Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA
„Proaktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce” Warszawa, 15 października 2007 r. Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA z perspektywy banku centralnego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP

2 Strategia zaangażowania NBP w SEPA - wsparcie
Popieranie projektu SEPA Współpraca z Eurosystemem Promocja obrotu bezgotówkowego i migracji na elektroniczne instrumenty płatnicze SEPA

3 Strategia zaangażowania NBP w SEPA - działania
Udział przedstawicieli NBP w pracach SFP i Grup Roboczych w charakterze obserwatora. Opiniowanie dokumentów Grup Roboczych i SFP. Bieżące śledzenie postępu prac nad realizacja projektu SEPA w Polsce, w tym poprzez Radę ds. Systemu Płatniczego. Działania na rzecz bezpiecznego i efektywnego obrotu gotówkowego zgodnie z założeniami SECA. Przygotowanie ewentualnych regulacji prawnych. Uczestnictwo w TARGET2, umożliwiające funkcjonowanie systemu EuroELIXIR. Współpraca w zakresie budowania AOS.

4 Co robimy stale? Uczestniczymy, w charakterze obserwatora, w pracach SEPA Forum Polska oraz we wszystkich jego grupach roboczych. Opiniujemy materiały nt. SEPA, m.in. z EBC, EFC i ECOFIN. Szerzymy wiedzę o SEPA (pismo do prezesów banków, wystąpienia na seminariach i konferencjach oraz zakładka SEPA na stronie internetowej NBP).

5 Co ostatnio zostało zrobione w NBP?
Podtrzymanie przez Zarząd NBP w dniu 12 lipca br. swojej wcześniejszej decyzji o przystąpieniu do systemu TARGET2 z dniem 19 maja 2008 r. Podjęcie przez Zarząd NBP w dniu 27 września br. decyzji o zgłoszeniu: uczestnictwa w testach systemu STEP2 SCT, bezpośredniego uczestnictwa w systemie STEP2 SCT do EBA Clearing, do schematu SEPA Credit Transfer. Wystąpienie do banków, które zgłosiły do KIR S.A. wstępną deklarację zamiaru uczestniczenia, za pośrednictwem NBP, w systemie STEP2 SCT, o potwierdzenie zamiaru tego uczestnictwa.

6 Co ostatnio zostało zrobione w NBP?
Omawianie na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 1 października br. materiału opracowanego przez Sekretariat SEPA Polska pt. „Standardy SEPA” oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę ds. Systemu Płatniczego Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA, z jednoczesnym wnioskiem o rozważenie wprowadzenia do niego 12 rekomendacji EBC do końca 2007 r. Przygotowanie i publikacja zarządzenia nr 17/2007 Prezesa NBP z dnia 3 października 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach. Zgłoszenie w dniu 5 października br. do EBA Clearing uczestnictwa w testach systemu STEP2 SCT: NBP jako uczestnika bezpośredniego, 7 banków uczestników pośrednich: Bank BPH SA, Bank Millennium SA, Dominet Bank S.A., DZ Bank Polska S.A., ING Bank Śląski SA, Mazowiecki Bank Regionalny SA, PKO BP SA . Podjęcie działań związanych z modyfikacją systemów wewnętrznych NBP w celu ich dostosowania do obsługi komunikatów w standardzie SEPA.

7 Strategia wobec klientów NBP
Odbieranie poleceń przelewu w standardzie SEPA od dnia 28 stycznia 2008 r. Wysyłanie zleceń klientów NBP w standardzie SEPA w sposób ręczny od 28 stycznia 2008 r. (zautomatyzowanie procesu dla klientów z dużym wolumenem w ciągu 2008 r.) Wprowadzenie standardów SEPA dla wszystkich płatności w euro i we wszystkich kanałach dystrybucji usług po r.

8 Najważniejsze rekomendacje EBC do wprowadzenia do KPIiM
Informacja o stopniu przygotowania administracji publicznej i przedsiębiorstw oraz wskazanie daty ich przygotowania do SEPA Informacja o zdolności KIR S.A. do wysyłania i otrzymywania SCT oraz spełniania kryteriów stania się infrastrukturą „SEPA compliant” Zdefiniowanie masy krytycznej płatności i spodziewanej daty końca migracji Strategia zarządzania dotychczasowymi upoważnieniami klientów w ramach SDD Wskazanie klientom źródeł informacji o SEPA, wyjaśnienie standardów SEPA oraz informacja o zmianach, prawach, zobowiązaniach i możliwości rozstrzygania sporów w związku z SEPA Opublikowanie AOS w języku angielskim

9 Dziękuję za uwagę adam.tochmanski@mail.nbp.pl


Pobierz ppt "Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google