierające – środowisko naukowe  zrozumienie trendów i potrzeb gospodarki, ich uwzględnianie w prowadzonej działalności badawczej  zwiększenie znaczenia transferu innowacji w ocenie pracownika naukowego  eliminacja wewnętrznych barier transferu  szeroka informacja i aktywna promocja osiągnięć i oferty dla gospodarki 21 czerwca,

13 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Konieczne działania wspierające - administracja państwowa i regionalna Konieczne działania wspierające - administracja państwowa i regionalna  wsparcie MŚP w dostępie do innowacji  rozwijanie mechanizmów obniżających barierę ryzyka inwestowania dla instytucji kapitałowych (typu programu BRIdge VC NCBR, Horizon 2020)  intensywne wspieranie badań o dużym potencjale komercyjnym  wspieranie działań na etapie tzw. wczesnej komercjalizacji, mającej na celu doprowadzenie wyników badań do etapu dojrzałości komercyjnej  intensywne i bardziej elastyczne wsparcie ochrony własności intelektualnej 21 czerwca,

14 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Sektor MŚP jest potencjalnie jednym z odbiorców innowacji, do kluczowym działaniem winno być intensywne wsparcie procesów tworzenia nowych innowacyjnych firm w tym typu spin-off oraz wspieranie wspólnych działań naukowców i przedsiębiorców mających na celu tworzenie takich firm. 21 czerwca,

15 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Przedsiębiorczość akademicka w realiach Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 21 czerwca,

16 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Organizacja Organizacja  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Sp. z o.o.  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH  Działania w obszarze budowy przedsiębiorczości w ramach KIC InnoEnergy InnoEnergy 21 czerwca,

17 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  spółka celowa, ze 100% udziałem AGH, utworzona w roku 2011 z misją wspierania i organizacji procesu budowy spółek innowacyjnych przez pracowników AGH oraz inwestowania w imieniu AGH w te spółki  obecnie portfel inwestycji składa się z siedmiu spółek, w każdej z nich AGH jest udziałowcem mniejszościowym  udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, prawa do własności intelektualnej spółki uzyskały poprzez nabycie od niezbędnych AGH licencji 21 czerwca,

18 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH  pozawydziałowa jednostka organizacyjna AGH utworzona w roku 2007 z misją wspierania budowy przedsiębiorczości przez przez studentów i absolwentów AGH  udziela wsparcia w postaci adresu siedziby spółek, doradztwa organizacyjnego, prawnego, księgowego  obecnie w portfelu inkubatora znajdują się 74 przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanym profilu działalności 21 czerwca,

19 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Działania w obszarze budowy przedsiębiorczości w ramach KIC InnoEnergy Działania w obszarze budowy przedsiębiorczości w ramach KIC InnoEnergy  działania prowadzone są w poprzez polski węzeł KIC InnoEnergy – spółkę CC Poland Plus Sp. z o.o. której AGH jest udziałowcem  spółka została utworzona na przełomie lat 2011/2012  spółka organizuje i finansuje działania zmierzające do budowy innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze energii zrównoważonej  obecnie w portfelu znajduje się spółka JES Energia Sp. z o.o z udziałem pracowników AGH oraz INNOAGH, kolejne 6 takich spółek jest na różnych etapach budowy 21 czerwca,

20 Planowane działania Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej 21 czerwca, Systematyczna analiza uwarunkowań (strukturalne, prawne, mentalne, finansowe) rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 2.Analiza możliwości i skuteczności instrumentów wspierających przedsiębiorczość akademicką 3.Opracowanie modeli wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i możliwości ich wdrożenia 4.Działania promujące zmiany legislacyjne i instrumenty finansowe w obszarze nauki, biznesu – również na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym 5.Monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

21 21 Dziękuję za uwagę !! 21 czerwca,


Pobierz ppt "PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google