Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Gospodarstwa rolnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej i ich główne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Gospodarstwa rolnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej i ich główne."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Gospodarstwa rolnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej i ich główne problemy rozwojowe Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych

2 Plan wystąpienia 1. Tendencje rozwojowe cen czynników produkcji i produktów rolniczych 2. Kierunki zmian w strukturze gospodarstw według liczby i powierzchni w latach 1996-2002 oraz wielkość ekonomiczna gospodarstw 3. Struktura gospodarstw w wybranych krajach Europy Zachodniej i w Polsce

3 Plan wystąpienia 4. Struktura gospodarstw według powiązania z rynkiem 5. Kierunki zmian w organizacji i ekonomice gospodarstw mlecznych i trzodowych 6. Sytuacja dochodowa gospodarstw po akcesji do UE 7. Problemy rozwojowe gospodarstw

4 Tendencje zmian cen czynników produkcji i cen produktów rolniczych w Polsce w latach 1995-2003

5 Struktura gospodarstw według liczby i powierzchni w Polsce w latach 1996-2002

6

7 Struktura gospodarstw według klas wielkości ekonomicznej (w ESU) Wielkość gospodarstw Rozpiętość( ESU)Liczba ESU (tys.)Struktura (%) Bardzo małe<41707,378,7 Małe4-8239,611,0 Średnio małe8-16149,16,9 Średnio duże16-4062,92,9 Duże40-1009,60,4 Bardzo duże>1003,40,1 RazemX2171,9100,0

8 Struktura gospodarstw według liczby w wybranych krajach

9 Struktura gospodarstw według powierzchni w wybranych krajach

10 Struktura gospodarstw według stopnia powiązania z rynkiem w grupach obszarowych

11 Liczba gospodarstw i powierzchnia odłogów i ugorów

12 Struktura towarowej produkcji zwierzęcej w 2003 roku

13 Struktura gospodarstw produkujących głównie na rynek wg liczby krów

14

15

16 Produkcja mleka w 2003 roku w podziale na województwa (w mln l)

17 Produkcja, nakłady, koszty i dochody z produkcji mleka w 2003 roku WyszczególnienieJednostkiŚrednioLiczba krów w gospodarstwie 2-38-1220-40 Liczba krów w gospodarstwieSztuk6,12,49,827,1 Wydajność mleka od krowyLitry4464352143515074 Wartość produkcjizł.3891254936254766 Koszty całkowitezł.3887,15027,43634,43251,3 Koszty produkcji 1 l mlekazł.0,831,340,790,61 Cena zbytu 1 l mlekazł.0,830,680,790,90 Wskaźnik opłacalnościzł.100,050,7100,0147,5 Zyskzł.3,9-2478,4-9,41514,7 Dochód rolniczy na 1 rbhzł.7,991,977,9319,54 Koszt 1 rbhzł.7,97

18 Koszty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych polskich i z UE WyszczególnienieGospodarstwa mleczne w PolsceUE 20-70100-200>200Razem średnio Liczba gospodarstw76820196 Liczba krów w gospodarstwie40,9132,5665,2305142 Produkcja mleka (tys. l na gospodarstwo) 245,6786,04933,421861107 Wydajność mleczna (kg/krowę)60055932741664167796 Przychody ogółem (zł/100 kg)106,1126,4104,7114,4166,7 Koszty bezpośrednie (zł/100 kg)50,965,554,256,395,0 Koszty czynników produkcji (zł/100 kg)39,5435,0522,4431,869,92 Koszty ogółem (zł/100 kg)90,44100,5576,788,1164,92

19 Koszty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych polskich i z UE WyszczególnienieGospodarstwa mleczne w PolsceUE 20-70100-200>200Razem średnio Dochód z tytułu zarządzania (zł/100 kg) 15,6625,8528,126,31,76 Produkcja mleka z pasz objętościowych (kg/krowę) 26823689438033573241 Wydajność pracy (kg mleka/godz.) 55,661,5116,681,0154,0 Wydajność ziemi (t mleka/ha GPP) 4,74,06,95,314,0

20 Struktura gospodarstw trzodowych według skali chowu w 2002 roku

21 Pogłowie trzody chlewnej w 2002 roku według województw

22 Dochód rolniczy w gospodarstwach trzodowych w zależności od skali produkcji w 2002 roku WyszczególnienieGospodarstwa według skali (sztuk/gospodarstwo) 50-199200-499>500Średnio Powierzchnia UR [ha]16,423,032,824,1 Pogłowie trzody chlewnej [szt.]105,2245,2744,8366,5 Przychody ze sprzedaży zwierząt [zł.]50702,0132460,2541361,8242029,7 Dochód rolniczy na gospodarstwo [zł.]14914,553424,3171216,179978,1 Dochód rolniczy na 1 pełnozatrudnionego [zł.] 4975175455349325956

23 Zmiany w poziomie kosztów i dochodu rolniczego po akcesji do Unii Europejskiej Źródło danych Zmiana w % (200=100) * Rozwiązanie Model 2004 skorygowane o zwiększenie rzeczywistych płatności bezpośrednich w 2004 roku w stosunku do założonych w modelu

24 Dochody w 2004 roku po akcesji – DRN zł/ha (według grup obszarowych)

25 Dochody w 2004 roku po akcesji – dochód osobisty w zł/płnztr. (według grup obszarowych)

26 Problemy rozwojowe gospodarstw 1. Wzrost tempa polaryzacji gospodarstw według liczby, powierzchni i poziomu intensywności produkcji 2. Kierunki zagospodarowania gleb marginalnych Scalanie i zalesianie Uprawa roślin alternatywnych (zioła) Uprawa roślin energetycznych (biopaliwa)

27 Problemy rozwojowe gospodarstw 3. Akcesja do Unii Europejskiej spowodowała poprawę sytuacji dochodowej rolników 4. Skala korzyści z akcesji do UE będzie maleć ze względu na tendencje do wyrównywania się cen środków produkcji i produktów rolniczych


Pobierz ppt "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Gospodarstwa rolnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej i ich główne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google