Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja PKN - ZEL SYTUACJA BIEŻĄCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja PKN - ZEL SYTUACJA BIEŻĄCA."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja PKN - ZEL SYTUACJA BIEŻĄCA

2 NORMA = STANDARD Standard - wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np wytwarzanego przedmiotu (np standardem jest, że każdy współcześnie wytwarzany telewizor wyświetla kolory) czy ludzkiego zachowania (norma kulturowa). W technice standard to zestaw parametrów, zwykle posiadający nazwę (np PAL w telewizji), który zapewnia odpowiedni poziom jakości, bezpieczeństwa, wygody lub zgodności z innymi wytworami techniki.

3 Norma jest JEDNĄ z dróg osiągnięcia zgodności z Dyrektywą a nie JEDYNĄ
Podstawowe prawdy Norma jest JEDNĄ z dróg osiągnięcia zgodności z Dyrektywą a nie JEDYNĄ Normy są do dobrowolnego stosowania – Normy nie są obowiązkowe (nawet te sharmonizowane) Norma Uznana = Norma przetłumaczona Podstawowym zadaniem KT jest opiniowanie projektów Norm a nie ich tłumaczenie Prawdziwym zyskiem dla członka KT-przedsiębiorstwa jest Norma,

4 ZMIANY W PKN Rodzaje zmian
Zmiana zasad finansowania działalności normalizacyjnej Zmiana organizacji i trybu pracy w komitetach Technicznych – weryfikacja składów KT

5 Korzyści ze zmian Zwiększenie świadomości przedsiębiorstw biorących udział w pracach normalizacyjnych, Podniesienie jakości opracowywanych projektów, Poprawienie tempa prac i terminowości, Doskonalenie, upraszczanie i ułatwianie działalności KT.

6 WERYFIKACJA KT Była prowadzona od początku 2009 r. Na podstawie zarządzeń Prezesa PKN: Zarządzenia Prezesa PKN Nr 18 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków komitetów technicznych oraz osób funkcyjnych w komitetach technicznych PKN, Zarządzenia Prezesa PKN nr 19 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu postępowania przy weryfikacji składu KT oraz Zarządzenia Prezesa PKN nr 44 z dnia 29 września 2009 r. zmieniającego Zarządzenie Prezesa PKN nr 19 z dnia 8 kwietnia 2009.

7 Główne kryteria/cechy KT
KT składa się z co najmniej 5 członków (członek = podmiot gospodarczy) 1 członek – 1 reprezentant (max 3) – 1 głos Sekretarz KT bez prawa głosu

8 Finansowanie prac normalizacyjnych
Zarządzenie Nr 8 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej Zarządzenie Nr 13 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Prezesa PKN Nr 8 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej Zarządzenie Nr 16 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Prezesa PKN Nr 8 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej Zarządzenie Nr 17 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Prezesa PKN Nr 8 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej

9 Główne zasady zawierania umów
PKN zawiera umowy na opracowanie prac normalizacyjnych z podmiotami gospodarczymi Zostaje podpisana tylko jedna umowa na opracowanie TN Rozliczenie umowy następuje po zatwierdzeniu Normy Umowy na prace inne niż opracowanie norm mogą być zawierane z osobami fizycznymi Koszty prowadzenia sekretariatu KT/TC ponosi Instytucja prowadząca sekretariat.

10 Finansowanie Prac Normalizacyjnych
UMOWY O PRACE NA ZAMÓWIENIE Rodzaj Umowy Koszty Zamawiającego Umowa o prace na zamówienie bez dostarczenia projektu Umowa o prace na zamówienie z dostarczeniem projektu koszty bezpośrednie (kalkulacja) koszty pośrednie (PKN) VAT

11 Finansowanie Prac Normalizacyjnych
UMOWY Z BEZPOŚREDNIMI WYKONAWCAMI Rodzaj Umowy Koszty PKN Umowa zawarta w celu realizacji zobowiązań rządowych Umowa zawarta w celu realizacji umowy o prace na zamówienie Koszt opracowania brutto równy kosztowi bezpośredniemu (kalkulacja)

12 Stan po weryfikacji Żaden KT nie został zlikwidowany
W ostatnim momencie do KT 54 zgłosiła się wystarczająca ilość członków Żaden KT nie został zlikwidowany Jest 41 komitetów w ZEL Komitety przeznaczone do połączenia: Zamiar odwołania KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu i włączenia tematyki tego komitetu do KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych. Zamiar odwołania KT 292 ds. Przyrządów Półprzewodnikowych i włączenia tematyki tego komitetu do KT 60 ds. Energoelektroniki Zamiar odwołania KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych i włączenia tematyki tego komitetu do KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych Zamiar odwołania KT 57 ds. Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym i włączenia tematyki tego komitetu do KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących Do KT 292 zgłosił się tylko 1 podmiot Do KT 294 zgłosiły się 4 podmioty Do KT 57 zgłosiły się 2 podmioty

13 Informacja o Komitetach Technicznych
55, 77, 62

14 KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Zakres tematyczny: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w zakresie napięć do 1000 V prądu przemiennego o częstotliwościach 50, 60 i 400 Hz i do 1500 V prądu stałego oraz sposoby ochrony odgromowej obiektów budowlanych w zakresie ochrony podstawowej, obostrzonej i w wykonaniu specjalnym.

15 Konsultant KT: mgr inż. Andrzej Dusza tel.: 022 5567 472
KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski Politechnika Warszawska - Warszawa Sekretarz: mgr inż. Mariola Sieradzka-Zagrajek Schneider Electric Polska Sp. z o. o. – Warszawa Konsultant KT: mgr inż. Andrzej Dusza   tel.: Umiejscowienie sekretariatu:Schneider Electric Polska Sp. z o. o   Warszawa  Ul. Iłżecka 24 

16 Komitet Techniczny nr 77 ds
Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej Zakres tematyczny: rozdzielnice i sterownice o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1000 V prądu przemiennego przy częstotliwości poniżej 1000 Hz oraz 1500 V prądu stałego, które przeznaczone są do instalowania w układach sieciowych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem i przetwarzaniem energii elektrycznej oraz do sterowania odbiornikami energii elektrycznej.

17 Sekretarz: Wygasa umowa - wybory
Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej Z-ca Przewodniczącego: mgr inż. Janusz Domański Instytut Elektrotechniki Sekretarz: Wygasa umowa - wybory Konsultant KT: mgr inż. Janusz Szymczuk   tel.: Umiejscowienie sekretariatu: Wygasa umowa - wybory

18 KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Zakres tematyczny: Wtyczki, gniazda wtyczkowe i łączniki; światowy system wtyczek i gniazd wtyczkowych; wyłączniki i podobny sprzęt do użytku domowego; sprzęt połączeniowy; wtyki i nasadki; wtyczki i gniazda wtyczkowe przemysłowe; łączniki do sprzętu elektrycznego.

19 KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Przewodniczący: mgr inż. Janusz Domański Instytut Elektrotechniki – Warszawa Sekretarz: mgr inż. Alicja Dybisz Legrand Polska Sp. z o. o. - Ząbkowice Śląskie Konsultant KT: inż. Barbara Rybicka    tel.: Umiejscowienie sekretariatu: Legrand Polska Sp. z o. o   Ząbkowice Śląskie  Ul. Waryńskiego 20 


Pobierz ppt "Prezentacja PKN - ZEL SYTUACJA BIEŻĄCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google