Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH ISTNIEJĄCYCH W ZAKŁADZIE RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ 12-13 grudnia 2005, Warszawa Lech Goraj Zakład Rachunkowości Rolnej

2 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej 1. 1.Polski FADN 2. 2.System zbierania danych o produktach rolniczych 3. 3.Dochody rodzin spoza gospodarstwa rolnego Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej

3 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Dla potrzeb FADN zbieranych jest około 1 000 parametrów, dotyczących wyłącznie gospodarstwa rolnego. Informacje te gromadzone są w 4. bazach danych: o o baza: Dane źródłowe; o o baza: Tabele wynikowe; o o baza: Sprawozdania z gospodarstw rolnych; o o baza: Wyniki Standardowe. Bazy danych Polski FADN

4 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza: Dane źródłowe Bazy danych Polski FADN najobszerniejsza spośród baz Polskiego FADN; dostęp do danych bezpośrednio z serwera za pomocą zapytań SQL; baza zainstalowana na serwerze SQL; zawiera najbardziej szczegółowy opis gospodarstwa; dane przekazywane bezpośrednio z biur rachunkowych; przechowuje dane nieprzetworzone.

5 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza: Tabele wynikowe Bazy danych Polski FADN tworzona jest z danych źródłowych; zawiera dane na średnim poziomie szczegółowości; baza typu dBase (pliki *.dbf); składa się z ok. 30 plików, pogrupowanych tematycznie; przechowuje dane częściowo przetworzone;

6 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza: Sprawozdania z gospodarstw rolnych FADN (The Farm Return) Bazy danych Polski FADN format określany odpowiednim Rozporządzeniem Komisji UE (Pierwotne: 2237/77/EEC z 23 września 1977 r.); tworzona jest z tabel wynikowych; dane na średnim poziomie szczegółowości; dane częściowo przetworzone; baza typu dBase (pliki *.dbf); dane zgrupowane w 14 plikach odpowiadającym poszczególnym tabelom tematycznym,

7 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Struktura sprawozdania z gospodarstw rolnych FADN (The Farm Return) Bazy danych Polski FADN 1. 1.informacje ogólne (Tabela A); 2. 2.struktura własnościowa ziemi użytkowanej rolniczo (Tabela B); 3. 3.zasoby i nakłady pracy własnej oraz najemnej (Tabela C); 4. 4.stan i wartość zwierząt (Tabela D); 5. 5.zakup i sprzedaż zwierząt (Tabela E); 6. 6.koszty (Tabela F); 7. 7.zasoby i gospodarowanie składnikami majątkowymi (Tabela G); 8. 8.zadłużenie (Tabela H); 9. 9.produkcja roślinna i zwierzęca (bez zwierząt) (Tabela K); 10. 10.podatek od wartości dodanej (VAT) (Tabela I); 11. 11.granty, subsydia i dopłaty wyrównawcze (Tabela J); 12. 12.kwoty i inne prawa (Tabela L); 13. 13.dopłaty bezpośrednie do upraw polowych (Tabela M); 14. 14.szczegóły zakupów i sprzedaży zwierząt (Tabela N).

8 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza: Wyniki standardowe Bazy danych Polski FADN Wyniki pogrupowane są w 10 tabelach tematycznych: 1. 1.zbiór i próba gospodarstw; 2. 2.struktura i wydajności jednostkowe; 3. 3.produkcja; 4. 4.koszty; 5. 5.dopłaty; 6. 6.saldo dopłat i podatków; 7. 7.dochód w przeliczeniu na gospodarstwo rolne; 8. 8.dochód w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną; 9. 9.składniki bilansu finansowego; 10. 10.wskaźniki finansowe.

9 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza: Wyniki standardowe Bazy danych Polski FADN Struktura wyników standardowych została opisana w dokumencie Komitetu do spraw FADN; RI/CC 882 rev. 7.0: Definitions of Varaibles used in FADN standards results.

10 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych Baza: działalności produkcji roślinnej - towarowej Dane pogrupowane są w 4 blokach tematycznych: Produkcja Ceny Koszty bezpośrednie Dopłaty

11 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych Baza: działalności produkcji roślinnej - nietowarowej Dane pogrupowane są w 3 blokach tematycznych: Produkcja Koszty bezpośrednie Dopłaty

12 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych Baza: działalności produkcji zwierzęcej Dane pogrupowane są w 4 blokach tematycznych: Produkcja Ceny Koszty bezpośrednie Dopłaty;

13 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza danych o dochodach rodzin spoza gospodarstwa rolnego Baza: Baza: Dochody rodzin spoza gospodarstwa rolnego Dane pogrupowane są w 5 tabelach tematycznych: Praca najemna; Emerytury i renty; Pozostałe świadczenia społeczne; Inne źródła; Zarejestrowana działalność pozarolnicza.

14 Lech.Goraj@fadn.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google