Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE

2 Plan prezentacji 1. Problemy systematyki gospodarstw rolnych 2. Uwarunkowania zmian w sektorze GOP 3. Zmiany w wielkości i strukturze sektora GOP 4. Zaangażowanie w produkcję rolną GOP 5.Udział GOP w produkcji rolnej całego rolnictwa 6.Ocena efektywności produkcyjno- ekonomicznej GOP na tle GOF

3 DEFINICJA GOP Gospodarstwo rolne prowadzone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej której, podstawowa działalność zalicza się do działalności rolniczej, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej gdy w gruntach użytkowanych przez tą jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1ha, lub jednostka prowadzi chów/ hodowlę zwierząt gospodarskich.

4 FORMY WŁASNOŚCIOWE I PRAWNO- ORGANIZACYJNE ANALIZOWANYCH GOSPODARSTW d o 1990 r. własność państwowa : - gospodarstwa – PGR - przedsiębiorstwa- PPGR - kombinaty rolne własność spółdzielcza: - gospodarstwa -spółdzielnie – RSP - przedsiębiorstwa -kombinaty -RSP własność samorządu rolniczego: - gospodarstwa KR - ZGR KR

5 FORMY WŁASNOŚCIOWE I PRAWNO- ORGANIZACYJNE GOSPODARSTW OSÓB PRAWNYCH od 1990 r. WłasnośćFormy prawno- organizacyjne Publiczna: - państwowa - w tym -Skarbu państwa - pozostała -komunalna (samorządowa) -mieszana Jednostki produkcyjne - gospodarstwa - zakłady - przedsiębiorstwa - kombinaty Formy zorganizowania - jednoosobowa własność - GOF - także spółki np. SP - wieloosobowa własność -spółdzielnie - spółki Prywatna: - krajowa - zagraniczna - mieszana

6 Systematyka gospodarstw rolnych stosowana w PSR 2002 i PSR 2010 Sektor publiczny - gospodarstwa państwowe - gospodarstwa skarbowe, - gospodarstwa państwowe pozostałe, - gospodarstwa samorządowe (samorządu terytorialnego), - gospodarstwa własności mieszanej Sektor prywatny -gospodarstwa własności krajowej - gospodarstwa spółdzielcze (spółdzielnie produkcji rolniczej oraz jednostki samorządu zawodowego), -spółki prywatne krajowe, - pozostałe gospodarstwa (pozostałe jednostki własności prywatnej krajowej), - gospodarstwa osób fizycznych (własność osób fizycznych), zwane też gospodarstwami indywidualnymi, - gospodarstwa własności zagranicznej, - gospodarstwa własności mieszanej.

7 Gospodarstwa rolne osób prawnych na tle gospodarstw indywidualnych na progu przemian systemowych WyszczególnienieGOPGOF ogółemPGR(GI) Udział w użytkowaniu gruntów rolnych w %2318,977 Liczba pracujących na 100 ha użytków rolnych9828 Wartość środków trwałych ogółem na ha; GI =1009182100 Wartość środków trwałych czynnych na ha; GI= 100105103100 Wartość nakładów bieżących na ha; GI = 100130120100 Poziom dotacji związanych z produkcją rolną w zł na: - na 1 zł produkcji globalnej0,150,140,13 - na 1 zł produkcji towarowej0,280,270,25

8 Gospodarstwa rolne osób prawnych na tle gospodarstw indywidualnych na progu przemian systemowych WyszczególnienieGOPGOF ogółemPGR(GI) Udział w wartości produkcji rolniczej: - globalnej22,518,377,5 - towarowej27,422,472,6 Produktywność zasobów pracy: - liczona produkcją globalną, GI = 100260280100 - liczona produkcją towarową, GI= 100320350100 Produktywność zasobów ziemi: - liczona produkcją globalną, GI = 1009794100 - liczona produkcją towarową, GI = 100120117100

9

10

11

12 Zmiany w powierzchni gruntów rolnych ogółem i w użytkowaniu gospodarstw rolnych

13 Zmiany liczby gospodarstw rolnych osób fizycznych w latach 1990-2013

14 Zmiany powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych osób fizycznych ogółem i według grup obszarowych w latach 1990-2013

15 Zmiany liczby gospodarstwach osób prawnych

16 Zmiany liczby gospodarstw osób prawnych według form własnościowo-organizacyjnych w latach 1990-2010

17 Zmiany powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach osób prawnych

18

19 Liczb GOP i powierzchnia gruntów rolnych w ich użytkowaniu w 1996 r. ( w tys., tys. ha i w % ogółu UR)

20 Powierzchnia gruntów rolnych w GOP w 1996 r. (w tys. ha i w % ogółu UR)

21 Liczba GOP i powierzchnia UR w GOP oraz ich udział w UR ogółem w 2002 r. ( w tys. ha i w % ogółu UR)

22

23 Regionalne zróżnicowanie zmian powierzchni gruntów rolnych w GOP

24 Zmiany w strukturze obszarowej GOP

25 Zmiany w strukturze gruntów rolnych według grup obszarowych w GOP 199620022010 0-5 0,1 5-10 0,1 10-20 0,2 20-30 0,2 30-50 0,40,5 50-100 1,31,51,8 100-2003,33,23,6 200-500 15,0 14,617,4 500-100022,619,622,8 >100056,86053,3

26 Zmiany w strukturze gruntów rolnych według grup obszarowych w GOP 199620022010 Do 501,01,21,4 50-100 1,31,51,8 100-2003,33,23,6 200-500 15,0 14,617,4 500-100022,619,622,8 >100056,860,053,3

27 Zaangażowanie GOP w działalność rolniczą (w % ogółu GOP)

28 Wykorzystanie gruntów rolnych w GOP

29 Dynamika zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich w GOP na tle GOF (w sztukach dużych)

30 Zmiany w obsadzie zwierząt gospodarskich w GOP na tle GOF (sztuki duże/ 100 ha)

31 Wybrane wskaźniki udziału GOP w produkcji rolnej na tle całego rolnictwa

32 Zmiany liczby pracujących w produkcji rolnej w GOP (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, w tys.)

33 Liczba pracujących w produkcji rolnej na 100 ha użytkowanych gruntów rolnych

34 Liczba budynków gospodarczych oddanych do użytku w GOP

35 Zmiany powierzchni gruntów rolnych przypadających na 1 ciągnik

36 Zmiany w poziomie nawożenia gruntów rolnych w GOP na tle GOF

37 Udział GOP w wartości produkcji rolniczej całego rolnictwa, w %

38 Produktywność ziemi w GOP na tle GOF (produktywność ziemi w GOF= 100)

39 Produktywność zasobów pracy w GOP na tle GOF (w GOF = 100)

40 Wybrane wskaźniki gospodarowania w GOP

41 Wartość dodana brutto w GOP na tle GOF w zł na 1 ha


Pobierz ppt "GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google