Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M I N I S T E R S T W O NAUKI I INFORMATYZACJI Przebieg realizacji zasad i trybu doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie ZDROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M I N I S T E R S T W O NAUKI I INFORMATYZACJI Przebieg realizacji zasad i trybu doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie ZDROWIE."— Zapis prezentacji:

1 M I N I S T E R S T W O NAUKI I INFORMATYZACJI Przebieg realizacji zasad i trybu doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie ZDROWIE I ŻYCIE IWONA NOWICKA – Departament Strategii i Rozwoju Nauki

2 Uchwały Komitetu Sterującego z dnia 17 marca 2004 r: uchwała nr 1/04 w sprawie ustalenia metodologii przeprowadzenia pilotażowego projektu Foresight :uchwała nr 1/04 w sprawie ustalenia metodologii przeprowadzenia pilotażowego projektu Foresight : -kluczowe technologie, -panelowa dyskusja ekspertów, -metoda budowania scenariuszy zawartych w raportach,

3 uchwała nr 2/04 w sprawie ustalenia zasad i trybu doboru ekspertów pilotażowego projektu Foresight,uchwała nr 2/04 w sprawie ustalenia zasad i trybu doboru ekspertów pilotażowego projektu Foresight, uchwała nr 3/04 w sprawie wyboru wąskiej grupy ekspertów do pracy przy realizacji pilotażowego projektu Foresight :uchwała nr 3/04 w sprawie wyboru wąskiej grupy ekspertów do pracy przy realizacji pilotażowego projektu Foresight : - Prof. January Weiner - Prof. January Weiner - Prof. Alfred Zejc - Prof. Jan Gawęcki - Prof. Jan Gawęcki - Prof. Henryk Górecki - Prof. Henryk Górecki

4 Realizacja uchwały nr 2/04: 1.Wysłanie listów do instytucji i organizacji wytypowanych do zgłaszania kandydatów na eksperta i nadesłanie 141 ankiet w tym: 110 z kategorii nauka (powyżej 35 lat), 5 z kategorii nauka (poniżej 35 lat), 11 z kategorii administracja publiczna, 11 z kategorii organizacje pozarządowe, 4 z kategorii gospodarka.

5 WNIOSKI! liczba zgłoszonych kandydatów była mniejsza niż się spodziewano, bardzo mała liczba osób poniżej 35 lat, brak przedstawicieli mediów; niewielu przedstawicieli gospodarki, administracji i organizacji pozarządowych, brak przedstawicieli wielu ważnych dyscyplin naukowych związanych z polem badawczym Zdrowie i Życie

6 2. Pierwsze posiedzenie wąskiej grupy ekspertów w dniu 27 kwietnia 2004 r. a) wstępna selekcja merytoryczna - zakwalifikowano 87 spełniających kryteria kandydatów na ekspertów w tym: -74 z kategorii nauka (w tym 4 poniżej 35 lat), -6 z kategorii organizacje pozarządowe (w tym 1 poniżej 35 lat), -5 z kategorii administracja publiczna, -2 z kategorii gospodarka

7 b) postanowiono uzupełnić listę o brakujące kategorie kandydatów na ekspertów (młodych ludzi nauki, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, mediów) oraz dziedziny nauki i technologii: technologie wytwarzania leków, materiały budowlane bezpieczne dla zdrowia, zagrożenia radiologiczne, chemikalia związane ze zdrowiem, nowoczesne nauki biomedyczne, biologia środowiskowa (ekologia), bezpieczne dla zdrowia środki ochrony roślin, mikrobiologia, rybactwo, agronomia, żywienie człowieka, agrobiotechnologia, medycyna weterynaryjna, leśnictwo.

8 3. Wysłanie listów do wszystkich spełniających kryteria kandydatów na eksperta (lista 87 osób) z prośbą o zgłoszenie 3-5 kolejnych kandydatów. 4. Wysłanie listów do instytucji i organizacji (113 szt.) z prośbą o uzupełnienie listy i wytypowanie po 3 kandydatów z brakujących kategorii oraz dziedzin nauki i technologii.

9 5. Nadesłanie drogą internetową 233 ankiet w tym: 205 z kategorii nauka (w tym 18 poniżej 35 lat), 8 z kategorii inne organizacje, 7 z kategorii administracja publiczna, 7 z kategorii organizacje pozarządowe, 6 z kategorii gospodarka, Uwaga! Brak zgłoszeń przedstawicieli z mediów

10 6. Kolejne posiedzenie wąskiej grupy ekspertów w dniach 21-22 czerwca 2004 r. a)powtórna selekcja merytoryczna – dobór kolejnych 108 kandydatów spełniających kryteria w tym: -95 z kategorii nauka (w tym 13 poniżej 35 lat), -4 z kategorii gospodarka, -3 z kategorii administracja publiczna, -3 z kategorii organizacje pozarządowe, -3 z kategorii inne organizacje,

11 Uwagi! dodatkowo przy selekcji kandydatów zastosowano kryterium kwalifikacji zgodne z tematyką wstępnie wytyczonych szczegółowych pól badawczych w dziedzinie Zdrowie i Życie: -chemikalia i farmaceutyki, -bezpieczeństwo żywności, -technologie w medycynie. łącznie w obu selekcjach merytorycznych wybrano 195 kandydatów na ekspertów.

12 b) selekcja statystyczna – wybór metodą losowania 150 ekspertów bezpośredniego udziału w tym: -60 osób z pola Chemikalia i farmaceutyki, -50 osób z pola Bezpieczeństwo żywności, -40 osób z pola Technologie w medycynie. Uwaga! Kandydatów w wieku poniżej 35 lat i przedstawicieli grup innych niż nauka zakwalifikowano do odpowiednich grup ekspertów bez losowania.

13 c) selekcja końcowa statystyczna – wybór metodą losowania ekspertów do głównego panelu tematycznego Zdrowie i Życie: -wylosowano 17 osób (w tym 12 z kategorii nauka oraz po jednej z pozostałych kategorii), -pozostawiono 2 miejsca w celu uzupełnienia listy ekspertami wiodącymi znającymi zasady projektu foresight oraz 1 miejsce dla przedstawiciela mediów.

14 7. Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Pilotażowego Projektu Foresight w dniu 14 lipca 2004 r.: uchwała nr 4/04 w sprawie powołania składu panelu głównego Zdrowie i Życie: -uzupełnienie listy 17 ekspertów 2 ekspertami z dawnej Grupy Inicjatywnej ds. Foresight: prof. Andrzej Matczewski, prof. Andrzej Jasiński,

15 uchwała nr 5/04 zmieniająca uchwałę nr 2/04 w sprawie ustalenia zasad i trybu doboru ekspertów pilotażowego projektu Foresight: - w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu Sterującego może powołać dodatkowych ekspertów w celu prawidłowej realizacji pilotażowego projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie.


Pobierz ppt "M I N I S T E R S T W O NAUKI I INFORMATYZACJI Przebieg realizacji zasad i trybu doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie ZDROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google