Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADY PRACOWNIKÓW Katarzyna Dulewicz Tomasz Sancewicz 21 marca 2007 roku CMS Cameron McKenna Warsaw Financial Center ul. Emilii Plater 53 00-113 Warsaw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADY PRACOWNIKÓW Katarzyna Dulewicz Tomasz Sancewicz 21 marca 2007 roku CMS Cameron McKenna Warsaw Financial Center ul. Emilii Plater 53 00-113 Warsaw."— Zapis prezentacji:

1 RADY PRACOWNIKÓW Katarzyna Dulewicz Tomasz Sancewicz 21 marca 2007 roku CMS Cameron McKenna Warsaw Financial Center ul. Emilii Plater 53 00-113 Warsaw tel: +48 22 520 55 55 fax: +48 22 520 55 56

2 2 I. ZAKRES ZASTOSOWANIA USTAWY I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników (od 2008 roku – 50) Obowiązek informowania o przekroczeniu 100 pracowników Obowiązek poinformowania do 25 września 2006 roku Jak liczyć ilość pracowników

3 3 II. WYBORY DO RAD Wybór przez pracowników –spośród kandydatów zgłoszonych przez związki (gdy brak porozumienia) –na wniosek 10% pracowników Wybór przez związki zawodowe Brak zasady równości (uprzywilejowanie związków)

4 4 II. WYBORY DO RAD Tryb wyborów przez pracowników –pracodawca ogłasza dzień wyborów (30 dni przed) -21 dni na zgłaszanie kandydatów pracowników -przygotowanie regulaminu komisji wyborczej -wyłonienie przedstawicieli do ustalenia regulaminu komisji wyborczej -konsultacje regulaminu komisji wyborczej (30 dni) -wybory (tajne, bezpośrednie) -quorum 50%, następne wybory bez quorum

5 5 III. UPRAWNIENIA RADY Prawo do informacji i wydania opinii Prawo do konsultacji Prawo do korzystania z pomocy ekspertów Prawo do ochrony stosunku pracy Prawo do zwolnienia ze świadczenia pracy

6 6 IV. OBOWIĄZEK INFORMACJI (DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJA EKONOMICZNA PRACODAWCY) Zmniejszenie lub rozszerzenie działalności pracodawcy Zagrożenia dla sytuacji ekonomicznej pracodawcy Znaczące zmiany w organach spółki Znaczące kontrakty handlowe Zysk lub strata (przekazywanie sprawozdań finansowych)

7 7 V. OBOWIĄZEK KONSULTACJI (STAN, STRUKTURA I PRZEWIDYWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA) Zwiększenie lub zmniejszenie stanu zatrudnienia Zwolnienia grupowe Zbycie przedsiębiorstwa lub jego części Likwidacja działu Utworzenie nowego działu i zmiany organizacyjne

8 8 VI. OBOWIĄZEK KONSULTACJI (DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA) Zmiany systemu czasu pracy (np. na zadaniowy) Zmiany rodzaju podpisywanych umów (np. zatrudnianie przez agencje pracy tymczasowej) Outsourcing usług

9 9 VII. POROZUMIENIA Z PRZEDSTAWICIELAMI PRACOWNIKÓW Porozumienie z radą pracowników Porozumienia alternatywne z przedstawicielami pracowników

10 10 VIII. POROZUMIENIE Z RADĄ PRACOWNIKÓW Obowiązek czy uprawnienie Postanowienia obowiązkowe i fakultatywne Warunki informowania i konsultowania co najmniej równe określonym w ustawie Interes pracodawcy i pracowników

11 11 IX. OBOWIĄZKOWE ELEMENTY POROZUMIENIA Zasady i tryb przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji –zakres przekazywanych informacji –forma przekazywania informacji –terminy i częstotliwość przekazywania informacji –harmonogram procedury informacyjnej oraz konsultacji Tryb rozstrzygania kwestii spornych

12 12 X. OBOWIĄZKOWE ELEMENTY POROZUMIENIA C.D.· Zasady ponoszenia kosztów związanych z działalnością rady pracowników –związki zawodowe lub pracodawca –limity kosztów –zasady doboru ekspertów

13 13 XI. POSTANOWIENIA FAKULTATYWNE Liczba członków rady pracowników Zasady pokrywania kosztów związanych z pomocą osób posiadających specjalistyczną wiedzę Zasady zwalniania od pracy członków rady pracowników

14 14 XII. POROZUMIENIA ALTERNATYWNE Możliwość zawarcia jedynie do 24 maja 2006 roku Zasady informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe warunkom określonym w ustawie Nakaz odpowiedniego stosowania niektórych przepisów ustawy Zgłoszenie Podważenie porozumienia

15 15 Dziękujemy!


Pobierz ppt "RADY PRACOWNIKÓW Katarzyna Dulewicz Tomasz Sancewicz 21 marca 2007 roku CMS Cameron McKenna Warsaw Financial Center ul. Emilii Plater 53 00-113 Warsaw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google