Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samochód elektryczny w infrastrukturze gminy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samochód elektryczny w infrastrukturze gminy"— Zapis prezentacji:

1 Samochód elektryczny w infrastrukturze gminy
ENEX 2012

2 Dlaczego ? Zgodnie z zapisami Ustawy „Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 roku osoby obsługujące, konserwujące i remontujące urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu niebezpiecznym powinny przejść szkolenie i zdać egzamin kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do wykonywanych czynności. SEP COSiW zaprasza na szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

3 Instrukcje bezpieczeństwa mówią...
Bezpieczeństwo przy pracy z wysokimi napięciami Niebezpieczeństwo:  Włączanie i wyłączanie wysokiego napięcia można powierzyć wyłącznie technikowi posiadającemu uprawnienia do obsługi wysokich napięć. Procedury włączania/wyłączania wysokich napięć są dostępne w instrukcjach serwisowych i należy ich zawsze przestrzegać. Korzystanie z protokołu włączania / wyłączania wysokiego napięcia jest obowiązkowe. Technik posiadający uprawnienia do obsługi wysokich napięć jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji serwisowych producenta, a także za przestrzeganie aktualnych przepisów obowiązujących w danym kraju. Nieprzestrzeganie opisanych procedur w sposób ścisły może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub zgonu. Odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiednich szkoleń udziela regionalne centrum szkoleniowe dla danego kraju.

4

5 Pytania bez odpowiedzi
Czym jest punkt ładowania w świetle obowiązujących norm Najbliższy typ instalacje w sensie Normy PN-IEC „INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE” 1. instalacja zasilania na kempingach 2. rozdzielnica budowlana Oznakowanie przewodów

6 Normalizacja W związku z dynamicznym rozwojem technologii dotyczących pojazdów elektrycznych, oraz na podstawie mandatu Komisji Europejskiej, europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC postanowiły powołać "CEN-CENELEC eMobility Co-ordination Group (eM-CG)", tzn. wspólną grupę koordynacyjną mającą na celu wyznaczać kierunki rozwoju normalizacji we wszystkich aspektach dotyczących rozwoju technologii e-mobilności. Spotkanie inaugurujące eM-CG będzie miało miejsce 23 marca 2012 roku w Brukseli. ____________________________ Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska Warszawa tel

7 Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
Zaprasza na szkolenia dla elektryków samochodowych obsługujących pojazdy z napędem elektrycznym

8 Ramowy program szkolenia:
Blok I Samochód elektryczny Historia samochodu elektrycznego. Wady i zalety samochodów elektrycznych. Zasobniki energii. Silniki elektryczne. Podzespoły wysokonapięciowe samochodu elektrycznego. Blok II Uprawnienia elektryczne do pracy przy napięciu do 1 kV Podstawy prawne wykonywania zawodu elektryka ustawy, rozporządzenia, normy Przygotowanie stanowisk do przeglądu i remontu instalacji samochodu elektrycznego. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka, sposoby ratowania porażonych prądem elektrycznym. Ochrona przeciwporażeniowa Typy sieci zasilających, klasyfikacja IP, klasy ochronności, Ochrona podstawowa i dodatkowa, urządzenia realizujące ochronę przeciwporażeniową, Bezpieczniki instalacyjne, topikowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia silnikowe, urządzenia i instalacje w wykonaniu specjalnym. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Naprawy samochodu elektrycznego, praca na podstawie instrukcji stanowiskowej. Prace kontrolno pomiarowe po naprawach instalacji wysokonapięciowych. Egzamin Kwalifikacyjny w dniu zakończenia szkolenia.

9 DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE


Pobierz ppt "Samochód elektryczny w infrastrukturze gminy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google