Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przygotowania dokumentów dla uczniów i przedsiębiorców 4-tygodniowe płatne staże wakacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowane w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przygotowania dokumentów dla uczniów i przedsiębiorców 4-tygodniowe płatne staże wakacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowane w."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przygotowania dokumentów dla uczniów i przedsiębiorców 4-tygodniowe płatne staże wakacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowane w ramach programu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natalia Gorysz Specjalista ds. staży i praktyk Partner Projektu Powiat Wadowice- Starostwo Powiatowe w Wadowicach Tel. 33 873-42-52

2 OGÓLNIE O PROJEKCIE : Powiat Wadowicki realizuje program pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Już drugi rok z rzędu, w roku 2014 zamierzamy zorganizować tzw. 4-tygodniowe płatne staże wakacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego Powiatu. Staże płatne to nowa, dodatkowa forma wsparcia praktycznej nauki zawodu. W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z ponad 30 przedsiębiorcami, co umożliwiło nam zorganizowanie stażu dla 119 uczniów. Zasadniczym celem realizowanych działań w ramach projektu jest wsparcie przyszłej pozycji uczniów na rynku pracy poprzez zdobycie pierwszych doświadczeń w pracy zawodowej oraz sprawdzenie w praktyce umiejętności uzyskanych w czasie kursów zawodowych, odbywających się również w ramach projektu.

3 UCZEŃ WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ : Imię i nazwisko ucznia …............................................................................................................ Adres............................................................................................................................................. Nazwa szkoły, typ szkoły, kierunek kształcenia.......................................................................................................................................... Data urodzenia.............................................................................................................................. PESEL.......................................................................................................................................... Nr seria dowodu osobistego/legitymacji szkolnej …..................................................................................... Numer konta bankowego............................................................................................................. Właściciel konta............................................................................................................................... Proponowane godziny odbywania stażu…..................................... PAMIETAJ O ZŁOŻENIU PODPISU Dane opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej : Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego................................................................................ Adres rodzica/opiekuna prawnego................................................................................................ Telefon kontaktowy do rodziców/opiekuna prawnego................................................................. PODPIS RODZICA/OPIEKUNA W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ ORAZ PODPIS LIDERA SZKOLNEGO ( obowiązkowo )

4 DOMUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZGROMADZIĆ UCZEŃ : 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STAŻU : Dane osobowe, numer telefonu, mail, numer konta, dane opiekuna prawnego (Kwestionariusz) W przypadku osób niepełnoletnich (ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ) KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO/LEGITYMACJI SZKOLEJ ZASWIADCZENIE LEKARSKIE/ KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA /UBEZPIECZENIE NNW

5 UMOWA przed przystąpieniem do stażu każdy uczeń podpisze UMOWĘ. umowa sporządzana jest w 3 jednakowych egzemplarzach ( 1 dla ucznia, 2 do Biura Projektu) podpisanie umów nastąpi w umówionym dniu na terenie szkoły

6 2. W TRAKCIE TRWANIA STAŻU I PO JEGO ZAKOŃCZENIU : RAMOWY PROGRAM STAŻU ( Lider Szkoły uzgadnia jego treść wraz z Przedsiębiorcą – Ramowy Program jest załącznikiem do umowy więc powinien być przygotowany w 3 egzemplarzach do każdej umowy ) DZIENNIK STAŻU ( wypełnia uczeń, a po zakończeniu stażu udaje się do przedsiębiorcy po podpis, następnie składa dokumenty u Lidera Szkolnego ) KARTA CZASU PRACY (wypełnia uczeń, a po zakończeniu stażu udaje się do przedsiębiorcy po podpis, następnie składa dokumenty u Lidera Szkolnego ) CERTYFIKAT ( wypełnia przedsiębiorca w 2 egzemplarzach i wydaje na zakończenie stażu ( 1 egzemplarz dołącza się do Wniosku o stypendium a drugi pozostawia sobie)) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAŻOWEGO ( wypełnia uczeń na zakończenie stażu )

7 Uczeń niepełnoletni- konieczne jest wypełnienie dokumentu „Zgoda opiekuna prawnego” UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI

8 PO ZAKOŃCZENIU STAŻU: UCZEŃ, w celu usprawnienia działań związanych z rozliczeniem stażu, powinien zgromadzić wszystkie dokumenty i w terminie do 7 dni przekazać je do Lidera Szkolnego. Ponownie zgłosić się do ubezpieczenia w ZUS PO ZAKOŃCZENIU STAŻU ( zgłoszenie rodzica ) LIDER SZKOLNY po sprawdzeniu i podpisaniu dokumentów, w terminie kolejnych 7 dni przekazuje w/w dokumenty do Biura Projektu ŁĄCZNIE 14 DNI na dostarczenie dok. do Biura

9 WAŻNE : Uczeń może pobrać wszystkie wzory dokumentów ze strony internetowej szkoły lub Starostwa Powiatowego Dziennik i Karta Czasu Pracy muszą być zgodne z Ramowym Programem Stażu: Staż powinien trwać dokładnie 20 dni roboczych Tematy Daty i godziny odbywania stażu Wypełnianie staranne i czytelnie

10 Wynagrodzenie za staż : Uczeń otrzymuje stypendium:1.500,00 zł

11 Zwrot kosztów dojazdu na podstawie :  dwa bilety z pierwszego dnia stażu i OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA o cenie za przejazd w dwie strony  lub biletu miesięcznego


Pobierz ppt "Zasady przygotowania dokumentów dla uczniów i przedsiębiorców 4-tygodniowe płatne staże wakacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowane w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google