Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Powiatu Kościerskiego Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Kościerzyna, maj 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Powiatu Kościerskiego Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Kościerzyna, maj 2008."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Powiatu Kościerskiego Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Kościerzyna, maj 2008

2 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Struktura użytkowania gruntów w gminach Powiatu Kościerskiego w 2006 r. źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.XII.2006 roku)

3 Struktura użytków rolnych Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.XII.2006 roku)

4 Struktura użytków rolnych Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne

5 Struktura ludności według miejsca zamieszkania Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.XII.2006 roku)

6 Bezrobocie w Powiecie Kościerskim (wg stanu na 30 kwietnia 2008r) Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

7 . Liczba i struktura obszarowa gospodarstw w gminach Powiatu Kościerskiego w 2006 roku Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PODR

8 Powierzchnia i struktura zasiewów w Powiecie Kościerskim w 2006 roku Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PODR

9 Stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach w 2006 roku Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PODR

10 Stopień zwodociągowania gmin Powiatu Kościerskiego Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z gmin (wg stanu na 2007 rok)

11 Stopień skanalizowania gmin Powiatu Kościerskiego Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z gmin (wg stanu na 2007 rok)

12 . Infrastruktura drogowa w Powiecie Kościerskim Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych (wg stanu na 2004 rok)

13 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie na podstawie Powiatowego Programu na Recz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Kościerskiego w roku 2006

14 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim źródło: Opracowanie na podstawie Powiatowego Programu na Recz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata Główne przesłanki korzystania z pomocy społecznej w Powiecie Kościerskim w roku 2006

15 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Rola Samorządu Powiatowego w zakresie rolnictwa (m.in.) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących gruntów, budynków, ochrony środowiska, produkcji rolnej i zwierzęcej, Prowadzenie aktywnej polityki przeciwdziałania bezrobociu na terenach wiejskich, Wspieranie organizacji pozarządowych, m.in. we wspólnym pozyskiwaniu środków unijnych na lokalne inicjatywy, Koordynowanie działań w przypadkach klęsk żywiołowych czy też skażeń ekologicznych, Współdziałanie z jednostkami administracji zespolonej na rzecz rolnictwa.

16 Dziękuję za uwagę. Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim


Pobierz ppt "Zarząd Powiatu Kościerskiego Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Kościerzyna, maj 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google