Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typologia podmiotów gospodarki turystycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typologia podmiotów gospodarki turystycznej"— Zapis prezentacji:

1 Typologia podmiotów gospodarki turystycznej

2 Referaty na następne zajęcia:
Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa turystycznego i jego elementy Zmienne otoczenia ekonomicznego Elementy otoczenia społeczno-demograficznego Otoczenie technologiczne Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego

3 Kryteria podziału i klasyfikacji przedsiębiorstw turystycznych:
Przedmiot działalności usługowej Obszar działania Rodzaj odbiorców i miejsce w procesie dystrybucji Forma własności Forma organizacyjno-prawna Wielkość przedsiębiorstwa

4 Przedmiot działalności usługowej
przedsiębiorstwa transportu (Sindbad, Guliwer, PKS) przedsiębiorstwa prowadzące zakłady hotelarskie i gastronomiczne (hotele Gromada) biura podróży (dzielimy na touroperatorów i pośredników) przedsiębiorstwa usług sportowo rekreacyjnych (ROSIR, hotele sportowe) przedsiębiorstwa uzdrowiskowe (np. na Podkarpaciu – Horyniec, Rymanów, Iwonicz, Polańczyk) jednostki zajmujące się informacją i promocją turystyczną

5 Obszar działania przedsiębiorstwa lokalne – w jednej miejscowości, gminie przedsiębiorstwa regionalne – działające w województwie np. Wagabunda przedsiębiorstwa krajowe – np. Gromada przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, np. Tui, Thomas Cook, Hilton, Sheraton

6 Rodzaj odbiorców i miejsce w procesie dystrybucji
wytwórcy usług turystycznych, sprzedający swoje usługi bezpośrednio lub korzystające z pośrednictwa, pośrednicy i wytwórcy pakietów turystycznych (organizatorzy, pośrednicy, agenci)

7 Forma własności przedsiębiorstwa sektora publicznego np. przedsiębiorstwa państwowe lub samorządowe COS (Centralny Ośrodek Sportu) przedsiębiorstwa prywatne – osoby fizyczne prowadzące działalność w turystyce, spółki, spółdzielnie turystyczne przedsiębiorstwa mieszane – np. spółki z udziałem kapitału prywatnego i publicznego, także zagranicznego

8 Forma organizacyjno-prawna
przedsiębiorstwo jednoosobowe – np. pilot wycieczek, działalność gospodarcza jednej osoby spółki – dzielimy na spółki osobowe (cywilna, jawna, komandytowa) i kapitałowe (z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjne) przedsiębiorstwa państwowe – COS spółdzielnie – np. Gromada

9 Wielkość przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 9 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro przedsiębiorstwa małe – zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 50 milionów euro przedsiębiorstwa duże – zatrudniające od 250 pracowników

10 Przy wyborze formy prawno-organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce należy uwzględnić następujące podstawowe kryteria: wymagania założycielskie, zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowego, możliwości finansowania działalności, zakres kierowania i kontroli firmy, obciążenia podatkowe.


Pobierz ppt "Typologia podmiotów gospodarki turystycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google