Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Kinga Kulesza Dębe, 18 marca 2008 r. Kinga Majewska

2 Założenia dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego Rozszerzona odpowiedzialność producenta; Projektowanie urządzeń w sposób umożliwiający ich naprawę, ponowne użycie, demontaż oraz odzysk; Ustalenie specjalnych sposobów przetwarzania zużytego sprzętu; Przekazywanie klientom informacji o sposobie gospodarowania odpadami; Osiągnięcie poziomu zbierania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych rzędu przynajmniej kg/mieszkańca/rok.

3 Data wejścia w życie: 21 października 2006 r. Czego dotyczy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Data wejścia w życie: 21 października 2006 r. Czego dotyczy: urządzeń, których prawidłowe działanie zależy od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowanych do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym V dla prądu przemiennego lub 1500 V dla prądu stałego.

4 Określono obowiązki dla: Wprowadzających sprzęt; Użytkowników sprzętu;
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Określono obowiązki dla: Wprowadzających sprzęt; Użytkowników sprzętu; Zbierających zużyty sprzęt; Prowadzących zakład przetwarzania; Prowadzących recykling lub inne niż recykling procesy odzysku; Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5 GIOŚ użytkownik wprowadzający sprzęt zbierający zakład przetwarzania
Wpis do rejestru GIOŚ wprowadzający sprzęt użytkownik zbierający zakład przetwarzania recykler Zużyty sprzęt Środki finansowe

6 Definicje – zbierający zużyty sprzęt
prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzący punkt serwisowy, sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy.

7 Użytkownik sprzętu Zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

8 Sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych
Użytkownik sprzętu Sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych np. telefony komórkowe, czajniki, radia, komputery itp.; oddawany zbierającemu zużyty sprzęt bądź do sklepu (1:1). Sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych - np. wielkogabarytowe drukarki, faksy, niszczarki itp.; - oddawany zbierającemu zużyty sprzęt (umowa). 8

9 Użytkownik sprzętu – sprzęt przeznaczony dla gospodarstw
domowych Przy zakupie można przekazać do sprzedawcy zużyty sprzęt, tego samego rodzaju (czyli np. lodówka za lodówkę) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Informacje o istniejących punktach zbierania dostępne na stronie internetowej urzędu gminy.

10 Zbierający zużyty sprzęt - obowiązki
Selektywne zbieranie zużytego sprzętu oraz nieodpłatne przyjmowanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (sklepy w relacji 1:1). Przekazanie zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania, wpisanego do rejestru GIOŚ. Posiadanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów lub też zgłoszenie swojej jednostki do rejestru prowadzonego przez starostę.

11 Kary grzywny – użytkownik sprzętu
Nie oddaje zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt lub umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami;

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google