Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013

2 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY motto Innowacje są kluczem do zapewnienia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, kreowania miejsc pracy. Potencjał innowacyjny społeczeństw w coraz większym stopniu determinuje ich zdolność szybkiej adaptacji do rozwijającego się otoczenia, wyprzedzenia o przysłowiowy jeden krok konkurencji w oferowanych produktach i usługach spełniających ich wymagania i marzenia. 21 czerwca, 2013 2

3 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Czy polska gospodarka jest innowacyjna ?? Ostatni ranking innowacyjności państw UE opublikowany przez Komisję Europejską – raczej pesymizm 21 czerwca, 2013 3

4 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Nakłady na działalność B+R oraz % małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w innowacje pozostają w ścisłej korelacji z naszą pozycją w rankingu. 21 czerwca, 2013 4

5 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Jedną z szans na zmianę tej niekorzystnej sytuacji Jedną z szans na zmianę tej niekorzystnej sytuacji jest wykorzystanie potencjału innowacyjnego jest wykorzystanie potencjału innowacyjnego polskiej nauki polskiej nauki Bariery w tym procesie występują zarówno po Bariery w tym procesie występują zarówno po stronie przedsiębiorców jak i samej nauki stronie przedsiębiorców jak i samej nauki 21 czerwca, 2013 5

6 Badania podstawowe Innowacja Rynek Przepływ wiedzy – w procesie innowacji 21 czerwca, 2013 6

7

8 CRL 4 many customers would buy CRL 3 at least one customer would buy CRL 2 need within 1-5 yrs CRL 1 future > 5 yrs need TRL 1-3 basic observations & concepts TRL 4-5 R&D phase, laboratory development TRL 6-7 pilot or type test validation TRL 8-9 1 st commercial project in operation Technology Readiness Level Customer Readiness Level FP 7 KICs Market Technology Science KETs EERA Fundusze Europejskie 21 czerwca, 2013 8

9 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Bariery transferu – przedsiębiorcy Bariery transferu – przedsiębiorcy  niedorozwój i słabość sektora innowacyjnych MŚP  ograniczona możliwość podejmowania przez MŚP ryzyka inwestycji w innowacje wobec braku zasobów pozwalających uniknąć klęski w razie niepowodzenia  duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie posiadają niezbędne zasoby, jednak dla zarządów inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia oznacza ryzyko niezadowolenia ze strony akcjonariuszy  przedsiębiorstwa o zagranicznych korzeniach, w przypadku konieczności transferu, preferują wykorzystanie własnych zasobów intelektualnych 21 czerwca, 2013 9

10 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Bariery transferu – nauka (1/2) Bariery transferu – nauka (1/2)  niedojrzałość komercyjna wyników prac badawczych  trudny dostęp do finansowania kosztów doprowadzenia wyników badań do fazy powalającej na podjęcie przez potencjalnego odbiorcę innowacji decyzji o transferze  potencjał tworzenia innowacji, dostępna infrastruktura badawcza, finansowanie badań  transfer jest tylko jednym z wielu kryteriów oceny pracownika naukowego o stosunkowo ograniczonym znaczeniu 21 czerwca, 2013 10

11 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Bariery transferu – nauka (2/2) Bariery transferu – nauka (2/2)  brak doświadczenia i umiejętności menedżerskich naukowców, również zamiaru przejścia od nauki do biznesu, przy braku na rynku osób którym z można powierzyć budowę i prowadzenie takich spółek  brak kultury i tradycji innowacyjnej przedsiębiorczości  częsty brak infrastruktury pozwalającej na lokowanie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych 21 czerwca, 2013 11

12 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Konieczne działania wspierające – środowisko naukowe Konieczne działania wspierające – środowisko naukowe  zrozumienie trendów i potrzeb gospodarki, ich uwzględnianie w prowadzonej działalności badawczej  zwiększenie znaczenia transferu innowacji w ocenie pracownika naukowego  eliminacja wewnętrznych barier transferu  szeroka informacja i aktywna promocja osiągnięć i oferty dla gospodarki 21 czerwca, 2013 12

13 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Konieczne działania wspierające - administracja państwowa i regionalna Konieczne działania wspierające - administracja państwowa i regionalna  wsparcie MŚP w dostępie do innowacji  rozwijanie mechanizmów obniżających barierę ryzyka inwestowania dla instytucji kapitałowych (typu programu BRIdge VC NCBR, Horizon 2020)  intensywne wspieranie badań o dużym potencjale komercyjnym  wspieranie działań na etapie tzw. wczesnej komercjalizacji, mającej na celu doprowadzenie wyników badań do etapu dojrzałości komercyjnej  intensywne i bardziej elastyczne wsparcie ochrony własności intelektualnej 21 czerwca, 2013 13

14 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Sektor MŚP jest potencjalnie jednym z odbiorców innowacji, do kluczowym działaniem winno być intensywne wsparcie procesów tworzenia nowych innowacyjnych firm w tym typu spin-off oraz wspieranie wspólnych działań naukowców i przedsiębiorców mających na celu tworzenie takich firm. 21 czerwca, 2013 14

15 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Przedsiębiorczość akademicka w realiach Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 21 czerwca, 2013 15

16 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Organizacja Organizacja  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Sp. z o.o.  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH  Działania w obszarze budowy przedsiębiorczości w ramach KIC InnoEnergy InnoEnergy 21 czerwca, 2013 16

17 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  spółka celowa, ze 100% udziałem AGH, utworzona w roku 2011 z misją wspierania i organizacji procesu budowy spółek innowacyjnych przez pracowników AGH oraz inwestowania w imieniu AGH w te spółki  obecnie portfel inwestycji składa się z siedmiu spółek, w każdej z nich AGH jest udziałowcem mniejszościowym  udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, prawa do własności intelektualnej spółki uzyskały poprzez nabycie od niezbędnych AGH licencji 21 czerwca, 2013 17

18 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH  pozawydziałowa jednostka organizacyjna AGH utworzona w roku 2007 z misją wspierania budowy przedsiębiorczości przez przez studentów i absolwentów AGH  udziela wsparcia w postaci adresu siedziby spółek, doradztwa organizacyjnego, prawnego, księgowego  obecnie w portfelu inkubatora znajdują się 74 przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanym profilu działalności 21 czerwca, 2013 18

19 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Działania w obszarze budowy przedsiębiorczości w ramach KIC InnoEnergy Działania w obszarze budowy przedsiębiorczości w ramach KIC InnoEnergy  działania prowadzone są w poprzez polski węzeł KIC InnoEnergy – spółkę CC Poland Plus Sp. z o.o. której AGH jest udziałowcem  spółka została utworzona na przełomie lat 2011/2012  spółka organizuje i finansuje działania zmierzające do budowy innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze energii zrównoważonej  obecnie w portfelu znajduje się spółka JES Energia Sp. z o.o z udziałem pracowników AGH oraz INNOAGH, kolejne 6 takich spółek jest na różnych etapach budowy 21 czerwca, 2013 19

20 Planowane działania Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej 21 czerwca, 2013 20 1.Systematyczna analiza uwarunkowań (strukturalne, prawne, mentalne, finansowe) rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 2.Analiza możliwości i skuteczności instrumentów wspierających przedsiębiorczość akademicką 3.Opracowanie modeli wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i możliwości ich wdrożenia 4.Działania promujące zmiany legislacyjne i instrumenty finansowe w obszarze nauki, biznesu – również na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym 5.Monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

21 21 Dziękuję za uwagę !! tsz@agh.edu.pl 21 czerwca, 2013 21


Pobierz ppt "PRZEDSIEBIORCZOŚĆ AKADEMICKA SZANSE I BARIERY Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Warszawa, 21 czerwca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google